Příspěvky

Užívání vitaminu D a rybího tuku u zdravých nesnižuje riziko rakoviny ani srdečních chorob

Studie byla nyní publikována v New England Journal of Medicine.Výzkum financovaný Národními instituty zdraví zahrnoval 25 871 zdravých Američanů včetně 5106 Afroameričanů ve věku nad 50 let.  Účastníci studie byli náhodně rozděleni do čtyř skupin, kde užívali buď pouze placebo, nebo rybí tuk a placebo nahrazující vitamin D, vitamin D a placebo simulující rybí tuk,  nebo jak skutečný vitamin D, tak rybí tuk. Ti, kdo neměli placebo, přitom brali 2000 IU (tj. mezinárodních jednotek) vitaminu D3 a jeden gram omega-3 mastných kyselin denně. Účastníci byli sledováni po dobu průměrně 5,3 roku. Sekundární analýza dat například odhalila snížení počtu úmrtí na rakovinu u těch, kdo užívali vitamin D alespoň dva roky. Vedle toho se zdá, že lidé užívající rybí olej měli méně infarktůVíce zde 

NF-kB

Obrázek
nukleární faktor kappa B - transkripční faktor  podporující přežívání buněk a zánětlivé stavy

zdroj: Signálová dráha NF-kappaB - IS MU

Poznámky

Rodina transkripčních faktorů NF-kappaBNejsilnější aktivátor NF-kappaB je TNF-αPro-zánětlivé a přežití podporující účinkyAktivován stresemPodílí se na rozvoji chronického zánětu a nemocí s ním spojenýchPodporuje rozvoj nádorových onemocnění (chybná regulace)Cytokiny a jejich receptory produkované působením NF-kappaB působí jako růstové faktory (např. geny pro G-, M-, GM-CSF, VEGF)Aktivuje expresi cyklinu D1 nutného pro přechod G1/SAktivuje expresi c-Myc + transaktivuje geny pro cykliny + potlačuje expresi p21Vazba na Cyklin D1, c-Myc a Skp2 promotory se liší v G1,G2 vs S fázi – vliv Akt a Chk1, přesmyk z koaktivátorů na koreprosory (Barré 2007)


Zdroj: https://goo.gl/d9y4P7
Inhibitory Extrakt z kávy, ořech, tymián, oregano (https://goo.gl/g4Eyp7)Kurkumin (https://goo.gl/3xTbc4)Genistein (https://goo.gl/3xTbc4)Disulfiram
Riziko vzniku karcinomu prsu, ovarií a kontralaterálního karcinomu prsu u nositelek mutací BRCA1 a BRCA2

Zdroj: https://goo.gl/idybje


Kuchenbaecker K. B., Hopper J. L., Barnes D. R. et al. Risks of breast, ovarian, and contralateral breast cancer for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. JAMA 2017; 317 (23): 2402−2416, doi: 10.1001/jama.2017.7112.


Kumulativní riziko vzniku karcinomu prsu u nositelek mutace BRCA1 do věku 80 let činilo 72 %, u nositelek mutace BRCA2 pak 69 %. 
Incidence karcinomu prsu prudce vzrůstala v časné dospělosti až do věku mezi 30 a 40 lety u mutace BRCA1 a až do věku mezi 40 a 50 lety u mutace BRCA2. V průběhu dalších let zůstala incidence již konstantní až do 80 let věku (20−30/1000 osob za rok).
Kumulativní riziko vzniku karcinomu vaječníku  do věku 80 let činilo 44 % pro nositelky mutace BRCA1 a 17 % pro nositelky mutace BRCA2Kumulativní riziko vzniku kontralaterálního karcinomu prsu 20 let od diagnózy primárního karcinomu prsu pro nositelky mutace
BRCA1 bylo 40 % a pro nositelky mutace BRCA2 26 % (poměr rizik [HR] pro srovnání BRCA2 vs. BRCA1 0,62; 95% interval spole…

Endokrinní komplikace moderní onkologické léčby

Zdroj:
Autoři: Jan Čáp
Působiště autorů: IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(Suppl 3): 45-49
Kategorie: Přehledné referáty

Natural Products as Adjunctive Treatment for Pancreatic Cancer

#MysliProtiRakovině

Vliv mysli na imunitní systém a naše zdraví Cyklus přednášek a webinářů připravený  ČOS s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem  a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu

Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.

