Prohledat tento blog

23.09.18

NF-kB

nukleární faktor kappa B - transkripční faktor  podporující přežívání buněk a zánětlivé stavy

zdroj: Signálová dráha NF-kappaB - IS MU

Poznámky • Rodina transkripčních faktorů NF-kappaB
 • Nejsilnější aktivátor NF-kappaB je TNF-α
 • Pro-zánětlivé a přežití podporující účinky
 • Aktivován stresem
 • Podílí se na rozvoji chronického zánětu a nemocí s ním spojených
 • Podporuje rozvoj nádorových onemocnění (chybná regulace)
 • Cytokiny a jejich receptory produkované působením NF-kappaB působí jako růstové faktory (např. geny pro G-, M-, GM-CSF, VEGF)
 • Aktivuje expresi cyklinu D1 nutného pro přechod G1/S
 • Aktivuje expresi c-Myc + transaktivuje geny pro cykliny + potlačuje expresi p21
 • Vazba na Cyklin D1, c-Myc a Skp2 promotory se liší v G1,G2 vs S fázi – vliv Akt a Chk1, přesmyk z koaktivátorů na koreprosory (Barré 2007)Zdroj: https://goo.gl/d9y4P7

Inhibitory
 • Extrakt z kávy, ořech, tymián, oregano (https://goo.gl/g4Eyp7)
 • Kurkumin (https://goo.gl/3xTbc4)
 • Genistein (https://goo.gl/3xTbc4)
 • Disulfiram

Glyfosát karcinogenita

Zdroj:  glyfosát - Arnika : Odkazy PubMed Austrian Parliament Backs EU's First Total Ban of Weedkiller Glyphosate