Prohledat tento blog

05.08.18

Riziko vzniku karcinomu prsu, ovarií a kontralaterálního karcinomu prsu u nositelek mutací BRCA1 a BRCA2

Zdroj: https://goo.gl/idybje


Kuchenbaecker K. B., Hopper J. L., Barnes D. R. et al. Risks of breast, ovarian, and contralateral breast cancer for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. JAMA 2017; 317 (23): 2402−2416, doi: 10.1001/jama.2017.7112.


Kumulativní riziko vzniku karcinomu prsu u nositelek mutace 
  • BRCA1 do věku 80 let činilo 72 %, 
  • u nositelek mutace BRCA2 pak 69 %. 

Incidence karcinomu prsu prudce vzrůstala v časné dospělosti až do věku mezi 30 a 40 lety u mutace BRCA1 a až do věku mezi 40 a 50 lety u mutace BRCA2. V průběhu dalších let zůstala incidence již konstantní až do 80 let věku (20−30/1000 osob za rok).
Kumulativní riziko vzniku karcinomu vaječníku 
  • do věku 80 let činilo 44 % pro nositelky mutace BRCA1 a 
  • 17 % pro nositelky mutace BRCA2
Kumulativní riziko vzniku kontralaterálního karcinomu prsu 20 let od diagnózy primárního karcinomu prsu pro nositelky mutace
  • BRCA1 bylo 40 % a pro nositelky mutace 
  • BRCA2 26 % (poměr rizik [HR] pro srovnání BRCA2 vs. BRCA1 0,62; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,47−0,82; p = 0,001).

Riziko karcinomu prsu vzrůstalo s počtem příbuzných první a druhé linie, u kterých byl diagnostikován karcinom prsu, jak u nositelek mutace BRCA1 (HR pro ≥ 2 vs. 0 členů rodiny s diagnózou karcinomu prsu 1,99; 95 % CI 1,41−2,82; p < 0,001), tak u nositelek mutace BRCA2 (HR 1,91; 95% CI 1,08−3,37; p = 0,02). Riziko vzniku karcinomu prsu bylo vyšší při lokalizaci mutací mimo oblasti ohraničené pozicemi c. 2282 − c. 4071 v BRCA1 (HR 1,46; 95% CI 1,11−1,93; p = 0,007) a c. 2831 − c. 6401 v BRCA2 (HR 1,93; 95% CI 1,36−2,74; p < 0,001).

Endokrinní komplikace moderní onkologické léčby

Zdroj:
Autoři: Jan Čáp
Působiště autorů: IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(Suppl 3): 45-49 
Kategorie: Přehledné referáty 

Natural Products as Adjunctive Treatment for Pancreatic Cancer

Natural Products as Adjunctive Treatment for Pancreatic Cancer: Recent Trends and AdvancementsZdroj
BioMed Research International
Volume 2017, Article ID 8412508, 13 pages
https://doi.org/10.1155/2017/8412508