Více zde


Nová koncepce organizace péče je pro českou onkologii nezbytná

Zdroj: MT
Autor: kol Zajištění české onkologické péče do značné míry závisí na tom, jak zvládneme organizaci péče o stále narůstající počty pacientů. Pozitivní zprávou je, že česká onkologie dlouhodobě významně prodlužuje přežití onkologických pacientů. Avšak cenou za tento úspěch je další nárůst počtu nemocných, kterým je nutné zajistit péči. v ČR, kde je každoročně novým zhoubným onemocněním diagnostikováno více než 85 tisíc pacientů, přičemž toto číslo každý rok narůstá o další dvě procenta. „Nyní mezi námi žije 540 000 lidí s onkologickým onemocněním a každoročně se jejich počet o čtyři až pět procent zvyšuje. 

Celý článek zde

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová(Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály.
Přednáška na: Linkos.cz

CEA

CEA karcinom embryonální antigen

Fyziologická variabilita V séru dospělých zdravých osob se  jeho  hladina CEA  obvykle pohybuje  pod koncentrací 5 µg/l (v závislosti na typu diagnostické soupravy).  Výrazné zvýšení (až do 10 µg/l) je možno pozorovat u kuřáků (v závislosti na počtu vykouřených cigaret), ev. u alkoholiků. V extraktech primárních nádorů se obvykle nevyšetřuje. Význam však má stanovení v moči, pleurálním punktátu, ascitu i dalších tělních tekutinách u vybraných typů nádorů.
Biologický poločas Podle velikosti molekuly s částečně odbouranými sacharidovými zbytky se poločas pohybuje mezi 2–16 dny.
Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci V průběhu maligního procesu je produkován CEA  nádorovou tkání, jeho hladiny se výrazně zvyšují především ve vztahu k celkové hmotě nádoru. Vzhledem k odbourávání játry a vylučování ledvinami je jeho hladina zvýšena u nemaligních postižení těchto orgánů (hepatitida, selhání ledvin atd.).
Referenční intervaly Podle užité metody leží diskri…

Ca 19-9

CA 19-9 patří k tumor-asociovaným antigenům definovaným na podkladě monoklonálních protilátek.


Fyziologická variabilita CA 19–9 se nevyskytuje  u asi 5 % osob charakteristických krevní skupinou Lewis (a-) ev. Lewis (b-). 
Biologický poločas Jeho poločas v cirkulaci je asi 4-8 dní. Za 2-4 týdny normalizace po kompletní resekci.
Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci Benigní onemocnění jsou zdrojem koncentrací zvýšených většinou do hodnoty až 100 kU/l. Při maligních onemocněních dosahuje  koncentrace CA 19–9 v séru  mnohonásobku hodnoty diskriminační hranice (až 106 kU/l). 
Pokyny k odběru vzorku Nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacient před odběrem

Referenční intervaly Jsou definovány podle výrobce metody, obvykle leží  diskriminační hranice CA 19–9  do 37 kU/l.

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity v séru I mírná cholestáza může způsobit výrazné zvýšení CA 19–9 koncentrace v séru.  Z dalších onemocnění jsou zvýšené hladiny nalézány u benigních a zánětlivých…

Therapeutic targeting of replicative immortality - ScienceDirect

Interplay between ROS and autophagy in cancer cells, from tumor initiation to cancer therapy - ScienceDirect

Interplay between ROS and autophagy in cancer cells, from tumor initiation to cancer therapy - ScienceDirect:

Poznámky

Autofágie proces, kdy buňce hrozí zánik a začne trávit sama sebe, aby nahromadila to co jí schází (více zde)

Broad targeting of resistance to apoptosis in cancer - ScienceDirect

Broad targeting of resistance to apoptosis in cancer - ScienceDirect: Broad targeting of resistance to apoptosis in cancer - ScienceDirect

Evasion of anti-growth signaling: A key step in tumorigenesis and potential target for treatment and prophylaxis by natural compounds - ScienceDirect

Evasion of anti-growth signaling: A key step in tumorigenesis and potential target for treatment and prophylaxis by natural compounds - ScienceDirect:


Evasion of anti-growth signaling: A key step in tumorigenesis and potential target for treatment and prophylaxis by natural compounds - ScienceDirect

Docetaxelum

Docetaxelum – Lékové profily – Články – Remedia – farmakoterapeutický časopis:

Docetaxel je protinádorové chemoterapeutikum ze skupiny taxanů připravované semisynteticky z inaktivního prekurzoru extrahovaného z jehličí evropského tisu červeného Taxus baccata. Mechanismem účinku se řadí mezi tzv. mitotické jedy, které způsobují inhibici mitózy působením na buněčné mikrotubuly. ...