Prohledat tento blog

19.09.11

Ondansetron Linked to Arrhythmias, FDA Warns

Ondansetron Linked to Arrhythmias, FDA Warns

Statins May Reduce Risk of Gastric Cancer

Statins May Reduce Risk of Gastric Cancer


Statin prescriptions were linked with a lower risk of gastric cancer in a new study from Taiwan.
The new report "is the first to suggest that statins have a potential role in chemoprevention of gastric cancer," according to senior author Dr. Chun-Yuh Yang from Kaohsiung Medical University and colleagues.
They note that three earlier epidemiological studies had yielded nonsignificant inverse associations between statin use and the risk of gastric cancer.......
Enhanced by Zemanta

Incidence of Thromboembolic Events With Cisplatin Too High

Incidence of Thromboembolic Events With Cisplatin Too High
Enhanced by Zemanta

No Ovarian Ablation for Premenopausal Breast Cancer

No Ovarian Ablation for Premenopausal Breast Cancer

..A Canadian guideline on ovarian ablation in premenopausal women with breast cancer has been endorsed by the American Society of Clinical Oncology (ASCO), including the recommendation that ovarian ablation should not be routinely added to systemic therapy....
Enhanced by Zemanta

Accelerated Partial-Breast Irradiation Effective in Subtypes

Accelerated Partial-Breast Irradiation Effective in Subtypes

516 consecutive patients with early breast cancer who received APBI. The mean age of the participants was 66 years and median follow-up was 4.9 years.


-The basal and HER-2 subtype patients had higher histologic grades, larger tumors, and were more likely to have received chemotherapy


-At 5 years, ipsilateral breast tumor recurrence rates ranged from 0.0% to 4.8%, but were not significantly different among the subtypes. Distant metastasis was seen only in the luminal A (2.5%) and luminal B (1.4%) subtypes (P = .87).


The researchers concluded that "5-year local control rates after treatment with APBI are excellent for luminal, HER2, and triple-negative phenotypes of early-stage breast cancer. Further study of breast cancer subtypes is important and may be useful when counseling patients on adjuvant treatment options following breast-conserving surgery."
Enhanced by Zemanta

Biological Differences in Male vs Female Breast Cancer

prBiological Differences in Male vs Female Breast Cancer

Men are on average older than women when diagnosed with breast cancer and have differences in disease characteristics compared with their female counterparts, confirmed a new study presented at the 2011 Breast Cancer Symposium in San Francisco, California...............
Enhanced by Zemanta

Taxane Neuropathy Not Linked to Breast Cancer Outcomes

Breast cancer. Image made by ItaybaImage via WikipediaTaxane Neuropathy Not Linked to Breast Cancer Outcomes

...Data from nearly 5000 women treated with taxane regimens for breast cancer show that development of taxane-induced neuropathy does not contribute to better survival...
Enhanced by Zemanta

IUDs Reduce Risk for Cervical Cancer

IUDs Reduce Risk for Cervical Cancer

Women with a history of using intrauterine devices (IUDs) have a reduced risk — by almost half — of developing cervical cancer, compared with women who never used the birth control devices, according to a new pooled analysis from European researchers............


Beta glukanyBeta-GLUKANY, HISTORIE A SOUČASNOST
Chem. Listy 101, 872−880 (2007) Referát
MIROSLAV NOVÁK
Vysoká .kola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6


Beta-glukany
Bakalářská práce
Autor:Kateřina Smetanová

Enhanced by Zemanta

18.09.11

Zelený čajZelený čaj (Wikipedie)

Složení
 • polyfenoly
  • flavonoidy
   • flavanoly
    • katechininy
     • epigallokatechin gallát (EGCG)
  • proanthokyanidiny
 • alkaloidy ((kofein, teofylin, terochomin, xantin, theobromin a adnin)
 • vitamin C (60–250 mg/100g  čaje) a některé vitaminy skupiny B. 
 • minerální látky- fluor (0,2-0,5 mg/150 ml), mangan (1mg/150ml), zinek, draslík, hořčík
poznámka:  kofeinu obsažený v zeleném čaji, který je vázaný na třísloviny, je postupné uvolňování do organismu. 
K povzbuzení organismu tedy dochází pomaleji a trvá déle ve srovnání s kávou nebo černým čajem

