Prohledat tento blog

02.06.19

Cancer mortality in the elderly in 11 countries worldwide, 1970-2015

Cancer mortality in the elderly in 11 countries worldwide, 1970-2015 | Annals of Oncology | Oxford Academic:

Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi

MUDr. Jiří Tomášek
Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi
Klin Onkol 2012; 25(6): 427–433

Poznámky


Poškození hepatocytů

  • ALT, AST - elevace AST je prognosticky závažnější , ukazuje na nekrózu hepatocytu. Pokles hodnot může znamenat zlepšení hepatopatie, ale také masivní nekrózu 
Cholestáza
  • GGT je citlivější
  • Zvýšení GGT lze zaznamenat u kuřáků, při revmatoidní artritidě, diabetu mellitu, chronické nemoci bronchopulmonální nebo hyperyreóze.
Syntetická kapacita jater
  • albumin- poločas 19-21 dnů
  • prealbumin vhodný k hodnocení proteosyntézy- poločas 1,9 dne

Child-Pugh skore

CANCER IN THE REGION OF THE AMERICAS

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/PAHO-Cancer-Factsheet-2014.pdf:

2012 

  • 2,8 miliónu nových případů a 1,3 miliónů úmrtí
  • do roku 2030 předpoklad nárůstu úmrtí na 2,1 miliónů
  • míra úmrtnosti na ca cervixu je 3x vyšší v Latinské Americe a Karibiku než v Severní Americe

16.03.19

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE

Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce. 

Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo a hem, včetně mitochondriálních enzymů, které se účastní respiračních komplexů, enzymů zapojených do syntézy DNA a buněčného cyklu, detoxikačních enzymů, jako je peroxidáza a kataláza, a mnoho dalších. 
Proto je železo nezbytné pro buněčnou replikaci, metabolismus a růst. 

Schopnost získat a ztratit elektrony, což je vlastnost, která činí železo užitečným enzymaticky, také umožňuje železu účastnit se potenciálně škodlivých reakcí generujících volné radikály. 
Mezi nimi je Fentonova reakce, ve které Fe2 daruje elektron v reakci s peroxidem vodíku za vzniku hydroxylového radikálu, reaktivního druhu kyslíku (ROS). 
Tato reakce nejenže poškozuje lipidy a proteiny, ale také způsobuje oxidační poškození DNA, včetně modifikací bází DNA a zlomů řetězců DNA, které mohou být mutagenní. Proto je železo jak esenciální, tak potenciálně toxické....více v článku

Diabetes mellitus a karcinom pankreatu

celý článek ZDE

Glyfosát karcinogenita

Zdroj:  glyfosát - Arnika : Odkazy PubMed Austrian Parliament Backs EU's First Total Ban of Weedkiller Glyphosate