Prohledat tento blog

14.07.13

Začít s paliativní péčí v terminálním stadiu je pozdě

Série velkých mezinárodních kongresů, které letos hostí Praha, pokračovala na přelomu května a června výročním zasedáním Evropské asociace paliativní péče (European Association of Palliative Care). V porovnání s ostatními významnými akcemi měla svá specifika

čtěte na MEDICAL TRIBUNE CZ


Enhanced by Zemanta

Peritoneal cancer index

Poznámky používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem COLOPEC klinická studie kolorektální karcino...