Prohledat tento blog

26.08.13

Od léčby alkoholismu k terapii rakoviny - ZDN

English: Space-filling model of disulfiram
English: Space-filling model of disulfiram (Photo credit: Wikipedia)
Od léčby alkoholismu k terapii rakoviny - ZDN

...Doktor E. F. Lewison z Johns Hopkins Hospital popsal v jednom zapadlém článku z roku 1977 případ ženy, která byla ve svých 35 letech operována pro agresivní rakovinu prsu. O tři roky později se u ní objevila vážná bolest zad, způsobená rozsáhlými metastázemi v páteři, žebrech a pánvi. Pod tíhou svého zdravotního stavu se pacientka stala alkoholičkou a dlouhodobě užívala disulfiram. Během následujících deseti let přerušovaného užívání léku došlo k úplnému vymizení všech metastáz....

zdroj: ZDN 1/2013

Enhanced by Zemanta

Informace o síti referenčních laboratoří pro vyšetřování prediktivních markerů » Linkos.cz

Informace o síti referenčních laboratoří pro vyšetřování prediktivních markerů » Linkos.cz

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...