Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2012

Graviola

Obrázek
Soursop (Photo credit: Wikipedia)Poznámky
lat. Annona muriaticačes. Annona ostnitástrom z oblasti Jižní Ameriky používají  se všechny části stromu - kůra, listy, kořeny, semena a plody


ovoce a ovocné šťávy se používají k ničení červů a parazitů, proti horečkám, ke zvýšení tvorby mateřského mléka po porodu i proti průjmům a úplavici. rozdrcená semena se používají proti vnitřním a vnějším parazitům, vším a červům. Kůra, listy a kořeny jsou považovány za uklidňující, vhodné proti křečím,  uklidňující, snižují krevní tlak, horečky, jsou protinádorovéProtinádorový efekt - annocenové acetogeninyStudienádor jaterdlaždicové karcinomy


Pěstování : iReceptar.cz

Více o studiích: zde


Related articlesGraviola - Cancer (biosil.wordpress.com)The Benefits of Soursop {Graviola} Leaves (marvaseaton.wordpress.com)Graviola: The Cancer-Fighting 'Miracle Tree' You've Never Heard Of (offthegridnews.com)

Onkologie hledá poučení ze selhání iniparibu

Český den proti rakovině (Květinový den)

Cause-specific Mortality Following Radical Prostatectomy: Abstract and Introduction

New Tools for Breast Cancer SLN and Axillary Lymphadenectomy: Abstract and Introduction

Image-guided Therapy of Skeletal Metastases: Abstract and Introduction

Vycházky onkologických pacientů » Linkos.cz

Vycházky onkologických pacientů » Linkos.cz

V důsledku novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se počínaje 1. 1. 2012 změnil režim vycházek a ošetřující lékař tak může povolit vycházky v celkovém rozsahu maximálně 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Lékař přitom musí vymezit konkrétní časový úsek těchto vycházek. Z tohoto pravidla však existuje i výjimka, kterou výše uvedený zákon rovněž vymezuje v § 56 odst. 6. Výjimečně totiž může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pacientovi, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost dočasně práce neschopného pacienta a po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře povolit, aby si tento pacient volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Takto lze povolit vycházky nejvýše na dob…

Women Have 30% Better Survival Than Men With Melanoma

Obrázek
Melanoma Diameter (Photo credit: Wikipedia)Women Have 30% Better Survival Than Men With Melanoma

..Women with clinically localized stage I/II cutaneous melanoma have a clear 30% advantage over their male counterparts in terms of overall outcome, a new analysis confirms.
"Women have a 30% better chance of surviving their melanoma and a 30% lower chance of experiencing a metastasis to the lymph nodes and to other organs," first author Arjen Joosse, MD, PhD, from the Erasmus University Medical Center in Rotterdam, the Netherlands, toldMedscape Medical News...

Albumin-Bound Paclitaxel Improves Advanced Lung Cancer Therapy

Obrázek
Albumin-Bound Paclitaxel Improves Advanced Lung Cancer Therapy
.. Patients with advanced non-small-cell lung cancer have higher response rates to a regimen that includes an albumin-bound formulation of paclitaxel (nab-paclitaxel) than to solvent-based paclitaxel, an international team reports in the Journal of Clinical Oncology online April 30....

In Node-Negative Breast Cancer, Take a Second Look

Obrázek
In Node-Negative Breast Cancer, Take a Second Look


Breast cancer patients with node-negative disease and ductal carcinoma in situ (DCIS) should routinely have a secondary pathology review, according to a retrospective Canadian study. The authors found that 81 of 405 (20%) such patients had changes made to their pathology report after a second look. Ultimately, treatment was modified for 25 patients (6%).

Nemoci mediastina

Ifosfamide-induced encephalopathy (IIE) successfully treated and prophylaxed with intravenous thiamine

AJCC Cancer Staging Atlas 7.edition

AJCC cancer staging atlas six edition 2006

Hereditární nádorové syndromy seznam pracovišť

Obrázek