VZP ČR bude proplácet léčbu nádorových onemocnění protonovým zářením, pouze pokud bude prokázáno, že jde o jediné možné řešení | Aktuality - Poskytovatelé | Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Proton Therapy @ PSI - the new Gantry 2
Proton Therapy @ PSI - the new Gantry 2 (Photo credit: habi)
VZP ČR bude proplácet léčbu nádorových onemocnění protonovým zářením, pouze pokud bude prokázáno, že jde o jediné možné řešení | Aktuality - Poskytovatelé | Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Enhanced by Zemanta

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

Implatabilní port

Paraneoplázie