Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2013

Sarkomy měkkých tkání

Obrázek
poznámky


Definicemaligní onemocnění vycházející z mezenchymálních buněk, které za normální okolností diferencují ve svalovou nebo tukovou tkáň, vazivo, kost nebo chrupavku


Výskyt v dospělostiv r. 2010 bylo hlášeno 387 nových onemocnění
Incidence 3-4 případy na  100 000 obyvatel


WHO klasifikaceHigh-grade nediferencované sarkomy
Liposarkom
Synovialosarkom
Leiomyosarkom
Tumor s periferních nervových buněk
Světlobuněčný ( melanoma like ) sarkom
Alveolární sarkom
Angiosarkom

Dále zde 

TNM Klasifikace

Prognostické faktory
radikalita chirurgického výkonu ( resekční okraj nutný větší než  1cm)věk horší nad  60 let lokalizace horší prognóza hlava , krk, retroperitoneum, lepší končetinyvelikost - horší nad  5 xm histiotypmitotická aktivitarozsah  grading - high grade horší prognózaimunohistochemická prognostická kritériaStaging  a dg. doplnění dle histologického typu sarkomu - NMR spinální oblasti  u myxoidního  a kulatobuněčného sarkomu - CT či NMR neurokrania u angiosarkomu
Pokud se provádí biopsie měla by …

Capecitabine Linked to Potentially Fatal Skin Reactions

Obrázek
English: My hands after about 10 days of capecitabine showing signs of medium-severe chemotherapy-induced acral erythema (hand-foot syndrome) (Photo credit: Wikipedia)

Capecitabine Linked to Potentially Fatal Skin Reactions

Roxanne Nelson December 03, 2013...
In a letter to healthcare professionals, Health Canada noted that "very rare cases of severe cutaneous reactions such asStevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN), in some cases with fatal outcome, have been reported during treatment with [capecitabine]."Related articlesCancer drug Xeloda linked to severe skin reactionsLink Between Cancer Drug and Severe Skin Reactions IdentifiedClobazam Can Cause Severe Skin ReactionsAcetaminophen Linked to Increased Risk of Kidney Dysfunction When Combined with Alcohol

VZP a protonové centrum stále bez dohody, jednat mají do týdne

MEDICAL TRIBUNE CZ > VZP a protonové centrum stále bez dohody, jednat mají do týdne

06.12.2013 07:49
Zdroj: ČTKProton Therapy Center je soukromý projekt v areálu Nemocnice Na Bulovce, který využívá pro léčení nádorových onemocnění protonové záření. Jeho vznik přišel na 3,5 miliardy korun. Léčbu prvního pacienta centrum zahájilo před rokem a nyní má stovky pacientů. Po spuštění plného provozu plánuje roční kapacitu na 2000 až 2500 klientů. Ze sedmi zdravotních pojišťoven s centrem uzavřela dlouhodobou smlouvu zatím jen Vojenská zdravotní pojišťovna (zhruba 626.000 pojištěnců). Ostatní hradí léčení svých klientů individuálně. Protonová léčba rakoviny dosud není zařazena do systému zdravotního pojištění. V říjnu letošního roku se situací zabýval zdravotnický výbor senátu. Na jeho doporučení senátoři možná požádají ministerstvo zdravotnictví, aby se zasadilo o projednání žádostí o zařazení nových metod radioterapie do seznamu výkonů.

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

zdroj: MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo projekt „SYSTÉM PODPORY PREVENCE VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ V ČR  - SCREENINGOVÉ PROGRAMY“. Projekt se skládá ze dvou základních částí. Již v lednu bude zahájeno tzv. adresné zvaní,   na němž participují všechny zdravotní pojišťovny. Právě ty by měly oslovovat vybrané pojištěnce s výzvou k účasti na preventivním screeningovém vyšetření. Díky adresnému zvaní bude v následujícím roce a půl osloveno přibližně 1 850 000 pojištěnců s výzvou k návštěvě preventivního vyšetření. Celkově může být, v případě opakovaného zvaní, osloveno až 3,5 milionů lidí. Rozesílání dopisů  bude podpořeno celorepublikovou informační kampaní. Jejím cílem je upozorňovat pojištěnce na nutnost péče o své zdraví. Ukončení projektu je stanoveno na 30. 6. 2015. Rozpočet projektu byl schválen v celkové výši cca 107 mil. Kč. Na samotné adresné zvaní je vyčleněno přibližně 6…