Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2011

Carboplatin

Obrázek
Mechanismus účinku
podobný alkylačním cytostatikům - tzn. že vede k poškozování DNA a vzniku interkalačních vazeb mezi řetězci a tím  zamezuje replikaci nukleových kyselin.inhibuje syntézu DNA - interferuje s nitro i meziřetězcovými vazbami DNA (S DNA se nejčastěji váže v místě N7 guaninu za vzniku různých typů aduktů, intramolekulárních i intermolekulárních. Tyto vazby mají významný vliv na strukturní i fyzikální vlastnosti DNA, které naruší párování bází, což vede k chybě v replikaci DNA, která brání množení nádorových buněk )fázově nespecifické cytostatikum

Rezistence
snížený vtok anebo naopak zvýšený reflux z buňky (ztráta transportních přenašečů CTR1)detoxikace pomocí sirných sloučenin - thioly Farmakokinetika


cca 70% se vyloučí močí do  24 hod, závislost na Ckrdistribuce je rovnoměrná - max játra ,ledviny , kůžeprostup hematoencefal. bariérou  - ano 

Pro praxi
výpočet karboplatiny dle AUCzdeTotal Dose (mg) = (target AUC) x (GFR + 25) -CALVERT FORMULA AUC 4-6 s předchozí chemoterapií ,…

TNM klasifikace

klasifikace rozsahu nádorového onemocnění Wikipedie


Do konce roku 2010 - TMN klasifikace  6 vydání 
6.vydání v pdf. Od roku  2011 je platné 7.vydání  klasifikace


Klasifikace vešla v platnost 1. ledna 2011 sdělením ČSÚ č. 324 ze dne 19. listopadu 2010.
7.vydání v pdf ( v češtině)


AJCC Cancer Atlas Staging 

Farmakoekonomický pohled na kolorektální karcinom » Moje Medicina

Spinoceluární karcinom kůže

Obrázek
tvoří 20 % ze všech kožních malignit. 
u mužů 2krát až 3krát častěji než u žen


Definice
maligní tumor vycházející z buněk stratum spinosum
je schopen lokálního infiltrativního růstu, rozšíření se do lymfatických uzlin a také vzdáleného metastazování, hlavně do plic.
- riziko metastáz se pohybuje mezi 2 až 6 %,
- pokud je přítomno perineurální prorůstání - až 47 %.


Vznik
de novovíce vyrůstá z prekancerózních lézí, např. aktinických keratóz 
Statistika a etiologie

obecně  nárůst výskytu  (nemelanomové nádory)

V USA nárůst o 76% 1.158.298 v roce 1992 na 2.048.517 v roce 2006ČR  R. 2008  18489 nových pacientů sluneční záření oblast UVB (290-320 nm)ionizující záření  (th.RT)chemické kancerogeny arzen- zdroj  kontaminovaná pitná voda, ale arzen můžeme najít i v tradiční čínské medicíně. radonpolycyklické aromatické hydrokarbony, např. asfalt, saze a smůlagenetika - pacienti s xeroderma pigmentosum mají deficit enzymu nutného k normální opravě DNA - větší náchylnostImunosuprese ( největší riziko pacie…

Léčebné postupy

Obrázek

Zhoubný nádor kůže (mimo melanom)

Obrázek
Kožní prekancerózy
Basoceluární karcinom
Spinoceluární karcinom 
Méně časté kožní nádory
Kaposiho sarkomNádor vycházející z Merkelových buněk

Odkazy
Dramatic Increase in Nonmelanoma Skin Cancer
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob

Postop Chemo Doesn't Lengthen Survival in UT Cancer

Calcium Plus Vitamin D Not Effective for Skin Cancer, But...

Identifying NSCLC Patients Who Will Respond to Cetuximab

Vitamin D Supplementation Prevents Breast Cancer Therapy-Related Bone Loss - OncologySTAT

Paravazace

únik látky do okolních tkání

Články 
ESOP - Irena Netíková - přehledná tabulka paravazace cytostatikEXTRAVAZACE CYTOSTATIK –  PREVENCE A DOPORUČENÉ POSTUPY Autoři:Maňásek V.
Autoři - působiště:Společnost pro porty a permanentní katetry, Praha Onkologické oddělení, Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Nemocnice Nový Jičín, a.  s.
Článek: Klin Onkol 2016; 29(2): 93-99Doxorubicin paravazace - kazuistikaExtravazace cytostatik – prevence a doporučené postupy

Paravazace cytostatik a preventivní opatření pomocí permanentních žilních vstupů Paclitaxel - paravazace

Cévní vstupy

Cévní vstupy jednotlivě

Periferní žilní kanyla krátkáMidline periferní kanylaPICC - Peripheraly Inserted Central catheterCentrální katetr tunelisovanýCentrální katetr netunelisovanýImplantabilní portHypodermoclysisOšetření  cévních vstupů

co lze předepsat pacientovi na poukaz k ošetření  PICCČlánky


Péče o centrální žilní katetry
Cévní přístupy u onkologických pacientů
The ESPEN clinical practice guidelines on Parenteral NutritionVolume 28Issue 4, Pages 359-364 (August 2009)

Odkazy
European Vascular Access Network

Porty (připravuje se )

Biologická léčba

Léky

Obrázek

Chemoterapie

Přehled cytostatik a režimů
Cancer Care OntarioZDECancerbackupZDEChemocare.comZDEBC Cancer AgencyZDEChemoregimenZDEOncology STATZDE
Standartní postupy ČR (modrá kniha)DIOS -new Digitální knihovna chemoterapeutických režimů – verze II popisNCCN ZDE
Chemotherapy

Zhoubné nádory

Zhoubný nádor hlavy a krku Zhoubný nádor štítné žlázyZhoubný nádor jícnuZhoubný nádor žaludkuZhoubný nádor tenkého střevaZhoubný nádor tlustého střeva a konečníkuZhoubný nádor anuZhoubný nádor jaterZhoubný nádor žlučníkuZhoubný nádor mimojaterních žlučových cestZhoubný nádor slinivky břišníZhoubný nádor Váterské papilyZhoubný nádor plicZhoubný nádor pleury ( mezoteliom)Zhoubný nádor kostíZhoubný nádor měkkých tkáníZhoubný nádor kůžeZhoubný nádor - melanomZhoubný nádor prsuZhoubný nádor vulvyZhoubný nádor pochvyZhoubný nádor cervixuZhoubný nádor endometriaZhoubný nádor ovariaZhoubný nádor vejcovoduZhoubný nádor varlatZhoubný nádor penisuZhoubný nádor prostatyZhoubný nádor močového měchýřeZhoubný nádor ledvinZhoubný nádor pánvičky ledvinné a močovoduZhoubný nádor močové trubiceZhoubný nádor okaZhoubný nádor CNSM.HodkinNon-Hodkinské lymfomyMyelomKarcinoidNeznámé primumThymom


<