Prohledat tento blog

30.07.11

Carboplatin
Mechanismus účinku
 • podobný alkylačním cytostatikům - tzn. že vede k poškozování DNA a vzniku interkalačních vazeb mezi řetězci a tím  zamezuje replikaci nukleových kyselin.
 • inhibuje syntézu DNA - interferuje s nitro i meziřetězcovými vazbami DNA (S DNA se nejčastěji váže v místě N7 guaninu za vzniku různých typů aduktů, intramolekulárních i intermolekulárních. Tyto vazby mají významný vliv na strukturní i fyzikální vlastnosti DNA, které naruší párování bází, což vede k chybě v replikaci DNA, která brání množení nádorových buněk )
 • fázově nespecifické cytostatikum


Rezistence
  snížený vtok anebo naopak zvýšený reflux z buňky (ztráta transportních přenašečů CTR1)
  detoxikace pomocí sirných sloučenin - thioly
Farmakokinetika


 • cca 70% se vyloučí močí do  24 hod, závislost na Ckr
 • distribuce je rovnoměrná - max játra ,ledviny , kůže
 • prostup hematoencefal. bariérou  - ano 


Pro praxi
 • výpočet karboplatiny dle AUC  zde
 • Total Dose (mg) = (target AUC) x (GFR + 25) -CALVERT FORMULA 
 • AUC 4-6 s předchozí chemoterapií , 6-8 bez předchozí terapie
 • KI: CLcr pod 15 ml/min

 • najdi interakci  zde  

 • Interakce: snižuje plazmatické hladiny a účinek phenytoinu; jeho ototoxicitu zvyšují ostatní ototoxická léčiva (aminoglykosidová a glykopeptidová antibiotika, capreomycin, vysoké dávky makrolidových antibiotik, diuretika Henleho kličky)

Vedlejší účinky

 • nadir hematotoxicity ( trombocytopenie 14-21 den,neutropenie 14-28 den, častá anémie)
 • riziko vzniku AA reakce (IgE zprostředkovaná) CAVE - u pacientů po podaní více jak  5000mg, větší počet cyklů více než 9 cyklů, u pacientů s PFI nad  12 měsíců -max 24 měsíců)
 • hypokalémie, hypomagnesémie, hyponatremie, hypofosfatemie, hypokalcémie - se vyskytují v asi 30% pacientů během léčby
 • paravazace - není doporučen specifický postup

Preparáty 

 • ŘEDĚNÍ
  • stabilita v roztocích s  NaCl je nižší, proto doporučeno k ředění 5%G 
  • roztok chránit před světlem 
  • injekční roztoky jsou stabilní po dobu 8 hodin při pokojové teplotě (25 ° C). 
  • doba i.v.infuze 15-60min
Novinky
Odkazy
Enhanced by Zemanta

TNM klasifikace

klasifikace rozsahu nádorového onemocnění Wikipedie


Do konce roku 2010 - TMN klasifikace  6 vydání 
 6.vydání v pdf. Od roku  2011 je platné 7.vydání  klasifikace


Klasifikace vešla v platnost 1. ledna 2011 sdělením ČSÚ č. 324 ze dne 19. listopadu 2010.
7.vydání v pdf  ( v češtině)


AJCC Cancer Atlas Staging 
17.07.11

Spinoceluární karcinom kůže

Layers of the epidermistvoří 20 % ze všech kožních malignit. 
u mužů 2krát až 3krát častěji než u žen


Definice
maligní tumor vycházející z buněk stratum spinosum
je schopen lokálního infiltrativního růstu, rozšíření se do lymfatických uzlin a také vzdáleného metastazování, hlavně do plic.
riziko metastáz se pohybuje mezi 2 až 6 %, 
- pokud je přítomno perineurální prorůstání - až 47 %.


