29.11.20

Prediktivní testování v ČR

Medical Tribune 23/2020
24.11.2020 18:15
Zdroj: MT

Referenční laboratoře pro provádění výkonů prediktivní diagnostiky a vyšetřované markery:

 • Ústav patologie 1. LF UK a VFN – HER2, KRAS, NRAS, EGFR, ALK, BRAF, BRCA1/2
 • Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole – HER2, KRAS, NRAS, EGFR, ALK, BRAF
 • Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice – KRAS, NRAS, EGFR, ALK, BRAF
 • AeskuLab Patologie, k. s., Praha – HER2, ALK
 • Bioptická laboratoř, s. r. o., Plzeň – HER2, KRAS, NRAS, EGFR, ALK, BRAF, BRCA1/2
 • Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové – HER2, KRAS, NRAS, EGFR, ALK, BRAF, BRCA1/2
 • Patologicko‑anatomické oddělení MOÚ, Brno – HER2, KRAS, NRAS, EGFR, ALK, BRAF, BRCA1/2
 • FN Brno – HER2, KRAS, NRAS, EGFR, ALK
 • Laboratoře Agel, Nový Jičín – HER2, KRAS, NRAS, ALK, EGFR, BRAF, BRCA1/2
 • CGB laboratoř a. s., Ostrava – HER2, KRAS, NRAS, ALK, EGFR, BRAF
 • Referenční laboratoř LF UP a FN Olomouc – HER2, KRAS, NRAS, EGFR, ALK, BRAF
Zdroj: www.vzp.cz, údaje k 1. 1. 2020
Pozn.: Některé prediktivní markery, jako jsou vyšetření exprese PD‑L1 nebo ROS1, nejsou v seznamu uvedeny, jejich vyšetření je však v uvedených laboratořích prováděno.

Molekulární biomarkery nadějí i pro pacienty s nádory pankreatu?

MEDICAL TRIBUNE CZ > Molekulární biomarkery nadějí i pro pacienty s nádory pankreatu?

Medical Tribune 23/2020
24.11.2020 18:15

Poznámky

Cesty ke zlepšení 

 • zavedení specializované péče o jedince ve zvýšeném riziku (s hereditární zátěží, rychle vzniklým nebo atypickým diabetem atp
 • zrychlit diagnostiku, staging i nástup na operaci
 • centralizovat na erudovaná chirurgická pracoviště
 • zavést radioterapii do předoperačního managementu a optimalizovat pooperační adjuvantní chemoterapii
 • stanovení mutace BRCA1BRCA2, mikrosatelitové instability a fúze genů typu NTRK
 • neprodleně zavést úhradu inhibitorů imunitních checkpointů u jedinců s vysokou mírou nestability mikrosatelitů (MSI) v DNA a taktéž úhradu inhibitorů PARP při mutaci BRCA

Prognóza

 • neléčení pacienti v pokročilém stadiu přežívají dva až čtyři měsíce
 • při podávání chemoterapie činí medián celkového přežití méně než rok a přidáme‑li léčbu druhé linie, pak je to dohromady okolo 14–18 měsíců
 • když u specifických podskupin nemocných indikujeme terapii na základě molekulárních biomarkerů, můžeme se dostat až na 30 měsíců

BRCA1 a BRCA2, které se vyskytují asi u 7,5 procenta nemocných s karcinomem pankreatu
Stanovení mutační nálože (cca 7 %)- FDA schválil tento parametr, definovaný minimálně deseti mutacemi na megabázi, jako prediktor pro indikaci imunoterapie pembrolizumabem u všech solidních tumorů
HER2 amplifikace (cca 2 %), hodnocení MSI (cca 1–2 %) 
mutace NTRK, FGFR, MET aj. (pod 1 %)

Aktuálně má však u pacientů s karcinomem pankreatu úhradu na základě indikace onkologem pouze vyšetření k průkazu somatických mutací genů BRCA1 a BRCA2 a mikrosatelitové instability.

