Prohledat tento blog

16.03.19

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE

Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce. 

Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo a hem, včetně mitochondriálních enzymů, které se účastní respiračních komplexů, enzymů zapojených do syntézy DNA a buněčného cyklu, detoxikačních enzymů, jako je peroxidáza a kataláza, a mnoho dalších. 
Proto je železo nezbytné pro buněčnou replikaci, metabolismus a růst. 

Schopnost získat a ztratit elektrony, což je vlastnost, která činí železo užitečným enzymaticky, také umožňuje železu účastnit se potenciálně škodlivých reakcí generujících volné radikály. 
Mezi nimi je Fentonova reakce, ve které Fe2 daruje elektron v reakci s peroxidem vodíku za vzniku hydroxylového radikálu, reaktivního druhu kyslíku (ROS). 
Tato reakce nejenže poškozuje lipidy a proteiny, ale také způsobuje oxidační poškození DNA, včetně modifikací bází DNA a zlomů řetězců DNA, které mohou být mutagenní. Proto je železo jak esenciální, tak potenciálně toxické....více v článku

Diabetes mellitus a karcinom pankreatu

celý článek ZDE

Modulating the therapeutic response of tumours to dietary serine and glycine starvation

velice zajímavý článek o využití abnormální metabolismu nádorových buněk


Odkaz

Maddocks, O., et al. (2017). Modulace terapeutické odpovědi nádorů na hladinu serinu a glycinů v potravě Nature, 544 (7650), 372-376 DOI: https://goo.gl/w8hqBo

Viz zde

06.01.19

Peritoneal cancer index

Poznámky


používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem
COLOPEC klinická studie
  • kolorektální karcinom, adjuvantní  HIPEC jako 30min podání Oxaliplatiny+ 5-FU + LCV podáno iv před zahájením HIPEC a adj. FOLFOX nebo CAPOX
  • pacienti s vysokým rizikem peritoneálního rozesevu ( T4, NO-2 nebo ruptura tumoru)
  • snížení peritoneální rekurence z 25% na 10%
Odkaz zde 
Sandostattin LAR

Úhrada k 1.3.2018
...
b) Paliativní léčba symptomů spojených s neuroendokrinními nádory, pokud je předpoklad citlivosti na tyto přípravky. 
c) Léčba jinak neovlivnitelné endokrinní oftalmopatie na specializovaných pracovištích - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami 
d) Léčba nově diagnostikovaných, dobře diferencovaných (stupeň G1), pokročilých, hormonálně nefunkčních neuroendokrinních nádorů středního střeva ( MIDGUT) s malým postižením jater (tj. menší nebo rovno 10 %), a to u dospělých pacientů s inoperabilním lokálně pokročilým nebo metastatickým onemocněním. 

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je v této indikaci pro jednoho pacienta hrazena léčba v dávce 30 mg 1 x za 4 týdny.


Sandostatin LAR 30mg  • Snižuje riziko progrese onemocnění o 66% ( Rinke A. et al)
  • mTTP nefunkční nádory Sandostatin LAR 28,8m vs.placebo 5.9m
  • mTTP funkční nádory Sandostatin LAR 14,3m vs. placebo 5,5m
Sandostatin LAR 20mg přináší v léčbě pacientů s karcinoidovým syndromem kontrolu symptomů (snížení četnosti průjmů o 48 % ( Z denní frekvence 4 na 2,1) a flushe o 90%. 


Somatulin Autogel 120 mg (lanreotid)

úhrada:
...
b) Paliativní léčba symptomů spojených s neuroendokrinními nádory, pokud je předpoklad citlivosti na tyto přípravky. 
c) Léčba jinak neovlivnitelné endokrinní oftalmopatie na specializovaných pracovištích - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami 
d) Léčba hormonálně nefunkčních gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů stupně G1 a podskupiny stupně G2 (index Ki67 až do 10 %) středního střeva a pankreatu nebo s neznámou lokalizací, u kterých byl vyloučen původ v zadním střevě (distální třetině příčného tračníku, sestupném tračníku, esovité kličce a konečníku, včetně horní části análního kanálu), a to u dospělých pacientů s inoperabilním lokálně pokročilým nebo metastatickým onemocněním. 

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je v této indikaci pro jednoho pacienta hrazena léčba v dávce 120 mg 1 x za 4 týdny.


MIDGUT