Prohledat tento blog

16.03.14

Karcinom štítné žlázy léčba

v přípravě


Články:

NÁDORY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY – DIAGNOSTIKA A LÉČBA
doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.

Zhoubný nádor štítné žlázy

Odborné
BOOK STANDARD Základní charakteristika
RISKRizikové a prognostické faktory
calcKalkulátory
MAMMODiagnostika
THERAPYLéčba
AktualityAktuality
OdkazyOdkazy
VIDEOVideo
Pro pacienty
EDUKACEEdukace
AktualityAktuality
OdkazyOdkazy
VIDEOVideo
SDRU®ENÍSdružení pacientů

Thyroid and Parathyroid Cancers | Cancer Network

Human thyroid with cancer nodules
Human thyroid with cancer nodules (Photo credit: Wikipedia)
Thyroid and Parathyroid Cancers | Cancer NetworkEnhanced by Zemanta

Onkozpravodaj - Pět nejdůležitějších „událostí“ roku 2013 v onkologii, které přináší pacientům minimální benefit, podle ASCO

American Society of Clinical Oncology
Onkozpravodaj - Pět nejdůležitějších „událostí“ roku 2013 v onkologii, které přináší pacientům minimální benefit, podle ASCO

poznámky

1. NEPODÁVAT PACIENTŮM LÉČENÝM NÍZCE AŽ STŘEDNĚ EMETOGENNÍ CHEMOTERAPIÍ ANTIEMETIKA, KTERÁ JSOU URČENA PRO VYSOCE EMETOGENNÍ CHT REŽIMY.

... je doporučováno použít při terapii 
 • s vysoce emetogenními CHT režimy : trojkombinaci antiemetik ve složení NK-1 antagonista (aprepitant den 1–3), antagonista a5-HT3 receptoru (palonosetron den 1) a dexametazon (den 1–3, popř. den 1–4). Při použití vícedenní chemoterapie by měla být antiemetika podávána po celou dobu probíhající chemoterapie. 
 • s kombinací středně emetogenních cytostatik je doporučována dvojkombinace antiemetik ve složení antagonista 5-HT3 (palonosetron den 1) a dexametazon den 1–3. V případě nedostupnosti palonosetronu je možno použít setron první generace (ondansetron, popř. granisetron). O
 • U skupiny nízce emetogenních CHT režimů je doporučován pouze antagonista 5-HT3 receptorů

2. NEPOUŽÍVAT KOMBINACI CYTOSTATIK MÍSTO MONOTERAPIE U PACIENTEK S METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU KROMĚ SITUACÍ, KDY JE NUTNÁ RYCHLÁ ODPOVĚĎ NA CHEMOTERAPII PŘI EXISTUJÍCÍCH KLINICKÝCH SYMPTOMECH CHOROBY.

3. NEINDIKOVAT PET, POPŘ. PET/CT, JAKO SOUČÁST SLEDOVÁNÍ KLINICKY ASYMPTOMATICKÝCH PACIENTŮ V RÁMCI MOŽNÉ RECIDIVY ONEMOCNĚNÍ, DOKUD K TOMU NEBUDE DOSTATEK DAT.

4. NEPROVÁDĚT SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ PSA U MUŽŮ, U NICHŽ JE OČEKÁVANÁ DOBA ŽIVOTA KRATŠÍ NEŽ 10 LET.

5. U RŮZNÝCH GENETICKÝCH ABERACÍ BY NEMĚLA BÝT PODÁVÁNA SPECIFICKÁ CÍLENÁ TERAPIE, DOKUD NEBUDOU ZNÁMY SPECIFICKÉ BIOMARKERY – PREDIKTORY ODPOVĚDI NA TUTO CÍLENOU TERAPII.Enhanced by Zemanta

