Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Nejnovější příspěvky

Užívání vitaminu D a rybího tuku u zdravých nesnižuje riziko rakoviny ani srdečních chorob

Studie byla nyní publikována v New England Journal of Medicine.Výzkum financovaný Národními instituty zdraví zahrnoval 25 871 zdravých Američanů včetně 5106 Afroameričanů ve věku nad 50 let.  Účastníci studie byli náhodně rozděleni do čtyř skupin, kde užívali buď pouze placebo, nebo rybí tuk a placebo nahrazující vitamin D, vitamin D a placebo simulující rybí tuk,  nebo jak skutečný vitamin D, tak rybí tuk. Ti, kdo neměli placebo, přitom brali 2000 IU (tj. mezinárodních jednotek) vitaminu D3 a jeden gram omega-3 mastných kyselin denně. Účastníci byli sledováni po dobu průměrně 5,3 roku. Sekundární analýza dat například odhalila snížení počtu úmrtí na rakovinu u těch, kdo užívali vitamin D alespoň dva roky. Vedle toho se zdá, že lidé užívající rybí olej měli méně infarktůVíce zde 

NF-kB

nukleární faktor kappa B - transkripční faktor  podporující přežívání buněk a zánětlivé stavy

zdroj: Signálová dráha NF-kappaB - IS MU

Poznámky

Rodina transkripčních faktorů NF-kappaBNejsilnější aktivátor NF-kappaB je TNF-αPro-zánětlivé a přežití podporující účinkyAktivován stresemPodílí se na rozvoji chronického zánětu a nemocí s ním spojenýchPodporuje rozvoj nádorových onemocnění (chybná regulace)Cytokiny a jejich receptory produkované působením NF-kappaB působí jako růstové faktory (např. geny pro G-, M-, GM-CSF, VEGF)Aktivuje expresi cyklinu D1 nutného pro přechod G1/SAktivuje expresi c-Myc + transaktivuje geny pro cykliny + potlačuje expresi p21Vazba na Cyklin D1, c-Myc a Skp2 promotory se liší v G1,G2 vs S fázi – vliv Akt a Chk1, přesmyk z koaktivátorů na koreprosory (Barré 2007)


Zdroj: https://goo.gl/d9y4P7
Inhibitory Extrakt z kávy, ořech, tymián, oregano (https://goo.gl/g4Eyp7)Kurkumin (https://goo.gl/3xTbc4)Genistein (https://goo.gl/3xTbc4)Disulfiram
Riziko vzniku karcinomu prsu, ovarií a kontralaterálního karcinomu prsu u nositelek mutací BRCA1 a BRCA2

Zdroj: https://goo.gl/idybje


Kuchenbaecker K. B., Hopper J. L., Barnes D. R. et al. Risks of breast, ovarian, and contralateral breast cancer for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. JAMA 2017; 317 (23): 2402−2416, doi: 10.1001/jama.2017.7112.


Kumulativní riziko vzniku karcinomu prsu u nositelek mutace BRCA1 do věku 80 let činilo 72 %, u nositelek mutace BRCA2 pak 69 %. 
Incidence karcinomu prsu prudce vzrůstala v časné dospělosti až do věku mezi 30 a 40 lety u mutace BRCA1 a až do věku mezi 40 a 50 lety u mutace BRCA2. V průběhu dalších let zůstala incidence již konstantní až do 80 let věku (20−30/1000 osob za rok).
Kumulativní riziko vzniku karcinomu vaječníku  do věku 80 let činilo 44 % pro nositelky mutace BRCA1 a 17 % pro nositelky mutace BRCA2Kumulativní riziko vzniku kontralaterálního karcinomu prsu 20 let od diagnózy primárního karcinomu prsu pro nositelky mutace
BRCA1 bylo 40 % a pro nositelky mutace BRCA2 26 % (poměr rizik [HR] pro srovnání BRCA2 vs. BRCA1 0,62; 95% interval spole…

#MysliProtiRakovině

Vliv mysli na imunitní systém a naše zdraví Cyklus přednášek a webinářů připravený  ČOS s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem  a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu

Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.

Více zde