Prohledat tento blog

10.10.15

Organizace PICC týmu v zahraničí

English: A typical peripherally inserted centr...
MEDICAL TRIBUNE CZ > Organizace PICC týmu v zahraničí

V posledních letech nabývají i v České republice čím dál více na významu centrální katetry inzertované z periferie – tzv. PICC (Peripherally Inserted Central Catheter). Jedná se o typ katetru, který splňuje kritéria permanentního centrálního žilního vstupu. Zavádí se za ultrazvukové navigace do některé z žil na paži – v. basilica, v. cephalica nebo v. brachialis. Konec katetru je umístěn na přechodu horní duté žíly v pravou síň, v oblasti kavoatriální junkce, tedy v centrálním řečišti. To tento druh vstupu zásadně odlišuje od midline katetru, který je zaveden ze stejné lokality, nicméně nejsou splněna kritéria pro centrální vstup (vzhledem ke kratší délce je konec midline umístěn v oblasti v. axillaris, max. v. subclavia), což tento typ vstupu limituje jak časově (4 až 6 týdnů), tak charakterem léčiv, která je možno podávat. Přesná definice pro označení katetru za permanentní neexistuje, každopádně obecně předpokládáme používání v řádu měsíců. PICC má osvědčení Food and Drug Administration (FDA) pro používání na dobu až jeden rok, nicméně existují i data o delší životnosti katetru, která závisí na mnoha faktorech (typu použitého materiálu, technice inzerce, spolupráci pacienta a především optimálním ošetřování). Dle našich zkušeností (Společnost pro porty a permanentní katetry) je PICC optimálním vstupem pro střednědobou léčbu, průměrná délka používání PICC v ČR je cca tři měsíce. Rozšířila se i možnost výběru katetrů, které jsou v našich podmínkách k dispozici. Existují 1–3lumenné katetry, nejčastěji ze silikonu nebo polyuretanu....

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...