Vznik
 • de novo
 • více vyrůstá z prekancerózních lézí, např. aktinických keratóz 

Statistika a etiologie

obecně  nárůst výskytu  (nemelanomové nádory)

 • V USA nárůst o 76% 1.158.298 v roce 1992 na 2.048.517 v roce 2006
 • ČR  R. 2008  18489 nových pacientů
 1. sluneční záření oblast UVB (290-320 nm)
 2. ionizující záření  (th.RT)
 3. chemické kancerogeny 
  1. arzen- zdroj  kontaminovaná pitná voda, ale arzen můžeme najít i v tradiční čínské medicíně. 
  2. radon
  3. polycyklické aromatické hydrokarbony, např. asfalt, saze a smůla
 4. genetika - pacienti s xeroderma pigmentosum mají deficit enzymu nutného k normální opravě DNA - větší náchylnost
 5. Imunosuprese ( největší riziko pacienti po transplantaci srdce)
 6. HPV infekce  - více anogenitálnía periungvální ca
 7. chronický zánět
Chemoprevence
TNM klasifikace     7.vydání zde

Léčba

Chirurgická excize
 • U málo rizikových lézí (pod 2 cm, dobře diferencované, bez subkutánní invaze tukové tkáně) je doporučený 4mm okraj normální tkáně na trupu a končetinách. 
 • větší léze - více jak než 2 cm, s invazí do tukové tkáně a v rizikových oblastech (obličej, uši, temeno, genitálie, ruce, chodidla), se doporučuje 6mm okraj normální tkáně. Hloubka excize vždy zahrnuje část subkutánního tuku.
Radioterapie pooperačně

Indikace

- pozitivní okraje exstirpátu
- perineurální šíření tumoru
- invazedo kosti, chrupavky, infiltraci svalů
- pozitivní lymfatické uzliny
Při lokální recidivě po RT se provádí široká excize. 
Při recidivě po operaci se provádí reexcize a pooperační RT

Kryoterapie
 • tekutým dusíkem je bezpečná a levná léčba, vhodná pro nádory in situ. Úspěšnost léčby po dobu pěti let je 95% a je vyšší u vhodného typu spinaliomu.
Metastazující onemocnění
 • protokoly používané k léčbě metastatického SCC hlavy a krku. 
 • Kapecitabin (Xeloda), orální forma 5-fluorouracilu, byl ověřen jako účinný v léčbě pokročilého SCC buď samotný, nebo v kombinaci s interferonem 2-alfa.
Izolovaná končetinová cytostatická perfúze
Prognóza • Riziko metastáz  je 5,2%
 • Riziko vzniku dalšího SCC do 3 let po primárním SCC je kolem 18 %
 • Riziko vzniku dalšího BCC do 3 let po primárním BCC nebo SCC je kolem 44 %. 
 • Riziko vývoje SCC u pacientů po primárním BCC je během následujících 3 let kolem 6 %


Dobrá prognóza
 •   vznik z aktinických keratóz
 •   < než 2 cm
 •   dobře diferencovaný karcinom
 •   malá infiltrace
 •   imunokompetentní pacient
 •   primární nádor
Špatná prognóza:
 •   vznik v místech chronických zánětů a jizev
 •   lokalizace na sliznicích
 •   dediferencovaný karcinom
 •   hluboká infiltrace
 •   imunokompromitovaný pacient
 •   recidiva nádoru nebo nový nádor
- pokud je přítomno lymfatické poškození po LYE + RT přežití 73% 5 let 
- plicní meta - nevyléčitelné onemocnění 


Dispenzarizace

 • v prvních dvou letech ve specializované onkodermatologické ambulanci s intervaly vyšetření podle vyhodnocení rizikových faktorů od tří do šesti měsíců, 
 • poté v dermatologické ambulanci celoživotně s intervaly kontrol jedenkrát ročně

Poznámky k chemoterapii u metastazujícího onemocnění: 
 • protokoly používané k léčbě metastatického SCC hlavy a krku. 
 • Kapecitabin (Xeloda), orální forma 5-fluorouracilu, byl ověřen jako účinný v léčbě pokročilého SCC buď samotný, nebo v kombinaci s interferonem 2-alfa.
 • Ačkoli paliativní chemoterapie nemá žádné prokázané zvýšení celkové přežití, některé studie naznačují, že největším přínosem je zlepšení kvality života 
 • Nejaktivnější chemoterapeutiky používán v monoterapii cisplatinou patří chemoterapie, carboplatinin, paclitaxel, docetaxel, 5-flurouracil a methotrexát.
Klinické studie 
 • Unresectable Squamous Cell Skin Cancer Responds to Cetuximab  třicet šest pacientů užívalo cetuximab (počáteční dávka 400 mg / m 2 s následnými týdenních dávkách 250 mg / m 2 ) nejméně po dobu 6 týdnů s 48-týdenní sledování. Z:Nejlepší odpovědí bylo osm částečné odpovědi a dvě kompletní odpovědiČlánky