Účinky

Protinádorové
 • především polyfenoly s max. epigallokatechin gallát EGCG
 • chemopraventivně  - snižuje incidenci některých nádorů -  pankreatu, tlustého střeva, žaludku, močového měchýře, jícnu, prsu, kůže a vaječníků
 • časté pití zeleného čaje snižuje u premenopauzálních pacientek s rakovinou prsu ve stadiu I a II výskyt metastáz do axilárních uzlin a zvyšuje expresi progesteronových a estrogenových receptorů
 • perorální podávání extraktu zeleného čaje zvýšilo koncentraci podávaných chemoterapeutik (např. doxorubicinu) v nádoru a tím i zvýšilo jejich účinnost
Další onemocnění 
 • kardiovaskulární - snížení LDL cholesterolu, vliv na hypertenzi , aterosklerosu
 • proanthokyanidiny - protizánětlivý, protialergický
 • záněty dutiny ústní 
 • zvyšuje denní energetický výdej, snižuje respirační kvocient a zvyšuje močovou exkreci noradrenalinu.
Množství 
 • čaje je různé dle různých studií 10 šálků /den - 2,5l/d
 • ve čtvrtlitrovém šálku zeleného čaje je asi 200 mg EGCG
 • délka terapie pokročilých kompaktních nádorů je minimálně 6 měsíců a zelený čaj se podává formou práškového extraktu. I při dlouhodobém podávání (6 měsíců) velké denní dávky 2,25 g extraktu zeleného čaje (odpovídá víc než 15 šálkům čaje) po dobu 6 měsíců nebyly zjištěny žádné negativní vedlejší účinky
Při nadměrném příjmu zeleného  čaje vzniká riziko obstipace  
a omezeného vstřebávání železa vlivem tříslovin a zvýšeného vylučování tekutin vlivem kofeinu. 

Příprava čaje
 • ve studené vodě (vyluhovat alespoň 1/2 hodiny. Lístky čaje se rozvinou, změknou a změní svou barvu na jasnou zelenou, což je důkazem antioxidačního efektu, který brání zbarvení čaje do tmava způsobeného oxidací.)
 • teplé vodě maximálně však  60°C.

·
ČLÁNKY
Zelený čaj - informace
PubMed (green tea)
PubMed (epigallokatechin-3-gallat)Enhanced by Zemanta

Alternativní metody léčby odkazy

Ed's Guide to Alternative TherapiesAkternativnícestaAlternativní onkologická léčba I  (koc.cz)Alternativní onkologická léčba II  (koc.cz)Lecba-rakoviny.estranky.cz


Světový test jedů objevil v české ložnici nejvíc nebezpečných ftalátů - Aktuálně.cz

Světový test jedů objevil v české ložnici nejvíc nebezpečných ftalátů - Aktuálně.cz

Zhoubný nádor prostaty

Odborné
BOOK STANDARD Základní charakteristika
RISKRizikové a prognostické faktory
calcKalkulátory
MAMMODiagnostika
THERAPYLéčba
AktualityAktuality
OdkazyOdkazy
VIDEOVideo
Pro pacienty
EDUKACEEdukace
AktualityAktuality
OdkazyOdkazy
OdkazyOdkazy
VIDEOVideo
SDRU®ENÍSdružení pacientů

Zhoubný nádor prostaty - stránky pro pacienty

Centrum léčby rakoviny prostaty ( KOC Nový Jičín)

17.09.11

Prognostický význam tumor markeru SCCA u pacientek s operabilními stadii dlaždicobuněčného karcinomu děložního hrdla | časopisy ČLS JEP | proLékaře.cz - proLékaře.cz

Prognostický význam tumor markeru SCCA u pacientek s operabilními stadii dlaždicobuněčného karcinomu děložního hrdla | časopisy ČLS JEP | proLékaře.cz - proLékaře.cz: "


