Prohledat tento blog

09.10.11

Klinické studie


Základní klasifikace studií

Studie fáze I. 

stanovení základních humánních farmakokinetických parametrů nových léčivých pfiípravků a stanovení maximální tolerovatelné dávky

Studie fáze II.

zjištění skutečné účinnosti hodnoceného pfiípravku za účelem opodstatnění jeho dalšího testování v experimentech pokročilejší fáze (souběžné rozšíření hodnocení tolerance a bezpečnosti sledované léčby)

Studie fáze III.

srovnávána účinnost a bezpečnost dvou a více léčebných postupů v rámci jednoho randomizovaného.Cílem těchto studií je tedy srovnat vlastnosti nového léčivého přípravku s kontrolou, kterou může představovat placebo, nebo „aktivní“ kontrola, tedy alternativní léčebný postup nebo léčivý pfiípravek. Výsledky těchto studií jsou základními podklady pro schválení používání pfiípravku regulačními autoritami

Studie fáze IV.

Studie po registraci léku.Potvrzení vlastností léku.


Vyhledání probíhající studie
Žádné komentáře:

Okomentovat

PD-1 Blockade in Advanced Adrenocortical Carcinoma

The authors of this phase II study evaluated the activity of pembrolizumab in 39 patients with advanced adrenocortical carcinoma. The objec...