Přeskočit na hlavní obsah

Polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D a jejich vliv na rozvoj rakoviny - proLékaře.cz

English: Gene expression pattern of the CDX2 gene.
English: Gene expression pattern of the CDX2 gene. (Photo credit: Wikipedia)
Polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D a jejich vliv na rozvoj rakoviny - proLékaře.cz


...Autoři článku publikovaného nedávno v časopise Advances in Experimental Medicine and Biology provedli systematickou rešerši literatury věnující se vlivu polymorfizmů v genu pro receptor vitamínu D (Fok1, Bsm1, Taq1, Apa1 a Cdx2) na rozvoj jednotlivých malignit. Do června 2012 bylo na toto téma publikováno 79 nezávislých studií, ve kterých bylo zkoumáno 52 427 případů a 62 225 kontrol.
Signifikantní asociace mezi polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D a nádorem byly nalezeny u karcinomu prostaty (Fok1, Bsm1, Taq1), nádoru prsu (Fok1, Bsm1, Apa1), tumoru kolon a rekta (Fok1, Bsm1, Taq1) a u kožních nádorů (Fok1, Bsm1, Taq1). I u těchto nádorů byla ale data značně konfliktní, takže stále není možné se k roli polymorfizmů v genu pro receptor vitamínu D v kancerogenezi jednoznačně vyjádřit. Zdá se pravděpodobné, že roli hrají i jiné faktory, jako například příjem kalcia a vitamínu D v potravě, hladina 25(OH)D v plazmě a expozice UV záření. Polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D riziko vzniku některých druhů rakoviny modulují a do budoucna by bylo vhodné se na toto téma zaměřit v dalších studiích.
(epa)
Zdroj: Gandini S., Gnagnarella P., Serrano D., Pasquali E., Raimondi S. Vitamin D receptor polymorphisms and cancer. Adv Exp Med Biol. 2014; 810: 69–105.....

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

English: Intermed. mag. Image:Monophasic synovial sarcoma - high mag.jpg (Photo credit: Wikipedia)poznámky:

jde o karcinosarkom měkkých tkání. 
Tento typ sarkomů je mimořádně agresivní typ sarkomů

Výskyt

více muži 1,2:1věk  max.15-40 letLokalizace DK (stehna , kolena) 60%HK  23%ostatní  15-20%Varianty monofázický ( vřetenobuněčná komponenta) - obtížné odlišení od fibrosarkomu nebo hemangiopericytomu - možné cytogenetické odlišení viz níže)bifázický ( vřetenobuněčná i epitelová komponenta)Cytogeneticky je charakterizován reciptokou translokací   t(X;18)(p11.2;q11.2)
Výsledkem translokace jsou fúzní transkripty SYT/SSX1(horší prognoźa), SYT/SSX2 (lepší prognóza), které je možné detekovat  na molekulární úrovni
Možnosti šíření  lymfatické uzlinyplícePrognostické faktory
Lepší prognóza mladší pacientinádory do  5cmabsence nekrózmitotická aktivita pod 15 mitóz na  10 polí velkého zvětšenílokalizace na  DK Odkazy Prognostická imunohistochemie sarkomů měkkých tkání  Role radioterapie v léčbě sarkomů m. tká…

Implatabilní port

This is a chemo port (not mine) (Photo credit: Drew Olanoff)
Dlouhodobý katetr tvořený  komůrkou se speciální silikonovou membránou a katétrem,
Katétr vede podkožím do velké cévy. 


Membránu   komůrky lze propichovat pouze speciální jehlou - tzv. Huberovou jehlou.
Membrána vydrží dle  výrobce 1600 - 3000 vpichů


Zavedení portu 


Implantace venozního portu - VIDEO
Portál LF MU Brno -MUDr. Martin Ondrák


Huberova jehla
- jehla se speciálně tvarovaným hrotem
- rovné , zahnuté, délka  15-25mm , průměr G19-22
- použití

proplach G22transfúze G20Max. rychlost infuze 600-1320ml/ hodinu G19 22 ml/minG22 10 ml/min Proplach chemoportu 
pomůcky:  desinfekční prostředek na kůžiHuberova jehla sterilní tampóny/ 4-5 ks./sterilní rukaviceemitní miska 2 ks10ml - 20ml - F1/110ml stříkačka - prázdnána aspiraci krve10 ml stříkačka s heparinovou zátkou sterilní jednorázové krytíHeparinová zátka 500j Heparinu v 5 ml Fysiolog. roztoku -vše v 10 ml stříkačce
Postup proplach zkontrolujte okolí portu, vyhmatejte  port v podkoží    …

Paraneoplázie

Paraneoplastické syndromy

definice:příznaky, které nepravidelně doprovázejí některé nádory a u nichž není vždy jasná patofyziologická souvislost mezi nádorem a paraneoplastickým projevem.
Nejsou vyvolány mechanicky, ale nepřímo signálními látkami, které nádor uvolňuje , autoimunitními mechanismy a nepřesně popsanými pochody

Dělení

OBECNÉ PARANEOPLASTICKÉ PŘÍZNAKY

Subferilie , febrilie ( horečka nejasného původu)Anorexie a kachexieOrtostatická hypotenzeProjevy snížené imunitní obranyHEMATOLOGICKÉ erytropoézaanémie chronických chorobpolyglobulie ( nádory ledvin , plic)autoimunitní hemolytická anémiemikroangiopatická hemolytická anémieaplastická anémie (pure red cell aplasia)leukocytopoézaleukocytosaleukocytopeniemegakaryocytopoézatrombocytozatrombocytopeniekoagulacehyperkoagulacežilní tromboembolismusDICantifosfolipidový syndromimunitní inhibitory koagulace

ENDOKRINNÍ
SIADHParaneoplastický Cushingův syndromParaneoplastický hyperkalcemický syndromParaneoplastická hypoglykemieEktopocká produkce c…