Prohledat tento blog

24.03.13

Perineural Invasion and Preoperative Serum CA19-9 as Predictors of Survival in Biliary Tract Cancer | DocGuide

Perineural Invasion and Preoperative Serum CA19-9 as Predictors of Survival in Biliary Tract Cancer | DocGuide
Enhanced by Zemanta

Diffuse Proliferative Glomerulonephritis Associated With Cetuximab, an Epidermal Growth Factor Receptor Inhibitor | DocGuide

Epidermal growth factor receptor (EGFR) signal...
Epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling pathway. (Photo credit: Wikipedia)
Diffuse Proliferative Glomerulonephritis Associated With Cetuximab, an Epidermal Growth Factor Receptor Inhibitor | DocGuide
Enhanced by Zemanta

K otázce úhrady tzv. „nespotřebovaného zbytku“ balení léčivého přípravku

MEDICAL TRIBUNE CZ > K otázce úhrady tzv. „nespotřebovaného zbytku“ balení léčivého přípravku

Shrnutí
Z logiky stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků, kritérií, které se při tomto stanovení posuzují, z hlediska vztahu k jiným právním předpisům, zejména zákonu o léčivech a rovněž ze znění ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) a § 15 odst. 5 věty první zákona č. 48/1997 Sb., vyplývá, že ze zdravotního pojištění se hradí léčivé přípravky. Úhrada se tak vždy vztahuje na léčivý přípravek identifikovaný kódem SÚKL (tedy o léčivý přípravek s jednoznačně určeným balením), nikoli pouze o „spotřebovanou část balení“ léčivého přípravku.

10.03.13

Svět v pohybu – globální meeting s tématem péče o stomiky

Colostomy Bear
Colostomy Bear (Photo credit: ethicalcannibal)
MEDICAL TRIBUNE CZ > Svět v pohybu – globální meeting s tématem péče o stomiky

Čtrnáct zkušených stomických sester z České republiky dostalo pozvání na velké mezinárodní setkání do Hamburku. Celkem se tohoto globálního meetingu zúčastnilo několik desítek lékařů, 550 stomických sester a přibližně 250 zástupců průmyslu z 27 zemí celého světa...
Enhanced by Zemanta

Hluboký příkop mezi CENTRY a neCENTRY

MEDICAL TRIBUNE CZ > Hluboký příkop mezi CENTRY a neCENTRY

Vytvoření komplexních onkologických center rozdělilo onkology v České republice na dvě skupiny, které mají jiné úkoly a také jiné pracovní podmínky,“ otevřela horké téma dnešní české onkologie vědecká sekretářka doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc....

Jak nevylít dítě protonů s vaničkou nevýhodné smlouvy

MEDICAL TRIBUNE CZ > Jak nevylít dítě protonů s vaničkou nevýhodné smlouvy

Prudká mediální přestřelka probíhá mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Centrem protonové terapie (foto). To zatím marně usiluje o smlouvu s plátci a bez ní je tato několikamiliardová investice odsouzena ke krachu. Článek odborného týdeníku Medical Tribune....

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...