Prohledat tento blog

25.01.15

Do Česka dorazil nebezpečný čínský lék. EU ho stáhla z trhu

MEDICAL TRIBUNE CZ > Do Česka dorazil nebezpečný čínský lék. EU ho stáhla z trhu


 • Docetaxel Accord

Endovaskulární výkony při metastatickém postižení jater

Článek na stránkách


Česká společnost HPB chirurgie

Inferior surface of the liver.
Inferior surface of the liver. (Photo credit: Wikipedia)

Top Highlights From the 2015 ASCO GI Cancers Symposium | Cancer Network

Top Highlights From the 2015 ASCO GI Cancers Symposium | Cancer Network,

REFERENCES

1. Chen L-T, Von Hoff DD, Li C-P, et al. Expanded analyses of napoli-1: Phase 3 study of MM-398 (nal-IRI), with or without 5-fluorouracil and leucovorin, versus 5-fluorouracil and leucovorin, in metastatic pancreatic cancer (mPAC) previously treated with gemcitabine-based therapy. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 234.
 • kombinace MM-398 s 5-FU/ LCV po selhání gemcitabinu u metastatického  ca pankreatu zlepšilo přežití na  6,1 ku 4,2měsíce u samotné aplikace 5-FU/LCV
 • odkaz: ZDE

2. Smith JJ, Chow OS, Eaton A, et al. Organ preservation in patients with rectal cancer with clinical complete response after neoadjuvant therapy. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 509.
 • retrospektivní analýza  145 pacientů ca recta po neoadj. chemoRT po dosažení kompletní odpovědi mělo stejné 4-leté přežití jak u pacientů operovaných tak u pacientů neoperovaných
 • odkaz: ZDE

3. Zhu AX, Ryoo B-Y, Yen C-J, et al. Ramucirumab (RAM) as second-line treatment in patients (pts) with advanced hepatocellular carcinoma (HCC): Analysis of patients with elevated α-fetoprotein (AFP) from the randomized phase III REACH study. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 232.
 • léčba pokročilého hepatoceluárního karcinomu pomocí ramucirumabu (Cyramza) , efekt pouze u pacientů s AFP nad  400ng/ml
 • odkaz: ZDE

4. Kwak EL, LoRusso P, Hamid O, et al. Clinical activity of AMG 337, an oral MET kinase inhibitor, in adult patients (pts) with MET-amplified gastroesophageal junction (GEJ), gastric (G), or esophageal (E) cancer. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 1.


5. Mariette C, Meunier B, Pezet D, et al. Hybrid minimally invasive versus open oesophagectomy for patients with oesophageal cancer: A multicenter, open-label, randomized phase III controlled trial, the MIRO trial. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 5.

6. Cremolini C, Loupakis F, Masi G, et al. FOLFOXIRI plus bevacizumab (bev) versus FOLFIRI plus bev as first-line treatment of metastatic colorectal cancer (mCRC): Updated survival results of the phase III TRIBE trial by the GONO group. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 657.
 • Bevacizumab plus FOLFOXIRI (folinic acid, 5-fluorouracil, oxaliplatin and irinotecan) demonstrated a median overall survival of 29.8 months compared with 25.8 months with FOLFIRI plus bevacizumab (HR = 0.80; P = .030).
 • Furthermore, the median PFS was 12.3 months with FOLFOXIRI plus bevacizumab versus 9.7 months with FOLFIRI plus bevacizumab (HR = 0.77; P = .006). -
 •  See more at: http://www.onclive.com/conference-coverage/gi-2015/Dr-Cremolini-on-Frontline-FOLFOXIRI-Plus-Bevacizumab-in-mCRC#sthash.1eE4WC8S.dpuf

7. Muro K, Bang Y-J, Shankaran V, et al. Relationship between PD-L1 expression and clinical outcomes in patients (Pts) with advanced gastric cancer treated with the anti-PD-1 monoclonal antibody pembrolizumab (Pembro; MK-3475) in KEYNOTE-012. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 3.
 • Z 39 pacientů s pokročilým karcinomem žaludku léčených monoklonální protilátkou pembrolizumab anti-PD-1, 22,2% mělo objektivní odpověď.Střední doba do odpovědi byla 8 týdnů. Pět pacientů (13,9%) mělo stabilní onemocnění.Medián trvání odpovědi byl 24 týdnů a v rozmezí od 8 do více než 33 týdnů.6 měsíců bez progrese přežití byla 24% a 6-ti měsíční celková míra přežití byla 69%.Medián follow-up byl 8,8 měsíce.
 • odkaz: ZDE

