Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2015

Do Česka dorazil nebezpečný čínský lék. EU ho stáhla z trhu

Endovaskulární výkony při metastatickém postižení jater

Obrázek
Článek na stránkách

Česká společnost HPB chirurgieInferior surface of the liver. (Photo credit: Wikipedia)

Top Highlights From the 2015 ASCO GI Cancers Symposium | Cancer Network

Top Highlights From the 2015 ASCO GI Cancers Symposium | Cancer Network,

REFERENCES1. Chen L-T, Von Hoff DD, Li C-P, et al. Expanded analyses of napoli-1: Phase 3 study of MM-398 (nal-IRI), with or without 5-fluorouracil and leucovorin, versus 5-fluorouracil and leucovorin, in metastatic pancreatic cancer (mPAC) previously treated with gemcitabine-based therapy. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 234. kombinace MM-398 s 5-FU/ LCV po selhání gemcitabinu u metastatického  ca pankreatu zlepšilo přežití na  6,1 ku 4,2měsíce u samotné aplikace 5-FU/LCVodkaz: ZDE
2. Smith JJ, Chow OS, Eaton A, et al. Organ preservation in patients with rectal cancer with clinical complete response after neoadjuvant therapy. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 509. retrospektivní analýza  145 pacientů ca recta po neoadj. chemoRT po dosažení kompletní odpovědi mělo stejné 4-leté přežití jak u pacientů operovaných tak u pacientů neoperovanýchodkaz: ZDE
3. Zhu AX, Ryoo B-Y, Ye…

Pozvánky zvýšily nejvíc účast na screeningu rakoviny střeva

MEDICAL TRIBUNE CZ > Pozvánky zvýšily nejvíc účast na screeningu rakoviny střeva

poznámky:

Pozvánky na preventivní vyšetření rakoviny zabraly, víc lidí přišlo hlavně na screening rakoviny tlustého střeva a konečníku, kde dosud byla účast minimální.VZP v projektu rozloženém na 1,5 roku pozve 1,2 milionu mužů a žen. Letos za tři čtvrtletí jich pozvala 1,173.575 na kolorektální screening, z nich přišlo na vyšetření 208.726, úspěšnost pozvánek byla 17,8 procenta.  Největší zaměstnanecká Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra obeslala během roku 2014 zhruba 284.000 klientů. "Reagovalo jich 73.130, tedy z celkového počtu obeslaných přes 25 procent," řekla ČTK mluvčí pojišťovny Hana Kadečková. Na rakovinu tlustého střeva se dalo vyšetřit 34.420 mužů a žen, na rakovinu hrdla děložního 39.785 žen a na mamografické vyšetření zatím přišlo 27.509 žen. Počty se podle Kadečkové mohou ještě zvýšit vzhledem k delším čekacím lhůtám na mamograf. Na screening rakoviny děložního hrdla pozval…

Smlouvy s protonovým centrem podepsaly další pojišťovny

MEDICAL TRIBUNE CZ > Smlouvy s protonovým centrem podepsaly další pojišťovny

poznámky:

Smlouvy na protonovou léčbu podepsaly s pražským protonovým centrem po Vojenské zdravotní pojišťovně také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Oborová zdravotní pojišťovna. Ostatní tři zaměstnanecké pojišťovny s ním o smlouvě jednají, sdělil důvěryhodný zdroj. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) na návrh smlouvy od centra podle mluvčího marně čeká od prosince.  VZP protonovou terapii celkem pro 63 svých klientů. Pro 41 z nich odsouhlasila léčbu v Praze, zbývajícím 22 dala souhlas k vycestování za protonovou terapií do Mnichova Protonové centrum v posledních měsících loňského roku razantně zvýšilo ceny, za jedno ozařování pro dospělého si místo 26.000 začalo účtovat 39.000 korun

Abirateron acetát

hormonální tabletový přípravek používaný u kastračně rezistentního karcinomu prostaty


Poznámky pro praxi Přípravek ZYTIGA  (Janssen-Cilag s.r.o.)DávkováníTbl. 1000 mg (4 tbl. á 250mg /den) 1x denně 2 hodiny po jídle a 1 hodinu před konzumací další stravy+ prednison 5mg 2x denněCena 120 tbl. 91803,47 Kč

Mechanismus účinkucíleně zasahuje do syntézy testosteronu blokádou  17alfa hydroxylázy/C-17,20 lyázy (CIP 17)tato hydroxyláza je exprimována ve tkáni varlat,  nadledvin a prostatyCIP 17 zasahuje v místě přeměny pregnenolonu  aprogesteronu na prekursory testosteronu ( blokuje hydroxilaci pregnenolonu)Efekt léčby Studie COU-AA-301 ( po selhání docetaxelu,1195 pacientů, 2:1 rameno abirateron : placeboVýsledky : v ramenu s abirateronem  bylo dosaženo prodloužení celkového přežití o  4,6měsíce oproti placebu, četnost odpovědi poklesu PSA 29,5% oproti 5,5%ze subanalýzy vyšlo, že nelze očekávat efekt u pacientů předléčených dvěma režimy chemoterapie a kteří neodpovídali na léčbu docetaxelemStudie…