Nová cesta pro pacienty na hranici terapeutických možností

English: Chemical structure of Regorafenib
English: Chemical structure of Regorafenib (Photo credit: Wikipedia)
MEDICAL TRIBUNE CZ > Nová cesta pro pacienty na hranici terapeutických možností
Enhanced by Zemanta

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

Implatabilní port

Paraneoplázie