Prohledat tento blog

27.12.13

Sarkomy měkkých tkání

poznámky


Definice

maligní onemocnění vycházející z mezenchymálních buněk, které za normální okolností diferencují ve svalovou nebo tukovou tkáň, vazivo, kost nebo chrupavku


Výskyt v dospělosti

v r. 2010 bylo hlášeno 387 nových onemocnění
Incidence 3-4 případy na  100 000 obyvatel


WHO klasifikace

High-grade nediferencované sarkomy
Liposarkom
Synovialosarkom
Leiomyosarkom
Tumor s periferních nervových buněk
Světlobuněčný ( melanoma like ) sarkom
Alveolární sarkom
Angiosarkom

Dále zde 

TNM KlasifikacePrognostické faktory


  • radikalita chirurgického výkonu ( resekční okraj nutný větší než  1cm)
  • věk horší nad  60 let 
  • lokalizace horší prognóza hlava , krk, retroperitoneum, lepší končetiny
  • velikost - horší nad  5 xm 
  • histiotyp
  • mitotická aktivita
  • rozsah  
  • grading - high grade horší prognóza
  • imunohistochemická prognostická kritéria

Staging  a dg. 

doplnění dle histologického typu sarkomu
- NMR spinální oblasti  u myxoidního  a kulatobuněčného sarkomu
- CT či NMR neurokrania u angiosarkomu

Pokud se provádí biopsie měla by být použita jehla ≥ 16 G
Biopsie může podhodnocovat stupeň nádoru malignity


Léčba

Role radioterapie v léčbě sarkomů měkkých tkání 

Chemoterapie 

Cancer. 2012 March 15; 118(6): 1474–1485.


Studie EORTC  62012 ( ADB vs ADB + IFO)

Odkazy

Standardy

MOU Brno
NCCN
ESMO Clinical Recommendations 9/2012
UpToDate - metastatic soft tissue sarcoma
Enhanced by Zemanta

Žádné komentáře:

Okomentovat

Slavíme pokrok v prevenci rakoviny děložního čípku

Zdroj:  Jana Brožková ( Bydlet.cz ), 8.07.2020 Akce GO Day upozorňující na prevenci onkogynekolgických onemocnění, se uskuteční opět ve 22 z...