Prohledat tento blog

02.06.19

Cancer mortality in the elderly in 11 countries worldwide, 1970-2015

Cancer mortality in the elderly in 11 countries worldwide, 1970-2015 | Annals of Oncology | Oxford Academic:

Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi

MUDr. Jiří Tomášek
Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi
Klin Onkol 2012; 25(6): 427–433

Poznámky


Poškození hepatocytů

  • ALT, AST - elevace AST je prognosticky závažnější , ukazuje na nekrózu hepatocytu. Pokles hodnot může znamenat zlepšení hepatopatie, ale také masivní nekrózu 
Cholestáza
  • GGT je citlivější
  • Zvýšení GGT lze zaznamenat u kuřáků, při revmatoidní artritidě, diabetu mellitu, chronické nemoci bronchopulmonální nebo hyperyreóze.
Syntetická kapacita jater
  • albumin- poločas 19-21 dnů
  • prealbumin vhodný k hodnocení proteosyntézy- poločas 1,9 dne

Child-Pugh skore

CANCER IN THE REGION OF THE AMERICAS

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/PAHO-Cancer-Factsheet-2014.pdf:

2012 

  • 2,8 miliónu nových případů a 1,3 miliónů úmrtí
  • do roku 2030 předpoklad nárůstu úmrtí na 2,1 miliónů
  • míra úmrtnosti na ca cervixu je 3x vyšší v Latinské Americe a Karibiku než v Severní Americe