Česká protinádorová látka DRP‑104 v první fázi klinického hodnocení

MEDICAL TRIBUNE CZ > Česká protinádorová látka DRP‑104 v první fázi klinického hodnocení

zdroj: 
Medical Tribune 19/2020
12.10.2020 11:27Proléčivo DRP‑104 uvolňuje v nádorech antimetabolit 6‑diazo‑5‑oxo‑L‑norleucin (DON), jenž zastavuje buněčný metabolismus glutaminu, tedy klíčového zdroje dusíku, který nádorové buňky potřebují ke svému růstu. Tím dochází k potlačení proliferace tumoru. 

Velké naděje výzkumníci vkládají zejména do kombinace DRP‑104 s imunoterapií protilátkami anti‑PD‑1. První preklinické testy na zvířatech totiž prokázaly, že při použití DRP‑104 jsou metabolicky strádající buňky citlivější vůči protilátkám anti‑PD‑1, takže je imunoterapeutická léčba výrazně účinnější.....

11.07.20

Slavíme pokrok v prevenci rakoviny děložního čípku

Zdroj: 
Jana Brožková (Bydlet.cz), 8.07.2020
Akce GO Day upozorňující na prevenci onkogynekolgických onemocnění, se uskuteční opět ve 22 zemích světa. Mezi ně patří i ČR, kde letos GO Day proběhne v Praze, v neděli 20. září 2020 . Na cyklojízdu hlavním městem zakončenou koncertem skupiny Holki se vydají lékaři, pacienti, známé osobnosti, novináři i široká veřejnost. Společně tak poukáží na důležitost prevence a vyjádří solidaritu ženám, které s onkologickým onemocněním bojují. Pražský GO DAY 2020 se již podruhé v řadě zaměří na prevenci rakoviny děložního čípku, kterou v ČR ročně onemocní asi 800 žen. Zbytečně, tento nádor je totiž preventabilní, a to kombinací pravidelných gynekologických vyšetření, vakcinace proti HPV u dívek a chlapců a provedením HPV DNA testu namísto klasické cytologie.
Mezi pacientky patří také paní Katka, které byl nádor na děložním čípku diagnostikován před dvěma roky ve věku 50 let. „Na gynekologickou prohlídku s cytologickým vyšetřením jsem chodila každý rok. Nevěděla jsem tehdy, že existuje i přesnější diagnostická metoda. Moje onemocnění bylo odhaleno v prvním stádiu, proto jsem vkládala velké naděje do operace. Ta proběhla už za 10 dní od diagnózy a naštěstí úspěšně, lékaři mi zachránili život.“
Právě v možnostech diagnózy nyní dochází v ČR po dlouhé době k výraznému pokroku, jak vysvětluje prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., vedoucí lékař onkologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN Praha : „Rozvoji nádorového onemocnění děložního čípku lze předejít včasným odhalením rizika způsobeného infekcí lidským papilomavirem, tedy HPV. Nově se pro všechny naše pacientky otevřela možnost provedení HPV DNA testu ve 35 a 45 letech, jako doplnění cytologického vyšetření. Taková strategie dokáže velmi přesně vymezit pozitivně testované ženy s významným rizikem rozvoje rakoviny děložního čípku od negativně testovaných žen, jejichž riziko je naopak minimální. Jde o první významný posun pro zlepšení citlivosti screeningu rakoviny děložního čípku. V souladu s výsledky národního projektu LIBUŠE lze očekávat až čtyřnásobně vyšší záchyt závažných předrakovinových změn u žen s pozitivním HPV DNA testem , a v budoucnosti i velmi pravděpodobný dopad na snížení výskytu rakoviny děložního čípku.“
Primární prevencí rakoviny děložního čípku stále zůstává očkování proti HPV, s nímž se dle odhadů setká až 80 % populace. „Podle Světové zdravotnické organizace jsou nemoci způsobené HPV dokonce považované za velmi závažné. V roce 2019 významně stoupl počet očkovaných, více u chlapců, což považujeme za pozitivní jev, který se plně projeví až v době dospělosti těchto očkovaných,“ doplňuje prof. MUDr. Věra Adámkové, CSc., poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Předsedkyně výboru pro zdravotnictví.
Autor: Jana Brožková

