Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z listopad, 2011

Lékový ústav dal na internet, mobily a Facebook vše o lécích

Onkozpravodaj - Studie BCIRG 005

Onkozpravodaj - Studie BCIRG 005
Výsledky klinické studie fáze III srovnávající léčebnou kombinaci antracyklin/cyklofosfamid s konkomitantním versus sekvenčním podáním docetaxelu v adjuvantním podání u HER 2 negativního karcinomu prsu s pozitivními axilárními uzlinami – studie BCIRG 005
3298 žen, které byly randomizovány do dvou ramen – 1649 do ramene AC > T a 1649 pacientek do ramene TAC, medián věku byl 50 let, více jak 60 % žen mělo nádor větší jak 2 cm a téměř 40 % žen mělo postiženo více jak 4 axilární lymfatické uzliny (11 % mělo více jak 10 pozitivních axilárních uzlin). Většina pacientek absolvovala plný počet léčebných cyklů (v rameni AC → T 90 %, v rameni TAC 93 %)....
Studie BCIRG 005 prokázala srovnatelnou efektivitu obou chemoterapeutických režimů, ale rozdílnou toxicitu.

Incidence nádorů 2008

zdroj: svod .cz

Zdravotnictví ČR 2010 ve statistických údajích | ÚZIS ČR

Incidence 2007

Incidence nádorů 2007 (zdroj.svod.cz)


Onkologie v číslech podle diagnóz

Onkologie v cislech obecne

TNM - 7 klasifikace v elektronické podobě

je již k dispozici  na stránkách UZISu  zde 

Spotřeba lečiv

Neoadjuvant Chemo in Esophageal Cancer Misses Remission Goal

Obrázek
Neoadjuvant Chemo in Esophageal Cancer Misses Remission Goal


S0356:A Phase II Clinical and Prospective Molecular Trial With Oxaliplatin, Fluorouracil, and External-Beam Radiation Therapy Before Surgery for Patients With Esophageal Adenocarcinoma

Published online before print October 24, 2011, doi:10.1200/JCO.2011.36.7490JCO October 24, 2011JCO.2011.36.7490
M:oxaliplatin 85 mg/m2 on days 1, 15, and 29; protracted-infusion fluorouracil (PI-FU) 180 mg/m2/d on days 8 through 43; and external-beam radiation therapy (EBRT) 5 days a week at 1.8 Gy/d for 25 fractions; surgery was performed 28 to 42 days after neoadjuvant therapy. Chemotherapy was planned after surgery. Tumors were analyzed for mRNA expression and polymorphisms in genes involved in drug metabolism and DNA repair.

Capecitabine Improves Survival in Advanced Breast Cancer

Obrázek
Capecitabine Improves Survival in Advanced Breast Cancer

Women with advanced breast cancer had similar survival rates, but less toxicity, with capecitabine compared to classical cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil (CMF) first-line therapy in a randomized trial.

Votrient

Obrázek
Onkozpravodaj - votrient

od 1.9. hrazen VZP

Pazopanib je hrazen k léčbě pacientů s pokročilým nemetastatickým nebo metastatickým karcinomem ledvin: 1. v první linii u nemetastatického karcinomu ledviny T4 , N0 - 1, M 0 inoperabilního či s ponechaným pooperačním nádorovým reziduem nebo u metastatického karcinomu ledviny s jakýmkoliv T i N a M 1, 2. ve druhé linii po selhání cytokinů. Pacienti musejí být ve výkonnostním stavu ECOG 0 -1, bez CNS metastáz, mají nízké až střední riziko dle MSKCC kritérií. Kontrola léčby se provádí jakoukoli dostupnou zobrazovací technikou v tříměsíčních intervalech. Léčba je u obou linií hrazena do progrese onemocnění

Světový den neuroendokrinních nádorů připomene vzácné onemocnění - Magazín ČeskéNoviny.cz

Ta naše povaha česká: 20. 10. 2011 — iVysílání — Česká televize

Ta naše povaha česká: 20. 10. 2011 — iVysílání — Česká televize

ČT odvysílala v rámci cyklu Ta naše povaha česká pořad o onkologické léčbě a jejím financování.

Otevřený dopis – reakce na vystoupení o robotické chirurgii » Linkos.cz