8. Penniment MG. Full report of the TROG 03.01, NCIC CTG ES2 multinational phase III study in advanced esophageal cancer comparing palliation of dysphagia and quality of life in patients treated with radiotherapy or chemoradiotherapy. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 6.
9. Ng K, Venook AP, Sato K, et al. Vitamin D status and survival of metastatic colorectal cancer patients: Results from CALGB/SWOG 80405 (Alliance). 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 507.
 • Pacienti s nově diagnostikovaným metastatickým kolorektálním karcinomem kteří měli vyšší hladinu vitamínu D v krvi žili průměrně o 8 měsíců déle a měli lepší přežití bez známek onemocnění po léčbě 
 • Studie zjistila, že ti s nejvyššíhladinou vitamínu D (průměr 27,5 ng / ml) byl medián celkového přežití 32,6 měsíce, ve srovnání s 24,5 měsíce u pacientů s nejnižší hladinou (průměr 8 ng / ml, 
 • Vyšší hladiny vitaminu D byly také spojeny s delší dobou do progrese onemocnění (12,2 měsíce ve skupině s nejvyšší úrovní vs 10,1 měsíce u pacientů, kteří s nejnižším 
 • odkaz: ZDE

10. Phan AT, Caplin ME, Pavel ME, et al. Effects of lanreotide autogel/depot (LAN) in pancreatic neuroendocrine tumors (pNETs): A subgroup analysis from the CLARINET study. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 233.

11. Tabernero J, Cohn AL, Obermannova R, et al. RAISE: A randomized, double-blind, multicenter phase III study of irinotecan, folinic acid, and 5-fluorouracil (FOLFIRI) plus ramucirumab (RAM) or placebo (PBO) in patients (pts) with metastatic colorectal carcinoma (CRC) progressive during or following first-line combination therapy with bevacizumab (bev), oxaliplatin (ox), and a fluoropyrimidine (fp). 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 512.
 • Druhá linie léčby s VEGFR2 inhibitorem ramucirumab (Cyramza) v kombinaci se standardním FOLFIRI prodlužuje přežití o 1,6 měsíce oproti FOLFIRI samotnému u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC), podle výsledků z fáze III RAISE 
 • odkaz: ZDE

12. Shah MA, Cho JY, Tan IB, et al. Randomized phase II study of FOLFOX +/- MET inhibitor, onartuzumab (O), in advanced gastroesophageal adenocarcinoma (GEC). 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 2.


 • optimální čas do operace po neoadj. chemo RT je  60 dnů , nad  75 dnů zhoršuje prognozu

Více na OncLive

Pozvánky zvýšily nejvíc účast na screeningu rakoviny střeva

MEDICAL TRIBUNE CZ > Pozvánky zvýšily nejvíc účast na screeningu rakoviny střeva

poznámky:

 • Pozvánky na preventivní vyšetření rakoviny zabraly, víc lidí přišlo hlavně na screening rakoviny tlustého střeva a konečníku, kde dosud byla účast minimální.
 • VZP v projektu rozloženém na 1,5 roku pozve 1,2 milionu mužů a žen. Letos za tři čtvrtletí jich pozvala 1,173.575 na kolorektální screening, z nich přišlo na vyšetření 208.726, úspěšnost pozvánek byla 17,8 procenta
  Největší zaměstnanecká Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra obeslala během roku 2014 zhruba 284.000 klientů. "Reagovalo jich 73.130, tedy z celkového počtu obeslaných přes 25 procent," řekla ČTK mluvčí pojišťovny Hana Kadečková. Na rakovinu tlustého střeva se dalo vyšetřit 34.420 mužů a žen, na rakovinu hrdla děložního 39.785 žen a na mamografické vyšetření zatím přišlo 27.509 žen. Počty se podle Kadečkové mohou ještě zvýšit vzhledem k delším čekacím lhůtám na mamograf.
 • Na screening rakoviny děložního hrdla pozvala 467.293 žen, z nich se dalo vyšetřit 45.612, úspěšnost pozvánek byla 9,8 procenta
 • Na mamografický screening pozvala 414.197 žen, z nich podstoupilo vyšetření 67.1275, úspěšnost pozvánek byla 16,2 procenta.

Smlouvy s protonovým centrem podepsaly další pojišťovny

MEDICAL TRIBUNE CZ > Smlouvy s protonovým centrem podepsaly další pojišťovny

poznámky:

 • Smlouvy na protonovou léčbu podepsaly s pražským protonovým centrem po Vojenské zdravotní pojišťovně také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Oborová zdravotní pojišťovna. Ostatní tři zaměstnanecké pojišťovny s ním o smlouvě jednají, sdělil důvěryhodný zdroj.
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) na návrh smlouvy od centra podle mluvčího marně čeká od prosince. 
 • VZP protonovou terapii celkem pro 63 svých klientů. Pro 41 z nich odsouhlasila léčbu v Praze, zbývajícím 22 dala souhlas k vycestování za protonovou terapií do Mnichova
 • Protonové centrum v posledních měsících loňského roku razantně zvýšilo ceny, za jedno ozařování pro dospělého si místo 26.000 začalo účtovat 39.000 korun

Abirateron acetát


hormonální tabletový přípravek používaný u kastračně rezistentního karcinomu prostaty


Poznámky pro praxi 

Přípravek ZYTIGA  (Janssen-Cilag s.r.o.)

