Prohledat tento blog

27.10.12

Pazopanib

stránky se připravuje

inhibitor tyrozinkinázy

Informace

Remedia 6/2010

Novinky
DocGuide

Interakce zde


Enhanced by Zemanta

Sorafenib

stránka v přípravě

inhibitor tyrosinkináz

Informace

Remedia 4/2008
CancerCare

Interakce zde 

Novinky

DocGuide
Enhanced by Zemanta

Sunitinib

inhibitor tyrosinkináz

Informace


Remedia 3/2008
Cancercare
Medline 
DocGuide

Interakce zde

Enhanced by Zemanta

25.10.12

V Česku má vzniknout síť center na léčbu Ca plic

Lung cancer
Lung cancer (Photo credit: Wikipedia)
MEDICAL TRIBUNE CZ > V Česku má vzniknout síť center na léčbu Ca plic

V úmrtnosti na zhoubné nádory patří karcinom plic u mužů na první místo, u žen na třetí. Pět let po léčbě přežije 7,5 procenta pacientů, průměr EU je 10,5 procenta, USA 14 procent, uvedl předseda pneumoonkologické sekce České pneumologické a ftizeologické společnosti profesor Vítězslav Kolek....
Enhanced by Zemanta

23.10.12

Dají pojišťovny protonům zelenou?

Proton Therapy @ PSI - Gantry 1
Proton Therapy @ PSI - Gantry 1 (Photo credit: habi)
MEDICAL TRIBUNE CZ > Dají pojišťovny protonům zelenou?
Enhanced by Zemanta

Onkologové chtějí zohlednit v platbách pojišťoven počty léčených

MEDICAL TRIBUNE CZ > Onkologové chtějí zohlednit v platbách pojišťoven počty léčených

Stydí se za rakovinu varlat. Tak umírají

Seminoma of the Testis
Seminoma of the Testis (Photo credit: euthman)
MEDICAL TRIBUNE CZ > Stydí se za rakovinu varlat. Tak umírají

Ročně v Česku takto onemocní kolem 800 mužů. 
Za posledních dvacet pět let se výskyt tohoto onemocnění v Česku zdvojnásobil.

Nová cesta pro pacienty na hranici terapeutických možností

English: Chemical structure of Regorafenib
English: Chemical structure of Regorafenib (Photo credit: Wikipedia)
MEDICAL TRIBUNE CZ > Nová cesta pro pacienty na hranici terapeutických možností
Enhanced by Zemanta

Pro český onkologický screening nezná adresné zvaní?

MEDICAL TRIBUNE CZ > Proč český onkologický screening nezná adresné zvaní?

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...