Prohledat tento blog

27.12.13

Sarkomy měkkých tkání

poznámky


Definice

maligní onemocnění vycházející z mezenchymálních buněk, které za normální okolností diferencují ve svalovou nebo tukovou tkáň, vazivo, kost nebo chrupavku


Výskyt v dospělosti

v r. 2010 bylo hlášeno 387 nových onemocnění
Incidence 3-4 případy na  100 000 obyvatel


WHO klasifikace

High-grade nediferencované sarkomy
Liposarkom
Synovialosarkom
Leiomyosarkom
Tumor s periferních nervových buněk
Světlobuněčný ( melanoma like ) sarkom
Alveolární sarkom
Angiosarkom

Dále zde 

TNM KlasifikacePrognostické faktory


 • radikalita chirurgického výkonu ( resekční okraj nutný větší než  1cm)
 • věk horší nad  60 let 
 • lokalizace horší prognóza hlava , krk, retroperitoneum, lepší končetiny
 • velikost - horší nad  5 xm 
 • histiotyp
 • mitotická aktivita
 • rozsah  
 • grading - high grade horší prognóza
 • imunohistochemická prognostická kritéria

Staging  a dg. 

doplnění dle histologického typu sarkomu
- NMR spinální oblasti  u myxoidního  a kulatobuněčného sarkomu
- CT či NMR neurokrania u angiosarkomu

Pokud se provádí biopsie měla by být použita jehla ≥ 16 G
Biopsie může podhodnocovat stupeň nádoru malignity


Léčba

Role radioterapie v léčbě sarkomů měkkých tkání 

Chemoterapie 

Cancer. 2012 March 15; 118(6): 1474–1485.


Studie EORTC  62012 ( ADB vs ADB + IFO)

Odkazy

Standardy

MOU Brno
NCCN
ESMO Clinical Recommendations 9/2012
UpToDate - metastatic soft tissue sarcoma
Enhanced by Zemanta

09.12.13

Capecitabine Linked to Potentially Fatal Skin Reactions

English: My hands after about 10 days of capec...
English: My hands after about 10 days of capecitabine showing signs of medium-severe chemotherapy-induced acral erythema (hand-foot syndrome) (Photo credit: Wikipedia)


Capecitabine Linked to Potentially Fatal Skin Reactions

Roxanne Nelson
December 03, 2013...
In a letter to healthcare professionals, Health Canada noted that "very rare cases of severe cutaneous reactions such as Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN), in some cases with fatal outcome, have been reported during treatment with [capecitabine]."Enhanced by Zemanta

VZP a protonové centrum stále bez dohody, jednat mají do týdne

MEDICAL TRIBUNE CZ > VZP a protonové centrum stále bez dohody, jednat mají do týdne

06.12.2013 07:49
Zdroj: ČTKProton Therapy Center je soukromý projekt v areálu Nemocnice Na Bulovce, který využívá pro léčení nádorových onemocnění protonové záření. Jeho vznik přišel na 3,5 miliardy korun. Léčbu prvního pacienta centrum zahájilo před rokem a nyní má stovky pacientů. Po spuštění plného provozu plánuje roční kapacitu na 2000 až 2500 klientů.
Ze sedmi zdravotních pojišťoven s centrem uzavřela dlouhodobou smlouvu zatím jen Vojenská zdravotní pojišťovna (zhruba 626.000 pojištěnců). Ostatní hradí léčení svých klientů individuálně. Protonová léčba rakoviny dosud není zařazena do systému zdravotního pojištění. V říjnu letošního roku se situací zabýval zdravotnický výbor senátu. Na jeho doporučení senátoři možná požádají ministerstvo zdravotnictví, aby se zasadilo o projednání žádostí o zařazení nových metod radioterapie do seznamu výkonů.

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

zdroj: MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo projekt „SYSTÉM PODPORY PREVENCE VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ V ČR  - SCREENINGOVÉ PROGRAMY“. Projekt se skládá ze dvou základních částí. Již v lednu bude zahájeno tzv. adresné zvaní,   na němž participují všechny zdravotní pojišťovny. Právě ty by měly oslovovat vybrané pojištěnce s výzvou k účasti na preventivním screeningovém vyšetření. Díky adresnému zvaní bude v následujícím roce a půl osloveno přibližně 1 850 000 pojištěnců s výzvou k návštěvě preventivního vyšetření. Celkově může být, v případě opakovaného zvaní, osloveno až 3,5 milionů lidí. Rozesílání dopisů  bude podpořeno celorepublikovou informační kampaní. Jejím cílem je upozorňovat pojištěnce na nutnost péče o své zdraví.
Ukončení projektu je stanoveno na 30. 6. 2015. Rozpočet projektu byl schválen v celkové výši cca 107 mil. Kč. Na samotné adresné zvaní je vyčleněno přibližně 62 mil. Kč. Projekt je z 85 % financován z evropských zdrojů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Adresné zvaní
Pojišťovny zajistí odeslání adresných výzev pojištěncům z cílových skupin formou dopisů (vzory dopisů jsou pro všechny pojišťovny totožné).  Obesílání vybraných pojištěnců bude zahájeno v lednu 2014, realizováno bude v pravidelných intervalech, tj. jedenkrát za měsíc, kdy se bude týkat vždy těch pojištěnců z cílové skupiny, kteří mají v daném období narozeniny. Pokud se pojištěnec na vyšetření po obdržení první výzvy nedostaví, pojišťovna jej osloví opakovaně.
Cílové skupiny (definované Expertním týmem):
 • CA prsu - ženy ve věku od 45 let do 70 let
 • CA děložního hrdla - ženy ve věku od 25 let do 70 let
 • CA kolorekta - muži a ženy ve věku od 50 let do 70 let

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...