Prohledat tento blog

14.07.13

Diagnostika carcinoma cervicis uteri na rozcestí

Diagnostika Ca čípku v ČR je stále problém č.1. Statistiky se totiž téměř nemění k lepšímu. Podle autora článku je to dáno nesmyslnou koncepcí ČGPS. Příčinou je snaha o centralizaci, kdy dominují komerční snahy cytologických center. "Zvrátit současný stav incidence a mortality karcinomu čípku je možné jen decentralizací diagnostiky do ambulancí praktických gynekologů," píše privátní gynekolog MUDr. Dušan Hebort.

čtete na MEDICAL TRIBUNE CZ

Zájem ze zahraničí o léčbu protony v Praze stoupá

Zájem ze zahraničí o léčbu v pražském protonovém centru podle mluvčího Vladimíra Šulce stoupá, do konce roku má kapacitu už jen pro 300 pacientů z ČR. Celková roční kapacita je přitom 2500 pacientů. Přijímá další členy do týmu, hodlá přejít na dvousměnný provoz....

čtěte na MEDICAL TRIBUNE CZ
Enhanced by Zemanta

Protonové centrum dalo VZP novou nabídku


Pražské Protonové centrum nabídlo Všeobecné zdravotní pojišťovně, že do konce roku bude léčit 450 jejích klientů. Netrvá tak již na ročních počtech pacientů uvedených ve sporné smlouvě o smlouvě budoucí, kterou VZP odmítá uznat. VZP nabídku centra analyzuje pro právní i odborné stránce.


čtěte na MEDICAL TRIBUNE CZ

CyberKnife po třech letech skládá účty

Pracoviště funguje od srpna 2010. Za tu dobu ošetřilo přes 1 200 pacientů. Třetina nemocných přišla s nádorem prostaty, pětina s karcinomem plic. Celosvětový průměrný roční počet nových pacientů na jedno centrum je 217, FN Ostrava má za rok 2012 nemocných 449, přitom polovina je léčena s kurativním záměrem. „Také jsme slíbili, že pro pojišťovny nebudeme znamenat excesivní náklady. I to jsme myslím splnili. Plátci za tuto léčbu uhradili 55 milionů, což je jen zlomek z 1,3 miliardy, která jde na radioterapii

čtěte více MEDICAL TRIBUNE CZ

Co zaujalo odborníky na ASCO?

MEDICAL TRIBUNE CZ > Co zaujalo odborníky na ASCO?

Zdroj:
Medical Tribune 14/2013
02.07.2013 12:21
Zdroj: Medical Tribune
Autor: miš
Enhanced by Zemanta

ASCO 2013 – úspěchy i problémy výzkumu v onkologii


čtěte více MEDICAL TRIBUNE CZ
Enhanced by Zemanta

Začít s paliativní péčí v terminálním stadiu je pozdě

Série velkých mezinárodních kongresů, které letos hostí Praha, pokračovala na přelomu května a června výročním zasedáním Evropské asociace paliativní péče (European Association of Palliative Care). V porovnání s ostatními významnými akcemi měla svá specifika

čtěte na MEDICAL TRIBUNE CZ


Enhanced by Zemanta

Biologická léčba – cílená, efektivní, ale nákladná. Co přinese budoucnost?

MEDICAL TRIBUNE CZ > Biologická léčba – cílená, efektivní, ale nákladná. Co přinese budoucnost?

Zdroj:
Medical Tribune 14/2013
02.07.2013 10:38
Zdroj: Medical Tribune
Autor: ton

Revize zdravotních pojišťoven v „centrech specializované péče“ jsou často důsledkem toho, že lékaři indikují léčivé přípravky (biologickou léčbu) sice v duchu posledních poznatků vědy, tedy podle posledních platných odborných doporučení, nicméně ta mohou být někdy v rozporu s indikačními omezeními pro úhradu této léčby danými SÚKL. Vysvětlení spočívá v tom, že tato indikační omezení jsou často několik let stará a neodpovídají odborným doporučením založeným na EBM. Dalším problémem je, že zdravotní pojišťovny nechtějí hradit celé balení léku v případě, že je použita jen část, např. u léků, které se dávkují podle hmotnosti pacienta. Tento „nedoplatek“ jde pak k tíži zdravotnického zařízení.

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...