Prohledat tento blog

15.04.18

Ca 19-9

CA 19-9 patří k tumor-asociovaným antigenům definovaným na podkladě monoklonálních protilátek.


Fyziologická variabilita
CA 19–9 se nevyskytuje  u asi 5 % osob charakteristických krevní skupinou Lewis (a-) ev. Lewis (b-)

Biologický poločas
Jeho poločas v cirkulaci je asi 4-8 dní.
Za 2-4 týdny normalizace po kompletní resekci.

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci
Benigní onemocnění jsou zdrojem koncentrací zvýšených většinou do hodnoty až 100 kU/l. Při maligních onemocněních dosahuje  koncentrace CA 19–9 v séru  mnohonásobku hodnoty diskriminační hranice (až 10kU/l). 

Pokyny k odběru vzorku
Nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacient před odběrem


Referenční intervaly
Jsou definovány podle výrobce metody, obvykle leží  diskriminační hranice CA 19–9  do 37 kU/l.


Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity v séru
I mírná cholestáza může způsobit výrazné zvýšení CA 19–9 koncentrace v séru. 
Z dalších onemocnění jsou zvýšené hladiny nalézány u benigních a zánětlivých onemocněních žaludku, střeva, pankreatu a jater. V benigních pankreatických cystách se pohybují hladiny CA 19–9 obvykle do 100 kU/l, výjimečně až do 2000 ku/l.
Zvýšené hodnoty byly pozorovány také při cystické fibróze

Maligní onemocnění
Screening: není vhodný.
      
Stanovení diagnózy: přes vysokou senzitivitu především pro nádory slinivky není 
možno užít tento marker pro časnou primární diagnostiku tohoto onemocnění.    

Odhad závažnosti onemocnění: obvykle nekoreluje výrazně koncentrace 
CA 19–9 s nádorovou hmotou. Vyšší koncentrace u ca hlavy pankreatu

Výrazně zvýšené hladiny s často exponenciálním nárůstem (nad 10 000 kU/l)
jsou však průkazem vzdálených metastáz

Sledování průběhu onemocnění:  
monitorování CA 19–9  se užívá především pro karcinom pankreatu
Jeho senzitivita je vysoká (až 70–90 %), pro dodržení dostatečné specificity je 
však třeba výrazně zvýšit hladinu cut–off (až na 100 kU/l). 
Vysokou senzitivitu dosahuje tento marker i podle závažnosti onemocnění 
karcinomů kolorekta(18-58 %)- vhodně s kombinací CEA, 
u cholangiocelulárních karcinomů (22–49 %), u 
nádorů žlučových cest (55–79 %) a žaludku (25–60 %). 
Koncentrace CA 19–9 korelují dobře s hodnocením efektu terapie.

Negativní výsledek však existenci nádoru nevylučuje.
Podle absolutní hodnoty CA 19-9 v séru lze usuzovat ,zda se jedná o
onemocnění lokalizované (do 60 U/ml),nebo generalizované (nad 60 U/ml). 


Cena vyšetření  
cca  490-520 Kč dle laboratoře

Žádné komentáře:

Okomentovat

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...