Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2015

Corriere della Sera: Vysocí lidé mají větší riziko rakoviny

Nádory adolescentů a mladých dospělých

Kardioonkologie

Organizace PICC týmu v zahraničí

Obrázek
MEDICAL TRIBUNE CZ > Organizace PICC týmu v zahraničí

V posledních letech nabývají i v České republice čím dál více na významu centrální katetry inzertované z periferie – tzv. PICC (Peripherally Inserted Central Catheter). Jedná se o typ katetru, který splňuje kritéria permanentního centrálního žilního vstupu. Zavádí se za ultrazvukové navigace do některé z žil na paži – v. basilica, v. cephalica nebo v. brachialis. Konec katetru je umístěn na přechodu horní duté žíly v pravou síň, v oblasti kavoatriální junkce, tedy v centrálním řečišti. To tento druh vstupu zásadně odlišuje od midline katetru, který je zaveden ze stejné lokality, nicméně nejsou splněna kritéria pro centrální vstup (vzhledem ke kratší délce je konec midline umístěn v oblasti v. axillaris, max. v. subclavia), což tento typ vstupu limituje jak časově (4 až 6 týdnů), tak charakterem léčiv, která je možno podávat. Přesná definice pro označení katetru za permanentní neexistuje, každopádně obecně předpokládáme používání …

Top Ten ICD-10 Tips for Oncology Practices