Prohledat tento blog

07.04.13

Synoviální sarkom

English: Intermed. mag. Image:Monophasic synov...
English: Intermed. mag. Image:Monophasic synovial sarcoma - high mag.jpg (Photo credit: Wikipedia)
poznámky:

jde o karcinosarkom měkkých tkání. 
Tento typ sarkomů je mimořádně agresivní typ sarkomů

Výskyt

 • více muži 1,2:1
 • věk  max.15-40 let
Lokalizace
 • DK (stehna , kolena) 60%
 • HK  23%
 • ostatní  15-20%
Varianty
 • monofázický ( vřetenobuněčná komponenta) - obtížné odlišení od fibrosarkomu nebo hemangiopericytomu - možné cytogenetické odlišení viz níže)
 • bifázický ( vřetenobuněčná i epitelová komponenta)
Cytogeneticky je charakterizován reciptokou translokací 
 t(X;18)(p11.2;q11.2)

Výsledkem translokace jsou fúzní transkripty SYT/SSX1(horší prognoźa), SYT/SSX2 (lepší prognóza), které je možné detekovat  na molekulární úrovni
Možnosti šíření 
 • lymfatické uzliny
 • plíce
Prognostické faktory

Lepší prognóza
 • mladší pacienti
 • nádory do  5cm
 • absence nekróz
 • mitotická aktivita pod 15 mitóz na  10 polí velkého zvětšení
 • lokalizace na  DK
Odkazy
Enhanced by Zemanta

Žádné komentáře:

Okomentovat

Stručná historie chemoterapie

Zdroj:  Chem. Listy  107 , 151159 (2013) Zbyněk Oktábec, Josef Jampílek ZDE