Prohledat tento blog

26.05.15

Hypodermoklýza

Hypodermoklýza - podkožní aplikace tekutin
Poznámky       

Ondřej Sláma , Podkožní aplikace léků a tekutin v paliativní léčbě

Praktické provedení
 1. Kanyla 18G nebo 22G do podkoží na přední straně hrudníku,
  na břiše, popř. na paži
 2. Jehlu s krátkou spojovací hadičkou fixujeme  náplastí.
 3. Subkutánní jehlu lze ponechat na jednom místě 5 – 7 dní
 4. Nejvyšší doporučená denní dávka tekutiny podaná s. c. je 3000 ml (tj. 1500 ml podaných
  paralelně dvěma s. c. vstupy).
 5. Rychlost podání je individuální. Obvykle začínáme rychlostí  50 ml/h a podle tolerance (tj. zda dochází k resorpci tekutiny z podkoží) můžeme rychlost zvýšit až na  150 ml/h.Někteří autoři popisují velmi dobrou toleranci i při aplikaci větších objemů, např. 500 ml FR ve dvouhodinové infuzi, opakovaně 2 – 3 x za den. Celkový objem tekutin se při hypodermoklýze obvykle pohybuje v rozmezí 500 – 2000 ml/24 h. Subkutánní infuzi lze s výhodou podat během nočního spánku (např. 1000 ml/8 h). Výpočet počtu kapek
 6. Roztoky vhodné k aplikaci NaCl (0,9 %), „poloviční“ FR (NaCl 0,45 %), kombinované

 7. roztoky NaCl a glukózy a 5 % roztok glukózy. V případě potřeby lze podávat také KCl podle potřeby a lokální tolerance maximálně v koncentraci 20 – 40 mmol/l
 8. Léky vhodné k apliaci: clodronat,morfin,diclofenac,dexametazon,haloperidol,metoklopramid,midazolam,tramadol

Odkazy:

24.05.15

HE4: lidský nadvarlatový protein 4

Imunochemie

Lidský nadvarlatový protein 4 (HE4) byl prvně identifikován v epitelu distálního nadvarlete.
Klinické aplikace:
HE4 se uplatňuje při detekci karcinomu ovarií, zejména v prvním asymptomatickém stádiu onemocnění. HE4 je v rané fázi endometriálního karcinomu senzitivnější než CA 125. Duální kombinace markeru CA 125 a HE4 je přesnějším prediktorem maligního onemocnění, než když jsou použity jednotlivě. Tento postup se uplatňuje při výpočtu tzv. ROMA skóre (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm). Tento algoritmus zahrnuje také rozdělení podle menopauzálního statutu a díky tomu umožňuje stratifikovat ženy ve vysokém či nízkém riziku a vede k lepšímu určení správné diagnózy a léčby.

Hlídač Koulí

Hlídač KoulíŘíkají mi Hlídač Koulí a jsem tu proto, abych hlídal tvoje koule! Když si mě dáš do telefonu, tak ti ukážu, jak se samovyšetření provádí a jednou měsíčně ti budu připomínat, že je na čase se koulím podívat na zoubek. Nezabere ti to víc než dvě minuty. A navíc to je zadarmo. To za pokus stojí, ne?

RenKa - Informační systém pro nemocné rakovinou ledvin

RenKa - Informační systém pro nemocné rakovinou ledvin

Profylaxe a terapie venózní trombembolie u pacientů s nádory: aktuální doporučení American Society of Clinical Oncology (ASCO)

American Society of Clinical Oncology
Onkozpravodaj - Profylaxe a terapie venózní trombembolie u pacientů s nádory: aktuální doporučení American Society of Clinical Oncology (ASCO)

21. 4. 2015 MUDr. Markéta Palácová, Masarykův onkologický ústav, Brno


Lyman GH, Bohlke K, Khorana AA, et al.
Venous thromboembolism prophylaxis and treatment in patients with cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update 2014
J Clin Oncol 2015; 33 (6): 654–656

American Society of Clinical Oncology (ASCO) vydala doporučení pro prevenci a terapii venózního trombembolismu v roce 2007 a v roce 2013. Aktuálně bylo cílem prozkoumat, zda zůstávají stávající doporučení, nebo dojde ke změnám v důsledku existence nových dat. Nalezeno a prostudováno bylo 53 publikací, na základě kterých nebylo nutno provádět změny. Zde je update:

 1. Většina hospitalizovaných pacientů s aktivitou nádorového onemocnění potřebuje prevenci v průběhu hospitalizace. Neexistují dostatečná data, která by rutinně podporovala tromboprofylaxi u pacientů, kteří jsou hospitalizováni z důvodů drobných procedur nebo podání krátkodobé infúze.
 2. Není doporučována rutinní profylaxe u pacientů s nádorem v ambulantní péči. To je možno zvažovat pouze u pacientů vysoce rizikových.
 3. Pacienti s mnohočetným myelomem, kteří jsou léčeni antiangiogenní terapií spolu s chemoterapií (CHT) nebo dexamethasonem, by měli mít profylaxi LMWH nebo malé dávky kyseliny acetylsalicylové.
 4. Pacienti, kteří podstupují „velký operační výkon“, jsou kandidáti podání profylaxe před operačním výkonem a v terapii je u nich nutno pokračovat po dobu 7–10 dní.
 5. Rozšířená pooperační profylaxe na dobu 4 týdnů by měla být indikována po velkých operačních výkonech v dutině břišní a v oblasti pánve u pacientů s vysokým rizikem vzniku trombembolismu.
 6. LMWH je doporučován po dobu 5–10 dní v terapii hluboké žilní trombózy a plicní embolie, stejně jako v sekundární profylaxi po dobu nejméně 6 měsíců.
 7. Použití nových antikoagulancií není v současné době rutinně doporučováno u pacientů s maligním onemocněním a přítomností TEN.
 8. Antikoagulační terapie by neměla být používána v indikaci prodloužení přežití u pacientů s nádorem při absenci jiné indikace.
 9. Pacienti s nádory by měli být pravidelně vyšetřováni vzhledem k vyššímu riziku vzniku venózního trombembolismu.
 10. Onkolog by měl pacienty edukovat o symptomech hluboké žilní trombózy a plicní embolie.

Cardiotoxicity induced by anticancer drugs

Článek publikovaný v EJHP Practice  6/2011 

Úspěšná léčba první linie otevírá prostor pro linie další

MEDICAL TRIBUNE CZ > Úspěšná léčba první linie otevírá prostor pro linie další

Medical Tribune 8/2015
28.04.2015 11:14
Zdroj: Medical Tribune
Autor: lon
Jedním ze zahraničních hostů Brněnských onkologických dnů byl profesor Fortunato Ciardiello. Tento klinický onkolog z italské Neapole se od příštího roku ujme funkce prezidenta ESMO. V Brně si našel čas i na krátký rozhovor s MT

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...