01.03.20

A Nomogram for Individual Prediction of Poor Prognosis After Radical Surgery in Patients with Primary Pancreatic Duct Adenocarcinoma

Zdroj: zde

huyu Zhai, Zhen Huo, Xiayang Ying, Jiabin Jin, Yue Wang, Xiongxiong Lu, Xiaxing Deng
Department of General Surgery, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China (mainland)
Med Sci Monit 2020; 26:e918882
DOI: 10.12659/MSM.918882
Available online: 2020-01-22
Published: 2020-02-23

Charakteristiky zahrnuté v nomogramu byly 

 • ischemická choroba a historie mrtvice, 
 • zvýšená CA125, 
 • AJCC fáze> II, 
 • resekce R0, 
 • operační doba> 6 h, 
 • špatná diferenciace
 • invaze nervů, 
 • délka pobytu> 30 dnů 
 • pooperační komplikace

C-index 0,713 indikoval dobrou diskriminaci predikčního modelu a kalibrační křivka ukázala přijatelnou kalibraci. Analýza přežití ukázala, že tento model měl lepší diskriminační kapacitu než stagingový systém AJCC a mohl odlišit relativně dobrou prognózu od špatné prognózy u pacientů ve stadiu II (zejména IIa) a IV.

Physical activity and quality of life in African American cancer survivors: The Detroit Research on Cancer Survivors study

Physical activity and quality of life in African American cancer survivors: The Detroit Research on Cancer Survivors study
 • Jennifer L. Beebe‐Dimmer MPH, PhD
 •  
 • Julie J. Ruterbusch MPH
 •  
 • Felicity W. K. Harper PhD
 •  
 • Tara M. Baird MS
 •  
 • David G. Finlay BS
 •  
 • Andrew G. Rundle MPH, DrPH
 •  
 • Stephanie S. Pandolfi PhD
 •  
 • Theresa A. Hastert PhD
 •  
 • Kendra L. Schwartz MD
 •  
 • Gerold Bepler MD
 •  
 • Michael S. Simon MD
 •  
 • Julia Mantey MPH
 •  
 • Judy Abrams PhD
 •  
 • Teri L. Albrecht PhD
 •  
 • Ann G. Schwartz MPH, PhD
First published:24 February 2020
 

Current approaches to the management of brain metastases

Suh, J.H., Kotecha, R., Chao, S.T. et al. Current approaches to the management of brain metastases. Nat Rev Clin Oncol (2020). https://doi.org/10.1038/s41571-019-0320-3

Preoperative Chemoradiotherapy Versus Immediate Surgery for Resectable and Borderline Resectable Pancreatic Cancer:

Eva VersteijneMustafa SukerKarin GroothuisJanine M. Akkermans-VogelaarMarc G. BesselinkBert A. BonsingJeroen BuijsenOlivier R. BuschGeert-Jan M. CreemersRonald M. van DamFerry A.L.M. EskensSebastiaan FestenJan Willem B. de GrootBas Groot KoerkampIgnace H. de HinghMarjolein Y.V. HomsJeanin E. van HooftEmile D. KerverSaskia A.C. LuelmoKaren J. NeelisJoost NuyttensGabriel M.R.M. PaardekooperGijs A. PatijnMaurice J.C. van der SangenJudith de Vos-GeelenJohanna W. WilminkAeilko H. ZwindermanCornelis J. PuntCasper H. van EijckGeertjan van Tienhoven, and for the Dutch Pancreatic Cancer Group
Journal of Clinical Oncology 0 0:0

Karcinom penisu

 HemOnc