Metastatic Squamous Cell Carcinoma
Squamous Cell Carcinoma of the Skin Treatment

Dizertační práce:Recidivy kožních karcinomů MUDr. Yvetta VantuchováDizertační práce

Efficacy and Safety of Vismodegib in Advanced Basal-Cell CarcinomaKazuistiky


Léčebné postupy

All alone
Image by Steve-h via Flickr


Léčebné postupy (modrá kniha)
MOU Brno
Hradec Králové
NCCN

Zhoubný nádor kůže (mimo melanom)


Basoceluární karcinom


Méně časté kožní nádoryOdkazy

Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob


Enhanced by Zemanta

10.07.11

Postop Chemo Doesn't Lengthen Survival in UT Cancer

Postop Chemo Doesn't Lengthen Survival in UT Cancer

Calcium Plus Vitamin D Not Effective for Skin Cancer, But...

Calcium Plus Vitamin D Not Effective for Skin Cancer, But...

Identifying NSCLC Patients Who Will Respond to Cetuximab

Identifying NSCLC Patients Who Will Respond to Cetuximab

Vitamin D Supplementation Prevents Breast Cancer Therapy-Related Bone Loss - OncologySTAT

Vitamin D Supplementation Prevents Breast Cancer Therapy-Related Bone Loss - OncologySTAT

Paravazace

únik látky do okolních tkání

Články 


Cévní vstupy

Cévní vstupy jednotlivě

Ošetření  cévních vstupů

 • co lze předepsat pacientovi na poukaz k ošetření  PICC
Články


Péče o centrální žilní katetry
Cévní přístupy u onkologických pacientů
The ESPEN clinical practice guidelines on Parenteral NutritionVolume 28Issue 4, Pages 359-364 (August 2009)


Odkazy


  Porty (připravuje se )


  Biologická léčba  Poradenské oddělení biologické léčby nádorových onemocnění
  kontakty: telefon 724 151 028, e-mail biolecba@vfn.cz  bevacizumab
  cetuximab
  erlotinib
  trastuzumab
  Doporučení pro léčbu kožní toxicity vyvolanou EGFR inhibitory  2010

  Léky

  Enhanced by Zemanta

  Chemoterapie


  Přehled cytostatik a režimů
  • Cancer Care Ontario ZDE
  • Cancerbackup ZDE
  • Chemocare.com ZDE
  • BC Cancer Agency ZDE
  • Chemoregimen ZDE
  • Oncology STAT   ZDE

  • DIOS -new Digitální knihovna chemoterapeutických režimů – verze II popis


  Zhoubné nádory

  Zhoubný nádor hlavy a krku
  Zhoubný nádor štítné žlázy
  Zhoubný nádor jícnu
  Zhoubný nádor žaludku
  Zhoubný nádor tenkého střeva
  Zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku
  Zhoubný nádor anu
  Zhoubný nádor jater
  Zhoubný nádor žlučníku
  Zhoubný nádor mimojaterních žlučových cest
  Zhoubný nádor slinivky břišní
  Zhoubný nádor Váterské papily
  Zhoubný nádor plic
  Zhoubný nádor pleury ( mezoteliom)
  Zhoubný nádor kostí
  Zhoubný nádor měkkých tkání
  Zhoubný nádor kůže
  Zhoubný nádor - melanom
  Zhoubný nádor prsu
  Zhoubný nádor vulvy
  Zhoubný nádor pochvy
  Zhoubný nádor cervixu
  Zhoubný nádor endometria
  Zhoubný nádor ovaria
  Zhoubný nádor vejcovodu
  Zhoubný nádor varlat
  Zhoubný nádor penisu
  Zhoubný nádor prostaty
  Zhoubný nádor močového měchýře
  Zhoubný nádor ledvin
  Zhoubný nádor pánvičky ledvinné a močovodu
  Zhoubný nádor močové trubice
  Zhoubný nádor oka
  Zhoubný nádor CNS
  M.Hodkin
  Non-Hodkinské lymfomy
  Myelom
  Karcinoid
  Neznámé primum
  Thymom  Incidence nádorů 2007
  (zdroj.svod.cz)

  Iron and cancer: more ore to be mined

  Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...