Prohledat tento blog

22.07.12

Moderní přístupy v léčbě onkologických pacientů » Moje Medicina

Moderní přístupy v léčbě onkologických pacientů » Moje Medicina

Sorafenib Beneficial in Liver Cancer Regardless of Etiology

Sorafenib Beneficial in Liver Cancer Regardless of Etiology
Enhanced by Zemanta

Estrogen After Ovary Removal Safe for Young Women

Estrogen After Ovary Removal Safe for Young Women

Dual HER2 Blockade for Metastatic Breast Cancer Delayed

Dual HER2 Blockade for Metastatic Breast Cancer Delayed
Enhanced by Zemanta

New Swedish Mammography Research Finds No Survival Benefit

New Swedish Mammography Research Finds No Survival Benefit
Enhanced by Zemanta

Calcitonin Linked to Cancer Risk, EMA Warns

Calcitonin Linked to Cancer Risk, EMA Warns
Enhanced by Zemanta

Thoracic radiotherapy with or without daily low-dose carboplatin in elderly patients with non-small-cell lung cancer: a randomised, controlled, phase 3 trial by the Japan Clinical Oncology Group (JCOG0301) | DocGuide

Varian radiation therapy machine
Thoracic radiotherapy with or without daily low-dose carboplatin in elderly patients with non-small-cell lung cancer: a randomised, controlled, phase 3 trial by the Japan Clinical Oncology Group (JCOG0301) | DocGuide


Enhanced by Zemanta

FDA: Single Dose of IV Ondansetron Should Not Exceed 16 mg Due to Risk of QT Prolongation | DocGuide

English: Logo of the .
FDA: Single Dose of IV Ondansetron Should Not Exceed 16 mg Due to Risk of QT Prolongation | DocGuide
Enhanced by Zemanta

08.07.12

Paraneoplastický hyperkalcemický syndrom


 • Hladina nad vápníku nad 2,7 mmol/l
 • 10-20% onkologických pacientů
Nádory
 • Ca prsu
 • Ca plic - NSCLC
 • ca hlava krk
 • Ca ledvin
 • Myelom
Vznik
 1. Přímá destrukce kosti
 2. Působením mediátorů
CAVE
Korekce  hladiny u pacientů s hypalbuminémií

Na každých 10g albuminu, které chybí do 40g/l zvyšujeme kalcemii o 0,2 mmol/l

Klinika u nádorové hyperkalcémie
2,8-3,5 mmol/l 
 • nechuť k jidlu,zácpa,zvracení (vzácně akutni pankreatitida)
 • Výrazná polyurie -dehydratace,polydipsie
Nad 3,5 mmol/l
 • Neuropsychické příznaky- celkové zpomalení nervových dějů -únava, hyporeflexie,somnolence. Deprese a  zmatenost při pomalém vzestupu hladiny kalcia
Nad 4,0mmol/l
 • Akutni selháni ledvin
 • Srdeční arytmie - více tachykardie ( NEPODAVAT DIGOXIN)
 • Vzestup TK d, zvyýšení kontraktility myokardu a zkrácení diastoly
Léčba u nemocných se symptomy a hladinou nad 2,8 mmol/l

 1. I.v. F1/1 200-300 ml/hod (5-7l/den) +přidávat kalium a hořčík
 2. Po hydrataci  furosemid 40-80mg i.v po 4-8 hod +mg+K
 3. Kalcitonin s.c po 4-6 hod,max. Efekt prvních 24 hod
 4. Bifosfonáty efekt nastoupí za 2-3 dny npř.klodronat inf 1500 mg 4-24 hod i.v
 5. U lymfomů možno použit kortikosteroidy
 6. Hemodialýza

Syndrom nadměrné sekrece ADH

ADH information
Antiduretický  hormon (ADH)

zajišťuje v těle objemovou homeostázu . Stručně antidiuretický hormon zajišťuje hospodaření s tekutinami a aldosteron  hospodaření se solí. 
Při minimálním výkyvu tělo  takto humorálně citlivě reaguje na změny. . Při nedostatku tekutin  dojde  ke stimulaci zadržování vody ledvinami. Osmoreceptory reagují na hyperosmolaritu tím , že uvolní ADH z nervových zakončení v  neurohypofýze. ADH je dopraven do ledvin , kde způsobí redukci objemu moče a zvýší její koncetraci. 

