Prohledat tento blog

22.11.11

Onkozpravodaj - Studie BCIRG 005

Onkozpravodaj - Studie BCIRG 005

Výsledky klinické studie fáze III srovnávající léčebnou kombinaci antracyklin/cyklofosfamid s konkomitantním versus sekvenčním podáním docetaxelu v adjuvantním podání u HER 2 negativního karcinomu prsu s pozitivními axilárními uzlinami – studie BCIRG 005


3298 žen, které byly randomizovány do dvou ramen – 1649 do ramene AC > T a 1649 pacientek do ramene TAC, medián věku byl 50 let, více jak 60 % žen mělo nádor větší jak 2 cm a téměř 40 % žen mělo postiženo více jak 4 axilární lymfatické uzliny (11 % mělo více jak 10 pozitivních axilárních uzlin). Většina pacientek absolvovala plný počet léčebných cyklů (v rameni AC → T 90 %, v rameni TAC 93 %)....


Studie BCIRG 005 prokázala srovnatelnou efektivitu obou chemoterapeutických režimů, ale rozdílnou toxicitu.

17.11.11

Incidence nádorů 2008


 zdroj: svod .cz

Zdravotnictví ČR 2010 ve statistických údajích | ÚZIS ČR

Zdravotnictví ČR 2010 ve statistických údajích | ÚZIS ČR

Incidence 2007


Incidence nádorů 2007 (zdroj.svod.cz)


  Onkologie v číslech podle diagnóz

  Kolorektální karcinom

  Onkologie v cislech obecne

  Predikce počtu pacientů v r.2010-2011
  Obecná onkologie poznámky
  Česká republika a rakovina v číslech

  TNM - 7 klasifikace v elektronické podobě

  je již k dispozici  na stránkách UZISu  zde 

  Spotřeba lečiv


  13.11.11

  Neoadjuvant Chemo in Esophageal Cancer Misses Remission Goal

  Neoadjuvant Chemo in Esophageal Cancer Misses Remission Goal


  S0356:A Phase II Clinical and Prospective Molecular Trial With Oxaliplatin, Fluorouracil, and External-Beam Radiation Therapy Before Surgery for Patients With Esophageal Adenocarcinoma  JCO October 24, 2011JCO.2011.36.7490
  M:oxaliplatin 85 mg/m2 on days 1, 15, and 29; protracted-infusion fluorouracil (PI-FU) 180 mg/m2/d on days 8 through 43; and external-beam radiation therapy (EBRT) 5 days a week at 1.8 Gy/d for 25 fractions; surgery was performed 28 to 42 days after neoadjuvant therapy. Chemotherapy was planned after surgery. Tumors were analyzed for mRNA expression and polymorphisms in genes involved in drug metabolism and DNA repair.
  Conclusion
  Neoadjuvant oxaliplatin, PI-FU, and EBRT for esophageal adenocarcinoma is active and tolerable. Because the regimen failed to meet the primary end point, it does not define a new standard. However, future trials can be built on this platform to validate the role ofERCC-1 in determining the best systemic regimen for individual patients.
  Enhanced by Zemanta

  Capecitabine Improves Survival in Advanced Breast Cancer

  Capecitabine Improves Survival in Advanced Breast Cancer

  Women with advanced breast cancer had similar survival rates, but less toxicity, with capecitabine compared to classical cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil (CMF) first-line therapy in a randomized trial.
  Enhanced by Zemanta

  Votrient

  Onkozpravodaj - votrient

  od 1.9. hrazen VZP

  Pazopanib je hrazen k léčbě pacientů s pokročilým nemetastatickým nebo metastatickým karcinomem ledvin: 1. v první linii u nemetastatického karcinomu ledviny T4 , N0 - 1, M 0 inoperabilního či s ponechaným pooperačním nádorovým reziduem nebo u metastatického karcinomu ledviny s jakýmkoliv T i N a M 1, 2. ve druhé linii po selhání cytokinů. Pacienti musejí být ve výkonnostním stavu ECOG 0 -1, bez CNS metastáz, mají nízké až střední riziko dle MSKCC kritérií. Kontrola léčby se provádí jakoukoli dostupnou zobrazovací technikou v tříměsíčních intervalech. Léčba je u obou linií hrazena do progrese onemocnění
  Enhanced by Zemanta

  Iron and cancer: more ore to be mined

  Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...