Hereditární nádorové syndromy


 1. Přehled
 2. Indikace genetického vyšetření
 3. Seznam pracovišť lékařské genetiky
 4. Dispenzarizace dědičných nádorových syndromů
 5. Odkazy
  1. Hereditární nádorová onemocnění   Klinická onkologie, 19, 2006, Supplement, 68 - 75
  2. Klinická onkologie
  3. KOC.cz

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

Implatabilní port

Paraneoplázie