Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z únor, 2015

Polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D a jejich vliv na rozvoj rakoviny - proLékaře.cz

Obrázek
English: Gene expression pattern of the CDX2 gene. (Photo credit: Wikipedia)Polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D a jejich vliv na rozvoj rakoviny - proLékaře.cz


...Autoři článku publikovaného nedávno v časopise Advances in Experimental Medicine and Biology provedli systematickou rešerši literatury věnující se vlivu polymorfizmů v genu pro receptor vitamínu D (Fok1, Bsm1, Taq1, Apa1 a Cdx2) na rozvoj jednotlivých malignit. Do června 2012 bylo na toto téma publikováno 79 nezávislých studií, ve kterých bylo zkoumáno 52 427 případů a 62 225 kontrol.
Signifikantní asociace mezi polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D a nádorem byly nalezeny u karcinomu prostaty (Fok1, Bsm1, Taq1), nádoru prsu (Fok1, Bsm1, Apa1), tumoru kolon a rekta (Fok1, Bsm1, Taq1) a u kožních nádorů (Fok1, Bsm1, Taq1). I u těchto nádorů byla ale data značně konfliktní, takže stále není možné se k roli polymorfizmů v genu pro receptor vitamínu D v kancerogenezi jednoznačně vyjádřit. Zdá se pravděpodobné, že rol…