Diagnostika carcinoma cervicis uteri na rozcestí

Diagnostika Ca čípku v ČR je stále problém č.1. Statistiky se totiž téměř nemění k lepšímu. Podle autora článku je to dáno nesmyslnou koncepcí ČGPS. Příčinou je snaha o centralizaci, kdy dominují komerční snahy cytologických center. "Zvrátit současný stav incidence a mortality karcinomu čípku je možné jen decentralizací diagnostiky do ambulancí praktických gynekologů," píše privátní gynekolog MUDr. Dušan Hebort.

čtete na MEDICAL TRIBUNE CZ

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

Implatabilní port

Paraneoplázie