Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z srpen, 2018

Riziko vzniku karcinomu prsu, ovarií a kontralaterálního karcinomu prsu u nositelek mutací BRCA1 a BRCA2

Zdroj: https://goo.gl/idybje


Kuchenbaecker K. B., Hopper J. L., Barnes D. R. et al. Risks of breast, ovarian, and contralateral breast cancer for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. JAMA 2017; 317 (23): 2402−2416, doi: 10.1001/jama.2017.7112.


Kumulativní riziko vzniku karcinomu prsu u nositelek mutace BRCA1 do věku 80 let činilo 72 %, u nositelek mutace BRCA2 pak 69 %. 
Incidence karcinomu prsu prudce vzrůstala v časné dospělosti až do věku mezi 30 a 40 lety u mutace BRCA1 a až do věku mezi 40 a 50 lety u mutace BRCA2. V průběhu dalších let zůstala incidence již konstantní až do 80 let věku (20−30/1000 osob za rok).
Kumulativní riziko vzniku karcinomu vaječníku  do věku 80 let činilo 44 % pro nositelky mutace BRCA1 a 17 % pro nositelky mutace BRCA2Kumulativní riziko vzniku kontralaterálního karcinomu prsu 20 let od diagnózy primárního karcinomu prsu pro nositelky mutace
BRCA1 bylo 40 % a pro nositelky mutace BRCA2 26 % (poměr rizik [HR] pro srovnání BRCA2 vs. BRCA1 0,62; 95% interval spole…