Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2013

Scienceworld | Cílená léčba nádorů: Gen Rif1 opravuje poškozenou DNA

Obrázek
Animation of the structure of a section of DNA. The bases lie horizontally between the two spiraling strands. (Photo credit: Wikipedia)Scienceworld | Cílená léčba nádorů: Gen Rif1 opravuje poškozenou DNA

Mladý vědec ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU) Michal Zimmermann objevil v laboratoři na prestižní americké Rockefellerově univerzitě nový genetický faktor rozhodující o způsobu opravy poškozené DNA. Ten lékaři mohou využít pro účinnější léčbu dědičných nádorů prsu a vaječníků. Výsledky výzkumu zveřejnil v lednu 2013 prestižní vědecký časopis Science.
Výzkum sleduje chování nádorových buněk u dědičné rakoviny prsu a vaječníků při léčbě chemoterapeutiky, které u těchto buněk cíleně vyvolávají poškození DNA tzv. dvouřetězcovým zlomem. V průběhu léčby dochází k přerušení obou řetězců šroubovice DNA a tyto vzniklé zlomy je třeba následně opravit. Buňky dědičných nádorů prsu často obsahují genové mutace, které neumožňují správnou opravu zlomů, a p…

Exotický jehličnan pomáhá ničit nádorové buňky - Akademie věd ČR

Obrázek
Cephalotaxus harringtonia (Photo credit: Wikipedia)Exotický jehličnan pomáhá ničit nádorové buňky - Akademie věd ČR

Zdroj: - Akademie věd ČR

poznámky  TRAIL protein (TNF-related apoptosis-inducing ligand) patří do rodiny proteinů ( TNF alfa), které po navázání na příslušný receptor na povrchu buňky spouštějí složitou signální dráhu vedoucí k programované buněčné smrti, apoptóze. Přirozeně se vyskytuje v organismu a podílí se mimo jiné i na protinádorové imunitě, likvidaci nádorů v jejich rané fázi. Může se vázat na dva typy receptorů, na pro-apoptotické, z nichž pak signál vede k buněčné smrti, a na anti-apoptotické, které apoptotickou signální dráhu naopak zablokují téměř okamžitě po navázání TRAILu. Citlivost buněk vůči TRAILu je dána především přítomností a vzájemným poměrem těchto receptorů na povrchu buněk. Jeho schopnost zabíjet je regulována i křehkou rovnováhou mezi pro- a anti-apoptotickými proteiny uvnitř buňky.posílení TRAIL proteinu lze homoharringtoninem (HHT). Jde o alkal…

Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře » Linkos.cz