Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2012

Onkokurz

elektronická skripta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN pro studenty zde

Major and Notable Cancer Advances in 2010

How WISE is NICE? (O raciu klinické dostupnosti inovativních onkologických preparátů)