Prohledat tento blog

30.06.12

Smutné prvenství. Nádory ledvin se v Česku objevují nejčastěji - iDNES.cz

Smutné prvenství. Nádory ledvin se v Česku objevují nejčastěji - iDNES.cz


Rakovina ledvin v číslech


2 836 nově diagnostikovaných nádorů ledviny za rok 2009
3 093 nově diagnostikovaných nádorů ledviny za rok 2011
19 100 žijících osob s nádorem ledviny v roce 2009
21 655 žijících osob s nádorem ledviny v roce2012

08.06.12

Two Hundred Years of Cancer Research — NEJM

Two Hundred Years of Cancer Research — NEJM


Combination Chemotherapy in Advanced Adrenocortical Carcinoma — NEJM

Combination Chemotherapy in Advanced Adrenocortical Carcinoma — NEJM

We randomly assigned 304 patients with advanced adrenocortical carcinoma to receive mitotane plus either a combination of etoposide (100 mg per square meter of body-surface area on days 2 to 4), doxorubicin (40 mg per square meter on day 1), and cisplatin (40 mg per square meter on days 3 and 4) (EDP) every 4 weeks or streptozocin (streptozotocin) (1 g on days 1 to 5 in cycle 1; 2 g on day 1 in subsequent cycles) every 3 weeks. Patients with disease progression received the alternative regimen as second-line therapy. The primary end point was overall survival.
Enhanced by Zemanta

Efficacy and Safety of Vismodegib in Advanced Basal-Cell Carcinoma — NEJM

Efficacy and Safety of Vismodegib in Advanced Basal-Cell Carcinoma — NEJM

S novým centrem se mění radioterapeutická mapa ČR

English: Comparison of dose distributions betw...
MEDICAL TRIBUNE CZ > S novým centrem se mění radioterapeutická mapa ČR


  • Centrum protonové terapie v areálu Nemocnice Na Bulovce
  • počet center -  V Evropě jich je nyní sedm a dalších šest je ve výstavbě.
  • protonová léčba se vyznačuje tím, že v podstatě nedeponuje dávku za ložiskem a jen minimálně deponuje před ložiskem.
  • cyklotron Proteus 235. Váží 220 tun (pro srovnání například maximální vzletová hmotnost Boeingu 777‑200 pro tři sta pasažérů je 230 tun)  Cyklotron produkuje protonový svazek o vysoké energii, který je poté dopraven transportním systémem (Beam Transport System) až do jednotlivých trysek v ozařovnách a do cílového nádoru.
  • speciální ozařovna připravená na oftalmologickou problematiku. Kromě nádorů oka, jako je třeba melanom v sítnici, zde mohou být léčeny i některé neonkologické diagnózy, např. hemangiomy. „Z této léčby by také mohla profitovat obrovská skupina pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací, kde by jednorázové ozáření mohlo nahradit nákladnou terapii zacílenou na ovlivnění receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor,“ 
  • IMPT (Intensity Modulated Proton Therapy). Při ní je využito rozdělení ozařovaného pole na množství tzv. tužkových svazků, jež lze specificky modulovat. Metoda je vhodná pro léčbu složitě tvarovaných nádorů
  • Kapacita centra je dimenzována na 2 000 až 2 500 nových pacientů na radioterapii ročně
  • Indikovaní pacienti - ádory dětského věku.,vybrané nádory hlavy a krku, zejména oblasti paranasálních dutin, kdy kritickým orgánem je oko a konečným důsledkem může být oslepnutí. Další skupinou jsou nádory, u nichž je zapotřebí zvýšit dávku, aby radioterapie vůbec byla účinná, a dosud dostupnými technologiemi to není možné. Může jít o nádory plic, slinivku břišní nebo jícen. Ve světových protonových centrech tvoří poměrně značnou část také nádory prostaty.V současné době probíhají jednání s plátci péče o úhradě léčby pro české onkologické pacienty.
Enhanced by Zemanta

03.06.12

Nebezpečí léků tradiční čínské medicíny

MEDICAL TRIBUNE CZ > Nebezpečí léků tradiční čínské medicíny
.... Na Tchaj‑wanu je nevyšší výskyt nádorových onemocnění horních částí urinárního traktu na světě. Vyšetření 151 pacientů s těmito typy nádorů prokázalo, že hlavní příčinou onemocnění je užívání léků tradiční čínské medicíny, které obsahují podražec (Aristolochia). V podražcích se stejně jako v některých druzích chvojníků a kopytníků nachází kyselina aristolochová, známá jako genotoxický karcinogen. Analýzy naznačují, že karcinogenní účinky kyseliny aristolochové jsou na Tchaj‑wanu příčinou 83 % nádorových onemocnění horní části urinárního traktu.
Enhanced by Zemanta

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...