Prohledat tento blog

03.01.20

Karcinom pankreatu z pohledu pacienta

Zdroj: Gastroent Hepatol 2018; 72(5): 385–390. doi:10.14735/amgh2018385.

Pokládané otázky

Při vysloveném podezření na karcinom pankreatu lze dotazy nemocných rozdělit na následující oblasti:
 1. „Proč zrovna já?“, „Proč teď, když jsem se těšil, jak si užiji důchod?“
 2. „Mohl jsem něco udělat, abych neonemocněl?“
 3. „Proč onemocnění pokračuje tak rychle?“
 4. „Co je potřeba rychle udělat?“, „Co je pro mě teď nejdůležitější?“
 5. „Jakou mám šanci přežít?“
 6. „Neonemocní moje děti stejnou chorobou?“

více v článku

Nový číselník zdravotnických prostředků a vlhké hojení ran

Zdroj Linkos.cz

Od 1.12. 2019 platí nový číselník zdravotnických prostředků předepisovaných na POUKAZ. U přípravků pro vlhké hojení ran byla zrušena limitace odborností a tedy smí předepisovat i onkolog.

Postup předpisu zde

Číselník VZP zde

Extravazace (paravazace) cytostatik - doporučení pro standardní péči

Východiska: Extravazace (paravazace) cytostatik jsou velmi významnou komplikací při léčbě onkologických pacientů. Preventivní a léčebné intervence snižují riziko komplikace nebo rozsah následků. Pracovní skupina autorů z odborných skupin připravila doporučení standardní péče. Cíl: Základní souhrn doporučených postupů pro základní denní praxi, definovaných na základě poznatků z dlouhodobé, ověřené, prokázané praxe nebo ze shodných názorů zástupců odborných skupin. Výsledky: Preventivní opatření jsou zásadním opatřením a zahrnují včasné zvážení indikace dlouhodobých žilních vstupů, volbu místa vpichu, kontrolu žilní linky před každou aplikací cytostatika a edukaci pacienta. Řešení extravazace především zahrnuje aplikaci antidot (dimethylsulfoxid, hyaluronidáza, dexrazoxan) a aplikaci suchého chladu nebo tepla podle typu cytostatika. Nejsou doporučovány kortikoidy subkutánně, vlhké teplo nebo chlazení, komprese. Závěr: Doporučené postupy přispívají k redukci rizika a následků extravazace. Individuálně na pracovištích může být rozsah doporučených intervencí  rozšiřován.
PDF článek zde

Přírodní preparáty a jejich vliv na chemoterapii a cílenou léčbu

 •  
 • Mgr. Vojtěch Ondra  (Masaryků onkologický ústav Brno)
Přednáška na stránkách LINKOS.CZ pro praktické lékaře o přírodních preparátech a jejich vlivu na chemoterapii a cílenou léčbu. Konkrétní informace o vlivu Třezalky tečkované, Ostropestřce mariánského, grapefruitu, Šišáku bajkalského, česneku, ženšenu, Jinanu dvoulaločnatého, třapatky, Kurkumovníku, dlouhého,  Kozlíku lékařského, heřmánku, sóji, medicinálních hub a tzv. superpotravin. 

Odkaz na přednášku ZDE

10.11.19

PD-1 Blockade in Advanced Adrenocortical Carcinoma

 • The authors of this phase II study evaluated the activity of pembrolizumab in 39 patients with advanced adrenocortical carcinoma. The objective response rate was 29%, with the median duration of response not reached. The disease control rate was 52%. Responses were seen in patients with both microsatellite-high (MSI-H) and mismatch repair–deficient (MMR-D) tumors. PD-L1 expression and MSI-H/MMR-D status were not associated with an objective response. Median progression-free and overall survival were 2.1 months and 24.9 months, respectively.
 • Pembrolizumab appears to be an effective therapy in patients with this rare, aggressive malignancy with few treatment options.
více zde

Použití aspirinu je spojeno s přežitím rakoviny žlučových cest


 • Užívání aspirinu bylo spojeno s významným snížením rizika úmrtí u pacientů s karcinomem žlučových cest. Největší přínos z postdiagnostikovaného užívání aspirinu byl zaznamenán mezi incidentovými uživateli, ale převládající použití bylo také spojeno se snížením rizika úmrtnosti.
 • Použití postdiagnostického aspirinu je spojeno se sníženým rizikem úmrtí ve všech typech BTC. Inhibice agregace destiček může zpomalit metastatické šíření nádorových buněk a tím zlepšit přežití.
více zde

Akupunktura pro periferní neuropatii indukovanou chemoterapií u pacientů s rakovinou prsu


 • Významné zlepšení symptomů neuropatie bylo pozorováno po 8-týdenním akupunkturním režimu ve srovnání s kontrolní skupinou.
 • Další výzkum je nutný k potvrzení klinických přínosů akupunktury u žen s CIPN po léčbě rakoviny prsu.

více zde

Rakovina jater se v Anglii ztrojnásobila za 20 let

Incidence i mortalita hepatocelulárního karcinomu (HCC) v Anglii dramaticky vzrostla během 20 let až do roku 2016, říkají odborníci z Velké Británie, kteří zjistili, že pacienti často nedostávají potenciálně léčebnou léčbu.
Anya Burtonová, epidemiologička pro rakovinu v Public Health England, a její kolegové zkoumali národní údaje o rakovině v epidemiologii HCC, včetně diagnózy, léčby a přežití, v období mezi lety 1997 a 2016 v téměř 30 000 případech.
Výsledky, prezentované na konferenci NCRI Cancer Conference 2019 , ukázaly, že zatímco míra HCC u mužů zůstává výrazně vyšší než u žen, incidence a úmrtnost přizpůsobená populaci se u obou pohlaví zvýšila přibližně trojnásobně.

více zde

Radioembolizace plus chemoterapie pro první linii léčby lokálně pokročilého intrahepatálního cholangiokarcinomu
 • The authors of this phase II clinical trial evaluated concomitant first-line chemotherapy (cisplatin and gemcitabine) combined with selective internal radiotherapy (SIRT) using glass microspheres in 41 patients with unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma with no prior chemotherapy or intra-arterial therapy. The response rate according to RECIST criteria was 39%, and 22% of patients were downstaged to surgical intervention, with 20% achieving R0 resection. The median relapse-free survival was not reached among patients who underwent resection. Among all patients, after a median follow-up of 36 months, median progression-free survival was 14 months and median overall survival was 22 months.
 • This approach showed promising findings for downstaging among patients with unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma, and a phase III trial is ongoing to investigate further.

více zde 


Current strategies for the treatment of intermediate and advanced hepatocellular carcinoma

zdroj:  Current strategies for the treatment of intermediate and advanced hepatocellular carcinoma Vogel, Arndt et al. Cancer Treatme...