Syndrom nadměrné sekrece  ADH  
 • poprvé byl popsán v t.  1957 u dvou pacientů s plicním nádorem
 • výskyt cca  u  2 %případů (10% nádorů plic)
vykytuje se 
- vznik u nádoru znamená progresi onemocnnění
- hlavně u pozdních stádiích onemocnění  a je spojen s infaustní prognózou 
Nádory 
- ca plic 
- meta mozku
- ca pankreatu
- melanomu
- lymfom

Klinický obraz  intoxikace vodou, euvolemická hyponátrémie

Laboratoř  
 • hyponatrémie a s hypochlorémií
 • snížená osmolarita séra až pod  270mOsm/l
 • zvýšená osmolarita moče
 • zvýšený odpad Na nad 20 mmol/l
 • někdy snížení urey a k. močové (mírná expanze intravaskulárního objemu)
Pacient
- klinika dle rychlosti vzniku - hlavním příznakem rychlého poklesu nátrémie je nauzea a  
  malátnost dále 
- bolesti hlavy 
- podrážděnost
- nechutenství a nauzea x zvýšení hmotnosti !
- zvracení 
- zmatenost
- Na pod 115 mmol/l - křeče , kóma

Cave : SIADH se může projevit při léčbě vinkristinem, vysoké dávky cyclofosfamidu, morfinem,deriváty sulfonyl močoviny

Léčba nádorem vyvolaného syndromu
Léčba nádoru

Léčba hyponátrémie
- asymptomatický pacient - restrikce tekutin na  500-1000ml/den +/- furosemid
- léčba pacientů s mírnými příznaky - restrikce na  500ml/den
- závažné příznaky  - hyponátrémie pod 120mmol/l

 • inf. hypertonického 3% NaCl ( výroba lékárnou či smíchání  230ml 10% Na CL + 770ml F1/1 + furosemid
CAVE: RYCHLOST ÚPRAVY  HYPONÁTRÉMIE
 • příliš agresivní léčba - zhoršení stavu pacienta - osmotický demyelinizační syndrom
 • edém mozku hrozí u dlouhotrvající hyponátrémie (více jak 48hod.)
 • pokud nevíme, jak dlouho stav trvá pak úprava opatrně zvýšení hladiny Na o 0,5mmol/l/hod
 • u akutního stavu s edémem mozku pak korekce celkově o  8mmol/l  , max.  2mmol/den, při hladině Na nad  120mmo/l poté  úpravu zpomalit
Léčba SIADH
Demeclocyklin - navodí rezistenci sběrného nkanálku ledvink ADH 600-1200mg/den , efekt do  3-4 dnů s max. do  3 týdnů - není v ČR dostupný
Lithium carbonicum  600-1200mg/den - pomalý efekt, 

Kazuistiky 

Odkazy
Enhanced by Zemanta

13. středoevropská konference o plicním karcinomu v Praze

English: A CXR of a person with lung cancer ca...
MEDICINA.cz - První český zdravotnický portál

Ve dnech 24. až 26. června 2012 se konala v pražském hotelu Pyramida 13. středoevropská konference o plicním karcinomu (13th Central European Lung Cancer Conference, CELCC). Účast na ní přijalo téměř 200 odborníků a zaznělo zde na 60 prezentací. Součástí konference byly tři satelitní sympozia. Předsednictví konference převzal po nedávno zesnulém prof. MUDr. Petru Zatloukalovi, CSc. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Cílem byla výměna zkušeností i představení terapeutických novinek a diagnostických pokroků. více... 
Enhanced by Zemanta

01.07.12

Excess Weight Is Second Most Important Risk Factor for Cancer

Excess Weight Is Second Most Important Risk Factor for Cancer


Enhanced by Zemanta

AMA Supports Mammography Screening Beginning at Age 40 Years

Breast implant: Mammographs: Normal breast (le...
Breast implant: Mammographs: Normal breast (left) and cancerous breast (right). (Photo credit: Wikipedia)
AMA Supports Mammography Screening Beginning at Age 40 Years
Enhanced by Zemanta

Vitamin D May Help Breast Cancer Survivors Stay on Track

Health
Vitamin D May Help Breast Cancer Survivors Stay on Track


 • u žen užívající 30.000 IU vitaminu D3 p.o. týdně od zahájení léčby letrozolem bylo dosaženo zlepšení z hlediska únavy, bolestí kloubů a postižení od bolesti kloubů.
Enhanced by Zemanta

New Standard of Care in Pancreatic Cancer?

New Standard of Care in Pancreatic Cancer?


 • FOLFIRINOX chemoterapie (5-fluorouracil, leukovorinu, irinotekan a oxaliplatina)
 • Conducted in 342 patients with metastatic pancreatic cancer, the trial showed a significant improvement in median OS — from 6.8 months with gemcitabine to 11.1 months with FOLFIRINOX. PFS also improved, from 3.4 to 6.4 months. The authors said these survival times were the best ever seen in metastatic pancreatic cancer.

Enhanced by Zemanta

'Thrilling New Agent' for Liver Cancer

'Thrilling New Agent' for Liver Cancer


 • drug tivantinib (Daicchi Sankyo) has shown promising results in a phase 2 trial in liver cancer and was described as one of the "most thrilling new agents reported in the last few months" ...


Enhanced by Zemanta

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...