IARC

Kategorie karcinogenů dle IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) 

SkupinaDefinice
1Prokázaný karcinogen pro člověka ( 116 látek)
2APravděpodobně karcinogenní pro člověka ( 70)
2BPodezřelý karcinogen pro člověka ( 285)
3Neklasifikovaný ( 506 látek)
4Pravděpodobně není karcinogenní pro člověka 1

ZDROJ : Wikipedie 


Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

Implatabilní port

Paraneoplázie