Protonové centrum dalo VZP novou nabídku


Pražské Protonové centrum nabídlo Všeobecné zdravotní pojišťovně, že do konce roku bude léčit 450 jejích klientů. Netrvá tak již na ročních počtech pacientů uvedených ve sporné smlouvě o smlouvě budoucí, kterou VZP odmítá uznat. VZP nabídku centra analyzuje pro právní i odborné stránce.


čtěte na MEDICAL TRIBUNE CZ

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

Implatabilní port

Paraneoplázie