15.03.14

Oncotype DX predikuje účinek chemoterapie

MEDICAL TRIBUNE CZ > Oncotype DX predikuje účinek chemoterapie

poznámky


 • Oncotype DX je multigenový test, který odhaluje pravděpodobnost recidivy, možný přínos chemoterapie u invazivního karcinomu prsu a pravděpodobnost recidivy u preinvazivního karcinomu prsu či duktálního carcinoma in situ (DCIS).
 • Oncotype DX kvantifikuje expresi specifické skupiny 21 genů v nádorové tkáni pomocí reverzní transkripce polymerázové řetězové reakce (RT‑PCR). Analýza genové exprese pak umožní určit pravděpodobný vývoj nádoru a jeho reakci na chemoterapii.
 • Je doporučen pacientům všech věkových kategorií s nově diagnostikovaným tumorem prsu I. nebo II. stupně, s pozitivitou estrogenového receptoru (ER+), negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (HER‑2‑), bez postižení lymfatických uzlin (LN‑) nebo s postižením lymfatických uzlin (LN+; do 3 pozitivních uzlin) a pro nemocné s preinvazivním karcinomem prsu nebo DCIS.
 • Nádorová tkáň je v parafínovém bloku fixovaná formalinem a vzorky jsou vyhodnocované centrálně v USA. Výsledky testů jsou známé během 7 až 10 dnů. Test přiřadí pacientovi, resp. vzorku nádorové tkáně, hodnotu průběžné recidivy (recurrence score), tj. číslo 0 až 100, a to podle pravděpodobnosti opakovaného výskytu nemoci během 10 let od první diagnózy a potenciálního účinku chemoterapie. Nižší číselná hodnota indikuje nižší pravděpodobnost recidivy a slabší účinek chemoterapie. Vyšší čísla naopak naznačují zvýšené riziko opětovného výskytu nádoru a vyšší pravděpodobnost pozitivního účinku chemoterapie.

 • Nemocným s preinvazivním nádorem prsu nebo s DCIS se přiřazuje hodnota DCIS, tj. číslo 0 až 70, predikující pravděpodobnost jakékoli lokální recidivy DCIS nebo invazivního karcinomu v průběhu 10 let. 
 • Zdravotně‑ekonomické analýzy Oncotype DX
  V Irsku, kde je tento test hrazen zdravotní pojišťovnou, byla realizována studie analyzující skutečný vliv ročního testování Oncotype DX na zdravotnický rozpočet. Výsledkem analýzy, jíž se zúčastnilo 342 pacientů s karcinomem prsu v raném stadiu, ER+, HER‑2‑, byla úspora pro veřejný zdravotní systém ve výši 856 440 eur.
HRAZENÍ VZP
 • vyšetření a indikace onkologem KOC
 • stupeň postižení 2 (G2) se středním rizikem relapsu
 • bez postižení axillárních uzlin
 • EE+ , HER2 neu neg
 • přítomnost rizikových faktorů ( vysoký Ki, PR nízce poz. či negativní)
 • adjuvantní chemoterapie není zcela jasná
 • pacientka dá k vyšetření písemný souhlas
 • RS 17 a méně není chemoterapie indikována ani hrazena

Enhanced by Zemanta

Krém Radiocare®

Krém Radiocare® a jeho použití

Aktivní účinnou složkou krému Radiocare je vyčištěný sliz hlemýždě Cryptomphalus aspersa, jehož zkrácený název je CAS. CAS má silné regenerační a antioxidační účinky, které napomáhají při ochraně pokožky před agresivními vnějšími vlivy, jako je popálení nebo silná ionizační radiace. Napomáhá znovuvytvoření kolagenu pokožky (žádná jiná molekula toho není schopna) a procesu vytváření vrstvy zvané epidermis. 
Radiocare zklidňuje a vyživuje poškozenou pokožku, zvyšuje její pružnost a měkkost, a to i v případě nejcitlivější pokožky. 

Radiocare je produktem s farmaceutickou čistotou, jeho účinnost a toleranci prokazují klinické testy.

Proton mezi Scyllou a Charybdou – přemíra nadějí vs. nedostatek dat | Lékařské listy plus | Zpravodajství | ZN - odborné fórum zdravotnictví a sociální péče

Proton mezi Scyllou a Charybdou – přemíra nadějí vs. nedostatek dat | Lékařské listy plus | Zpravodajství | ZN - odborné fórum zdravotnictví a sociální péčeEnhanced by Zemanta

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...