Prohledat tento blog

11.05.13

Scienceworld | Cílená léčba nádorů: Gen Rif1 opravuje poškozenou DNA

Animation of the structure of a section of DNA...
Animation of the structure of a section of DNA. The bases lie horizontally between the two spiraling strands. (Photo credit: Wikipedia)
Scienceworld | Cílená léčba nádorů: Gen Rif1 opravuje poškozenou DNA

Mladý vědec ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU) Michal Zimmermann objevil v laboratoři na prestižní americké Rockefellerově univerzitě nový genetický faktor rozhodující o způsobu opravy poškozené DNA. Ten lékaři mohou využít pro účinnější léčbu dědičných nádorů prsu a vaječníků. Výsledky výzkumu zveřejnil v lednu 2013 prestižní vědecký časopis Science.
Výzkum sleduje chování nádorových buněk u dědičné rakoviny prsu a vaječníků při léčbě chemoterapeutiky, které u těchto buněk cíleně vyvolávají poškození DNA tzv. dvouřetězcovým zlomem. V průběhu léčby dochází k přerušení obou řetězců šroubovice DNA a tyto vzniklé zlomy je třeba následně opravit. Buňky dědičných nádorů prsu často obsahují genové mutace, které neumožňují správnou opravu zlomů, a proto tyto buňky po působení chemoterapeutika hynou a nádor ustupuje. Pokud ovšem buňky nádoru najdou cestu, jak zlomy opravit bezchybně, nádor se stane k léčbě rezistentní. Právě gen Rif1, eventuálně jeho mutace, rozhoduje o typu opravy DNA, a tím i o případné úspěšnosti léčby. “Naše experimenty naznačují, že mutace genu Rif1 může genetické změny způsobující chybnou opravu poškození DNA v podstatě „vyrušit“. Zlomy způsobené léčivem mohou být v tom případě opravovány s menším počtem chyb a buňky nádoru mohou přežít,” uvedl Zimmermann....
Enhanced by Zemanta

Exotický jehličnan pomáhá ničit nádorové buňky - Akademie věd ČR

Cephalotaxus harringtonia
Cephalotaxus harringtonia (Photo credit: Wikipedia)
Exotický jehličnan pomáhá ničit nádorové buňky - Akademie věd ČR

Zdroj: - Akademie věd ČR

poznámky 
  • TRAIL protein (TNF-related apoptosis-inducing ligand) patří do rodiny proteinů ( TNF alfa), které po navázání na příslušný receptor na povrchu buňky spouštějí složitou signální dráhu vedoucí k programované buněčné smrti, apoptóze. Přirozeně se vyskytuje v organismu a podílí se mimo jiné i na protinádorové imunitě, likvidaci nádorů v jejich rané fázi. Může se vázat na dva typy receptorů, na pro-apoptotické, z nichž pak signál vede k buněčné smrti, a na anti-apoptotické, které apoptotickou signální dráhu naopak zablokují téměř okamžitě po navázání TRAILu. Citlivost buněk vůči TRAILu je dána především přítomností a vzájemným poměrem těchto receptorů na povrchu buněk. Jeho schopnost zabíjet je regulována i křehkou rovnováhou mezi pro- a anti-apoptotickými proteiny uvnitř buňky.
  • posílení TRAIL proteinu lze homoharringtoninem (HHT). Jde o alkaloid, který pochází z hlavotisu peckovitého, jehličnanu původem z Japonska.

Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře » Linkos.cz

ČOS uveřejnila na svých stránkách videozáznam z  BOD 2013

Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře » Linkos.czSeznam přednášek:

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...