Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z listopad, 2015

Masarykův onkologický ústav našel látku na odhalení nádoru mozku

MEDICAL TRIBUNE CZ > Masarykův onkologický ústav našel látku na odhalení nádoru mozku

Masarykův onkologický ústav ve spolupráci s Ústavem jaderného výzkumu Řež vyvinul nové radiofarmakum, díky kterému se zlepší diagnostika nádorů mozku a péče o tyto pacienty....

Do jaké míry jsou masné výrobky a červené maso karcinogenní? - Aktuality a zajímavosti z onkologie

NOP: Do jaké míry jsou masné výrobky a červené maso karcinogenní? - Aktuality a zajímavosti z onkologie

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) se ve své nejnovější zprávě zabývá karcinogenními účinky konzumace červeného masa a masných výrobků.

Červené maso bylo zařazeno do skupiny 2A:  konzumace červeného masa je „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“

Masné výrobky byly zařazeny do skupiny 1: podle oficiálních závěrů IARC je tedy konzumace masných výrobků „karcinogenní pro člověka“
...
Related articlesRadiation Impact Studies - Chernobyl and Fukushima (counterpunch.org)General :: RE: Monsanto etc toxic GM crops attack fragile genetics (911forum.org.uk)How safe substances become dangerous (opinion.inquirer.net)

Nádorová onemocnění ve starším věku - Aktuality a zajímavosti z onkologie

NOP: Nádorová onemocnění ve starším věku - Aktuality a zajímavosti z onkologie

Analýa z  období 2006–2010 o onkologických pacientech starších 70 let

Úmrtnost na rakovinu klesá v posledních letech o více než procento ročně | Zdravotnický deník

Obrázek
Úmrtnost na rakovinu klesá v posledních letech o více než procento ročně | Zdravotnický deník

Více informací : Onconet.cz
Poznámky

V České republice bylo v roce 2013 zjištěno 81 541 zhoubných nádorů, zemřelo na ně 26 944 lidí. Celkem k 31. prosinci toho roku v ČR žilo 518 667 lidí, kteří se s rakovinou léčili nebo léčípřibývá v ČR ročně nově diagnostikovaných o 2,2 %

Karcinom anu pro pacienty

Karcinom anu dispenzární schéma

Po dosažení kompletní remise 
- á 3 měsíce  ( per rectum , anoskopie , vyš. inquin) po dobu 3 let, poté  á 6 měsíců další 2 roky 
- 1x ročně CT

Karcinom anu léčba

Léčba
Tis, T1 v oblasti anokutánního přechodu
- lokální chirurgická excize

Klinické stádium I,II, IIIA, IIIB
- konkomitatní chemoRT Mitomycin C/5-Fluorouraci ( při KI MTM-C  DDP/5-FU)
- touto terapií bylo v rámci studií dosaženo kompletní regrese  do  90%
- selhání léčby je nutné hodnotit až po 26.týdnech

Klinické stadium IV
- DDP/5-FU paliativně 
Standardní postupy
Modrá kniha
MOU Brno


Články
"VÝSLEDKY KURATIVNÍ CHEMORADIOTERAPIE U PACIENTŮ S KARCINOMY ANU." Klinická Onkologie 2013: 201-07. Web.

Bakalářská práce Zevní radioterapie karcinomu anu - úloha radiologického asistenta

Karcinom anu klinické příznaky

krvácenípruritusbolest při defekacizměna ve vyprazdňovacích návycích

Karcinom anu diagnostika

per rectum vyšetřeníAno a rectoskopieUZ třísel, TRUSCT plic a břicha NMR pánve

Karcinom anu prognostické faktory

Prognoźa5-ti leté přežití u nemetastázujících onemocnění je 58-84,2% pacientů T1,2 80%T3,4 , N+ 50%
Prognostické faktoryHorší prognóza- velikost primárního nádoru nad  5 cm  - postižení lymfatik - metastázy pelvické nebo extrapelvické - mužské pohlaví - nedosažení kompletní remise 26 týdnů po zahájení chemoradioterapie

Karcinom anu rizikové faktory

HPV infekceRizikový je hlavně typ  16 a  18 ( méně 31,22 a  35) Infekce je popsána v  90% u žen a 63% u mužů Anální sexuální styk, časté střídání partnerů, homosexuální muži, riziková skupina imunosuprese- HIV, transplantace
"SPOJITOST ANÁLNÍ A CERVIKÁLNÍ HPV-INFEKCE U RIZIKOVÝCH ŽEN." Praktická Gynekologie 2014: 60-63. Web.
Kouření5x vyšší riziko vzniku

Karcinom anu TNM klasifikace

Karcinom anu základní charakteristika a výskyt

Charakteristikaonemocnění se vyskytuje méně často. 
V roce  2012 bylo nově zjištěno u 136 pacientů a 69 pacientů na nádor zemřelo. Ženy jsou postiženy častěji než muži Maximum výskytu je  ve věkové skupině  70-80 let
Incidence v roce  2012 
1,29/100 000 obyvatel 
Mortalitav roce  2012 
0,66/ 100 000 obyvatel

Zdoj: SVOD


Histologiespinoceluární karcinom (85%)malobuněčný karcinom melanomadenokarcinom v perianaální oblasti vycházející z kožních adnex


Karcino anu video

Anální kanal anatomie

Obrázek
Anatomieje úsek 3-4 cm dlouhý,  mezi rektální ampulou a zevním ústím konečníku.  Začíná linea anocutanea a končí horním okrajem m.sfic.ani internus
Sphincter ani internus je tvořen hladkou svalovinou. Sphincter ani externus je tvořen příčně pruhovanou svalovinou.  Inervace je zajištěna z míšních kořenů S3 a S4 cestou nervus pudendus a cestou splanchnických pánevních nervů

"Praktická Proktologie." Google Books. 978-80-247-3595-5 |, n.d.
Histologiepod linea dentata distálně nerohovější dlaždicový epitel dále zde

Video zde

Related articles3D Topography of the Young Adult Anal Sphincter Complex Reconstructed from Undeformed Serial Anatomical Sections (plosone.org)

Karcinom anu