Prohledat tento blog

22.02.15

Polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D a jejich vliv na rozvoj rakoviny - proLékaře.cz

English: Gene expression pattern of the CDX2 gene.
English: Gene expression pattern of the CDX2 gene. (Photo credit: Wikipedia)
Polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D a jejich vliv na rozvoj rakoviny - proLékaře.cz


...Autoři článku publikovaného nedávno v časopise Advances in Experimental Medicine and Biology provedli systematickou rešerši literatury věnující se vlivu polymorfizmů v genu pro receptor vitamínu D (Fok1, Bsm1, Taq1, Apa1 a Cdx2) na rozvoj jednotlivých malignit. Do června 2012 bylo na toto téma publikováno 79 nezávislých studií, ve kterých bylo zkoumáno 52 427 případů a 62 225 kontrol.
Signifikantní asociace mezi polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D a nádorem byly nalezeny u karcinomu prostaty (Fok1, Bsm1, Taq1), nádoru prsu (Fok1, Bsm1, Apa1), tumoru kolon a rekta (Fok1, Bsm1, Taq1) a u kožních nádorů (Fok1, Bsm1, Taq1). I u těchto nádorů byla ale data značně konfliktní, takže stále není možné se k roli polymorfizmů v genu pro receptor vitamínu D v kancerogenezi jednoznačně vyjádřit. Zdá se pravděpodobné, že roli hrají i jiné faktory, jako například příjem kalcia a vitamínu D v potravě, hladina 25(OH)D v plazmě a expozice UV záření. Polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D riziko vzniku některých druhů rakoviny modulují a do budoucna by bylo vhodné se na toto téma zaměřit v dalších studiích.
(epa)
Zdroj: Gandini S., Gnagnarella P., Serrano D., Pasquali E., Raimondi S. Vitamin D receptor polymorphisms and cancer. Adv Exp Med Biol. 2014; 810: 69–105.....

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...