SCCA nelze využít pro vlastní diagnostiku spinocelulárního karcinomu děložního hrdla, k jeho elevaci dochází až při zvyšujícím se objemu nádoru. Negativita SCCA nevylučuje metastatické postižení regionálních mízních uzlin, specifita markeru v našem souboru je 92 %. Elevace SCCA nad horní hranici normy je spojena s vyšším rizikem nádorové lymfadenopatie, senzitivita tohoto markeru pro metastatické postižení regionálních mízních uzlin signifikantně narůstá až při dvoj- a vícenásobné elevaci SCCA nad horní hranici normy (v našem souboru necelých 70 %)."

'via Blog this'

Je zde další kvalitní zdroj informací o paliativní péči

MEDICAL TRIBUNE CZ > Je zde další kvalitní zdroj informací o paliativní péči

Nemalobuněčný plicní karcinom „pod palbou“

MEDICAL TRIBUNE CZ > Nemalobuněčný plicní karcinom „pod palbou“

Význam nové přípravny cytostatik v Nemocnici Na Bulovce

MEDICAL TRIBUNE CZ > Význam nové přípravny cytostatik v Nemocnici Na Bulovce:

'via Blog this'

U kolorektálního karcinomu je naděje na posun v adjuvanci

MEDICAL TRIBUNE CZ > U kolorektálního karcinomu je naděje na posun v adjuvanci:

'via Blog this'

Role cetuximabu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

MEDICAL TRIBUNE CZ > Role cetuximabu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu:

'via Blog this'

Trombóza a nádory tlustého střeva

MEDICAL TRIBUNE CZ > Trombóza a nádory tlustého střeva:

'via Blog this'

13.09.11

FDA dal zelenou vemurafenibu

MEDICAL TRIBUNE CZ > FDA dal zelenou vemurafenibu:

"„Jde o první schválenou molekulu cílené terapie pro melanom a teprve druhý lék, který u melanomu prokázal prodloužené přežití. Zatímco mezi lety 1992 a 2011 nebyl pro toto onemocnění FDA schválen žádný lék, v roce 2011 jsou schváleny hned dva – ipilimumab (Yervoy) a vemurafenib (Zelboraf), oba na základě prodlouženého přežití, tedy zlatého standardu efektivity,“ uvádí Igor Puzanov, MD, americký onkolog českého původu, jenž se na vývoji a klinickém hodnocení vemurafenibu významně podílel.".....

'via Blog this'

07.09.11

Simplified Prognostic Model in Patients with Oxal... [Oncologist. 2011] - PubMed - NCBI

Simplified Prognostic Model in Patients with Oxal... [Oncologist. 2011] - PubMed - NCBI:

"Serum LDH level was the main prognostic factor in predicting survival, followed by WHO PS. We identified three risk groups for death depending on these two baseline parameters. This simple prognostic model can be useful for clinician's use and patient stratification in future clinical trials....
"


Should grade 3 endometrioid endometrial carcin... [Gynecol Oncol. 2011] - PubMed - NCBI

Should grade 3 endometrioid endometrial carcin... [Gynecol Oncol. 2011] - PubMed - NCBI:


"Endometrial cancer is classified into: Type I estrogen-dependent endometrioid adenocarcinoma, with good prognosis and type 2 non-estrogen-dependent cancer with serous or clear cell histology and poor prognosis. Grade 3 endometrioid cancers (G3 EEC), share features of type 1 and type 2 cancer and have not been classified as either. This study compares immunohistochemistry and survival in G3 EEC and type 2 cancers."


