Prohledat tento blog

25.01.15

Top Highlights From the 2015 ASCO GI Cancers Symposium | Cancer Network

Top Highlights From the 2015 ASCO GI Cancers Symposium | Cancer Network,

REFERENCES

1. Chen L-T, Von Hoff DD, Li C-P, et al. Expanded analyses of napoli-1: Phase 3 study of MM-398 (nal-IRI), with or without 5-fluorouracil and leucovorin, versus 5-fluorouracil and leucovorin, in metastatic pancreatic cancer (mPAC) previously treated with gemcitabine-based therapy. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 234.
 • kombinace MM-398 s 5-FU/ LCV po selhání gemcitabinu u metastatického  ca pankreatu zlepšilo přežití na  6,1 ku 4,2měsíce u samotné aplikace 5-FU/LCV
 • odkaz: ZDE

2. Smith JJ, Chow OS, Eaton A, et al. Organ preservation in patients with rectal cancer with clinical complete response after neoadjuvant therapy. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 509.
 • retrospektivní analýza  145 pacientů ca recta po neoadj. chemoRT po dosažení kompletní odpovědi mělo stejné 4-leté přežití jak u pacientů operovaných tak u pacientů neoperovaných
 • odkaz: ZDE

3. Zhu AX, Ryoo B-Y, Yen C-J, et al. Ramucirumab (RAM) as second-line treatment in patients (pts) with advanced hepatocellular carcinoma (HCC): Analysis of patients with elevated α-fetoprotein (AFP) from the randomized phase III REACH study. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 232.
 • léčba pokročilého hepatoceluárního karcinomu pomocí ramucirumabu (Cyramza) , efekt pouze u pacientů s AFP nad  400ng/ml
 • odkaz: ZDE

4. Kwak EL, LoRusso P, Hamid O, et al. Clinical activity of AMG 337, an oral MET kinase inhibitor, in adult patients (pts) with MET-amplified gastroesophageal junction (GEJ), gastric (G), or esophageal (E) cancer. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 1.


5. Mariette C, Meunier B, Pezet D, et al. Hybrid minimally invasive versus open oesophagectomy for patients with oesophageal cancer: A multicenter, open-label, randomized phase III controlled trial, the MIRO trial. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 5.

6. Cremolini C, Loupakis F, Masi G, et al. FOLFOXIRI plus bevacizumab (bev) versus FOLFIRI plus bev as first-line treatment of metastatic colorectal cancer (mCRC): Updated survival results of the phase III TRIBE trial by the GONO group. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 657.
 • Bevacizumab plus FOLFOXIRI (folinic acid, 5-fluorouracil, oxaliplatin and irinotecan) demonstrated a median overall survival of 29.8 months compared with 25.8 months with FOLFIRI plus bevacizumab (HR = 0.80; P = .030).
 • Furthermore, the median PFS was 12.3 months with FOLFOXIRI plus bevacizumab versus 9.7 months with FOLFIRI plus bevacizumab (HR = 0.77; P = .006). -
 •  See more at: http://www.onclive.com/conference-coverage/gi-2015/Dr-Cremolini-on-Frontline-FOLFOXIRI-Plus-Bevacizumab-in-mCRC#sthash.1eE4WC8S.dpuf

7. Muro K, Bang Y-J, Shankaran V, et al. Relationship between PD-L1 expression and clinical outcomes in patients (Pts) with advanced gastric cancer treated with the anti-PD-1 monoclonal antibody pembrolizumab (Pembro; MK-3475) in KEYNOTE-012. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 3.
 • Z 39 pacientů s pokročilým karcinomem žaludku léčených monoklonální protilátkou pembrolizumab anti-PD-1, 22,2% mělo objektivní odpověď.Střední doba do odpovědi byla 8 týdnů. Pět pacientů (13,9%) mělo stabilní onemocnění.Medián trvání odpovědi byl 24 týdnů a v rozmezí od 8 do více než 33 týdnů.6 měsíců bez progrese přežití byla 24% a 6-ti měsíční celková míra přežití byla 69%.Medián follow-up byl 8,8 měsíce.
 • odkaz: ZDE

8. Penniment MG. Full report of the TROG 03.01, NCIC CTG ES2 multinational phase III study in advanced esophageal cancer comparing palliation of dysphagia and quality of life in patients treated with radiotherapy or chemoradiotherapy. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 6.
9. Ng K, Venook AP, Sato K, et al. Vitamin D status and survival of metastatic colorectal cancer patients: Results from CALGB/SWOG 80405 (Alliance). 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 507.
 • Pacienti s nově diagnostikovaným metastatickým kolorektálním karcinomem kteří měli vyšší hladinu vitamínu D v krvi žili průměrně o 8 měsíců déle a měli lepší přežití bez známek onemocnění po léčbě 
 • Studie zjistila, že ti s nejvyššíhladinou vitamínu D (průměr 27,5 ng / ml) byl medián celkového přežití 32,6 měsíce, ve srovnání s 24,5 měsíce u pacientů s nejnižší hladinou (průměr 8 ng / ml, 
 • Vyšší hladiny vitaminu D byly také spojeny s delší dobou do progrese onemocnění (12,2 měsíce ve skupině s nejvyšší úrovní vs 10,1 měsíce u pacientů, kteří s nejnižším 
 • odkaz: ZDE

10. Phan AT, Caplin ME, Pavel ME, et al. Effects of lanreotide autogel/depot (LAN) in pancreatic neuroendocrine tumors (pNETs): A subgroup analysis from the CLARINET study. 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 233.

11. Tabernero J, Cohn AL, Obermannova R, et al. RAISE: A randomized, double-blind, multicenter phase III study of irinotecan, folinic acid, and 5-fluorouracil (FOLFIRI) plus ramucirumab (RAM) or placebo (PBO) in patients (pts) with metastatic colorectal carcinoma (CRC) progressive during or following first-line combination therapy with bevacizumab (bev), oxaliplatin (ox), and a fluoropyrimidine (fp). 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 512.
 • Druhá linie léčby s VEGFR2 inhibitorem ramucirumab (Cyramza) v kombinaci se standardním FOLFIRI prodlužuje přežití o 1,6 měsíce oproti FOLFIRI samotnému u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC), podle výsledků z fáze III RAISE 
 • odkaz: ZDE

12. Shah MA, Cho JY, Tan IB, et al. Randomized phase II study of FOLFOX +/- MET inhibitor, onartuzumab (O), in advanced gastroesophageal adenocarcinoma (GEC). 2015 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 2.


 • optimální čas do operace po neoadj. chemo RT je  60 dnů , nad  75 dnů zhoršuje prognozu

Více na OncLive

Žádné komentáře:

Okomentovat