Prohledat tento blog

24.05.15

Profylaxe a terapie venózní trombembolie u pacientů s nádory: aktuální doporučení American Society of Clinical Oncology (ASCO)

American Society of Clinical Oncology
Onkozpravodaj - Profylaxe a terapie venózní trombembolie u pacientů s nádory: aktuální doporučení American Society of Clinical Oncology (ASCO)

21. 4. 2015 MUDr. Markéta Palácová, Masarykův onkologický ústav, Brno


Lyman GH, Bohlke K, Khorana AA, et al.
Venous thromboembolism prophylaxis and treatment in patients with cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update 2014
J Clin Oncol 2015; 33 (6): 654–656

American Society of Clinical Oncology (ASCO) vydala doporučení pro prevenci a terapii venózního trombembolismu v roce 2007 a v roce 2013. Aktuálně bylo cílem prozkoumat, zda zůstávají stávající doporučení, nebo dojde ke změnám v důsledku existence nových dat. Nalezeno a prostudováno bylo 53 publikací, na základě kterých nebylo nutno provádět změny. Zde je update:

  1. Většina hospitalizovaných pacientů s aktivitou nádorového onemocnění potřebuje prevenci v průběhu hospitalizace. Neexistují dostatečná data, která by rutinně podporovala tromboprofylaxi u pacientů, kteří jsou hospitalizováni z důvodů drobných procedur nebo podání krátkodobé infúze.
  2. Není doporučována rutinní profylaxe u pacientů s nádorem v ambulantní péči. To je možno zvažovat pouze u pacientů vysoce rizikových.
  3. Pacienti s mnohočetným myelomem, kteří jsou léčeni antiangiogenní terapií spolu s chemoterapií (CHT) nebo dexamethasonem, by měli mít profylaxi LMWH nebo malé dávky kyseliny acetylsalicylové.
  4. Pacienti, kteří podstupují „velký operační výkon“, jsou kandidáti podání profylaxe před operačním výkonem a v terapii je u nich nutno pokračovat po dobu 7–10 dní.
  5. Rozšířená pooperační profylaxe na dobu 4 týdnů by měla být indikována po velkých operačních výkonech v dutině břišní a v oblasti pánve u pacientů s vysokým rizikem vzniku trombembolismu.
  6. LMWH je doporučován po dobu 5–10 dní v terapii hluboké žilní trombózy a plicní embolie, stejně jako v sekundární profylaxi po dobu nejméně 6 měsíců.
  7. Použití nových antikoagulancií není v současné době rutinně doporučováno u pacientů s maligním onemocněním a přítomností TEN.
  8. Antikoagulační terapie by neměla být používána v indikaci prodloužení přežití u pacientů s nádorem při absenci jiné indikace.
  9. Pacienti s nádory by měli být pravidelně vyšetřováni vzhledem k vyššímu riziku vzniku venózního trombembolismu.
  10. Onkolog by měl pacienty edukovat o symptomech hluboké žilní trombózy a plicní embolie.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Peritoneal cancer index

Poznámky používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem COLOPEC klinická studie kolorektální karcino...