[Gastrointestinal Stromal Tumour (GIST): Current Standards in Multimodal Management] | DocGuide

[Gastrointestinal Stromal Tumour (GIST): Current Standards in Multimodal Management] | DocGuide:

05.09.11

Barvivo E 171 se účinky podobá azbestu, tvrdí vědci - Aktuálně.cz

Barvivo E 171 se účinky podobá azbestu, tvrdí vědci - Aktuálně.cz:

'via Blog this'

Nový test rakoviny, výsledek můžete znát do pěti minut - Aktuálně.cz

Nový test rakoviny, výsledek můžete znát do pěti minut - Aktuálně.cz:

'via Blog this'

Na lázně si lidé asi připlatí, změní se i seznam nemocí - Aktuálně.cz

Na lázně si lidé asi připlatí, změní se i seznam nemocí - Aktuálně.cz:

'via Blog this'

Seznam nemocí z povolání se rozšíří, nově i o rakovinu - Aktuálně.cz

Seznam nemocí z povolání se rozšíří, nově i o rakovinu - Aktuálně.cz:

'via Blog this'

Na rakovinu letos zemře o 5 - 6 procent méně Evropanů - Aktuálně.cz

Na rakovinu letos zemře o 5 - 6 procent méně Evropanů - Aktuálně.cz:

'via Blog this'

Vědci odhalili, jak přemoci leukemického zabijáka dětí - Aktuálně.cz

Vědci odhalili, jak přemoci leukemického zabijáka dětí - Aktuálně.cz:

'via Blog this'

Chirurgická operace bez prolité krve aneb Rakovina zblízka - Fotogalerie - Domácí - Aktuálně.cz

Chirurgická operace bez prolité krve aneb Rakovina zblízka - Fotogalerie - Domácí - Aktuálně.cz:


Naděje pro boj s rakovinou kůže má jméno ISC-4 - Aktuálně.cz

Naděje pro boj s rakovinou kůže má jméno ISC-4 - Aktuálně.cz:

'via Blog this'

Indiánský čaj může zlepšit vyhlídky lidí s rakovinou - Aktuálně.cz

Indiánský čaj může zlepšit vyhlídky lidí s rakovinou - Aktuálně.cz:

'via Blog this'

Vědci našli zabijáka rakoviny, je to příbuzný vztekliny - Aktuálně.cz

Vědci našli zabijáka rakoviny, je to příbuzný vztekliny - Aktuálně.cz:


04.09.11

FDA Approves New Drug for Advanced NSCLC

FDA Approves New Drug for Advanced NSCLC:

"The US Food and Drug Administration (FDA) has approved crizotinib (Xalkori, Pfizer) for the treatment of late-stage non-small cell lung cancer (NSCLC) in patients who express the abnormal anaplastic lymphoma kinase (ALK) gene."

'via Blog this'

Epirubicin and ifosfamide in relapsed or refractory small cell lung cancer patients

Epirubicin and ifosfamide in relapsed or refractory small cell lung cancer patients:

... "ifosfamide 3g/m2 day 1–2 with uroprotection using mesna, and epirubicin 90mg/m2 day 1 given every four weeks until progression or unacceptable toxicity"

...High serum neuron-specific enolase (NSE) and brain metastases were the only independent negative prognostic variables...


Zhoubný nádor prsu

Odborné
BOOK STANDARD Základní charakteristika
RISKRizikové a prognostické faktory
calcKalkulátory
MAMMODiagnostika
THERAPYLéčba
AktualityAktuality, Kazuistiky
OdkazyOdkazy
VIDEOVideo
Pro pacienty
EDUKACEEdukace (mamograf.screening)
AktualityAktuality
OdkazyOdkazy
VIDEOVideo
SDRU®ENÍSdružení pacientů

8 nových příčin rakoviny - Rakovina a její léčba

8 nových příčin rakoviny - Rakovina a její léčba:

Karcinogeny dále zde 

Pravidelný screening chrání zdraví i život – část první: screeningové testy pro ženy - Rakovina a její léčba

Pravidelný screening chrání zdraví i život – část první: screeningové testy pro ženy - Rakovina a její léčba:

'via Blog this'

Preventivní prohlídky 

Pravidelný screening chrání zdraví i život – část druhá: screeningové testy pro muže - Rakovina a její léčba

Pravidelný screening chrání zdraví i život – část druhá: screeningové testy pro muže - Rakovina a její léčba:

'via Blog this'

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...