Dávkování

 • Tbl. 1000 mg (4 tbl. á 250mg /den) 1x denně 2 hodiny po jídle a 1 hodinu před konzumací další stravy+ prednison 5mg 2x denně

Cena

120 tbl. 91803,47 Kč


Mechanismus účinku

 • cíleně zasahuje do syntézy testosteronu blokádou  17alfa hydroxylázy/C-17,20 lyázy (CIP 17)
 • tato hydroxyláza je exprimována ve tkáni varlat,  nadledvin a prostaty
 • CIP 17 zasahuje v místě přeměny pregnenolonu  aprogesteronu na prekursory testosteronu ( blokuje hydroxilaci pregnenolonu)

Efekt léčby 

 • Studie COU-AA-301 ( po selhání docetaxelu,1195 pacientů, 2:1 rameno abirateron : placebo
  • Výsledky : v ramenu s abirateronem  bylo dosaženo prodloužení celkového přežití o  4,6měsíce oproti placebu, četnost odpovědi poklesu PSA 29,5% oproti 5,5%
  • ze subanalýzy vyšlo, že nelze očekávat efekt u pacientů předléčených dvěma režimy chemoterapie a kteří neodpovídali na léčbu docetaxelem
 • Studie  COU-AA-302 u pacientů bez chemoterapie (1088 pacientů, kastračně rezistetních a bez přítomnosti viscerálních meta, druhé rameno s prednison samotným studie byla předčasmně ukončena pro jasný benefit abirateronu)
  • celkové přežití 35,3 ku  30,1 měsíců
  • doba přežití bez radiografické progrese 16,5 ku  8,2 měsíců
  • doba do iniciace zahájení chemo 26,5 ku  16,8 měsíců
  • doba do progrese PSA 11,1 ku  5,6 měsíců
 • Studie LATITUDE. (hormonálně senzitivní karcinom)- dvojitě zaslepená studie a placebem kontrolovanou studii III. fáze, v níž bylo randomizováno 1 199 nemocných k androgen-deprivační léčbě (ADT) v kombinaci s abirateronem a prednisonem nebo k ADT s dvojím placebem. 
  • Při mediánu sledování 30,4 měsíce byla provedena průběžná analýza. Z té vyplývá 
  • výrazně delší medián celkového přežití (OS) u nemocných léčených abirateronem – medián OS nedosažen vs. 34,7 měsíce (HR pro úmrtí: 0,62; 95% CI: 0,51–0,76; p < 0,001). Odpovídající medián doby radiografického přežití bez progrese byl 33 měsíců vs. 14,8 měsíce (HR pro progresi či úmrtí: 0,47; 95% CI: 0,39– 0,55; p < 0,001). Ve prospěch abirateronu svědčily i další ukazatele, a sice delší doba do progrese bolesti, doba do následující protinádorové léčby, do zahájení chemoterapie či doba do progrese PSA a výskytu skeletálních příhod.

Nežádoucí účinky

 • z nadprodukce minerakortikoidů - retence tekutin , hypokalémie, hypertenze 
 • CAVE kardiaci - předem kardioecho
 • elevace jaterních emzymů - ALT/AST 5x vyšší - ukončení léčby , po úpravě možné zahájení , více jak 20x pak vysazení léčby
 • kalium behem léčby udržovat nad  4mmol/l

Interakce

 • vyvarovat se induktorů CYP3A4 - fenytoin , karbamezepin, rifampicin... 
 • inhibitor CYP2D6 - metoprololpropranol, kodein,haloperidol, risperidon,oxycodon, tramadol

INDIKAČNÍ OMEZENÍ ÚHRADY

Abirateron acetát je hrazen v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem 1) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti 0-2 dle ECOG dříve léčených docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie (docetaxelem). Léčba je hrazena do progrese onemocnění (rentgenologické progrese nebo výskytu nepříznivé skeletální příhody) 2) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1, kteří jsou asymptomatičtí nebo mírně symptomatičtí po selhání androgenní deprivační léčby a u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována, a u nichž bolest způsobená maligním onemocněním dosahuje na škále BPI (Brief Pain Inventory) pouze hodnot 0-1 (tj. bez symptomů bolesti). Terapie abirateronem je hrazena do progrese onemocnění.


Odkazy


Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...