Prohledat tento blog

16.11.15

Do jaké míry jsou masné výrobky a červené maso karcinogenní? - Aktuality a zajímavosti z onkologie

NOP: Do jaké míry jsou masné výrobky a červené maso karcinogenní? - Aktuality a zajímavosti z onkologie

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) se ve své nejnovější zprávě zabývá karcinogenními účinky konzumace červeného masa a masných výrobků.

Červené maso bylo zařazeno do skupiny 2A:  konzumace červeného masa je „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“

Masné výrobky byly zařazeny do skupiny 1: podle oficiálních závěrů IARC je tedy konzumace masných výrobků „karcinogenní pro člověka“
...

Nádorová onemocnění ve starším věku - Aktuality a zajímavosti z onkologie

NOP: Nádorová onemocnění ve starším věku - Aktuality a zajímavosti z onkologie

Analýa z  období 2006–2010 o onkologických pacientech starších 70 let

Úmrtnost na rakovinu klesá v posledních letech o více než procento ročně | Zdravotnický deník

Úmrtnost na rakovinu klesá v posledních letech o více než procento ročně | Zdravotnický deník

Více informací : Onconet.cz
Poznámky • V České republice bylo v roce 2013 zjištěno 81 541 zhoubných nádorů, zemřelo na ně 26 944 lidí. 
 • Celkem k 31. prosinci toho roku v ČR žilo 518 667 lidí, kteří se s rakovinou léčili nebo léčí
 • přibývá v ČR ročně nově diagnostikovaných o 2,2 %

06.11.15

Karcinom anu pro pacienty

Edukační materiály


Národní referenční centrum

Linkos

Karcinom anu dispenzární schéma

Po dosažení kompletní remise 


- á 3 měsíce  ( per rectum , anoskopie , vyš. inquin) po dobu 3 let, poté  á 6 měsíců další 2 roky 
- 1x ročně CT

Karcinom anu léčba

Léčba


Tis, T1 v oblasti anokutánního přechodu
- lokální chirurgická excize

Klinické stádium I,II, IIIA, IIIB
- konkomitatní chemoRT Mitomycin C/5-Fluorouraci ( při KI MTM-C  DDP/5-FU)
- touto terapií bylo v rámci studií dosaženo kompletní regrese  do  90%
- selhání léčby je nutné hodnotit až po 26.týdnech

Klinické stadium IV
- DDP/5-FU paliativně 
Standardní postupy


Modrá kniha
MOU Brno


Články


"VÝSLEDKY KURATIVNÍ CHEMORADIOTERAPIE U PACIENTŮ S KARCINOMY ANU." Klinická Onkologie 2013: 201-07. Web.

Bakalářská práce Zevní radioterapie karcinomu anu - úloha radiologického asistenta

Karcinom anu klinické příznaky


 • krvácení
 • pruritus
 • bolest při defekaci
 • změna ve vyprazdňovacích návycích

Karcinom anu diagnostika


 1. per rectum vyšetření
 2. Ano a rectoskopie
 3. UZ třísel, TRUS
 4. CT plic a břicha 
 5. NMR pánve

Karcinom anu prognostické faktory

Prognoźa

5-ti leté přežití u nemetastázujících onemocnění je 58-84,2% pacientů
 • T1,2 80%
 • T3,4 , N+ 50%


Prognostické faktory

Horší prognóza

- velikost primárního nádoru nad  5 cm 
- postižení lymfatik
- metastázy pelvické nebo extrapelvické
- mužské pohlaví
- nedosažení kompletní remise 26 týdnů po zahájení chemoradioterapie

Karcinom anu rizikové faktory

HPV infekce

Rizikový je hlavně typ  16 a  18 ( méně 31,22 a  35)
Infekce je popsána v  90% u žen a 63% u mužů
Anální sexuální styk, časté střídání partnerů, homosexuální muži, riziková skupina imunosuprese- HIV, transplantace

Kouření

5x vyšší riziko vzniku

Karcinom anu TNM klasifikace


TNM klasifikace 7.vydání

Karcinom anu základní charakteristika a výskyt

Charakteristika

onemocnění se vyskytuje méně často. 

V roce  2012 bylo nově zjištěno u 136 pacientů a 69 pacientů na nádor zemřelo.
Ženy jsou postiženy častěji než muži
Maximum výskytu je  ve věkové skupině  70-80 let

Incidence 

v roce  2012 

1,29/100 000 obyvatel 

Mortalita

v roce  2012 

0,66/ 100 000 obyvatel


Zdoj: SVOD


Histologie

 • spinoceluární karcinom (85%)
 • malobuněčný karcinom 
 • melanom
 • adenokarcinom v perianaální oblasti vycházející z kožních adnexKarcino anu video

Anatomie

Anální kanal anatomie

Anatomie

je úsek 3-4 cm dlouhý,  mezi rektální ampulou a zevním ústím konečníku. 
Začíná linea anocutanea a končí horním okrajem m.sfic.ani internus

Sphincter ani internus je tvořen hladkou svalovinou.
Sphincter ani externus je tvořen příčně pruhovanou svalovinou. 
Inervace je zajištěna z míšních kořenů S3 a S4 cestou nervus pudendus a cestou splanchnických pánevních nervůHistologie

pod linea dentata distálně nerohovější dlaždicový epitel dále zde

VideoKarcinom anu

 1. Anatomie
 2. Základní charakteristika a výskyt onemocnění
 3. Klasifikace
 4. Rizikové faktory
 5. Prognostické faktory
 6. Klinické příznaky
 7. Diagnostika
 8. Léčba
 9. Dispenzarizace
 10. Kasuistiky
 11. Aktuálně
 12. Video
 13. Pro pacienty

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...