Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2014

Dává operace ALPPS novou naději pacientům s mnohočetnými metastázami jater?

Zdroj:
MEDICAL TRIBUNE CZ > Dává operace ALPPS novou naději pacientům s mnohočetnými metastázami jater?

Note:

ALPPS Associating Liver Partition with Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy.
- operační technika léčby pacientů s oboustrannými mnohočetnými ložisky  jater

...
Operaci ALLPS je možné provést jak pro metastázy jater, tak pro primární nádory jater (např. hepatocelulární karcinom). Umožňuje realizovat velmi rozsáhlou operaci, která je nezbytná pro radikální odstranění všech ložisek tumoru. Dosahujeme R0 stavu a tím se perspektiva potenciálního přežití zásadně mění. ALPPS se provádí ve dvou po sobě jdoucích operacích, přičemž se využívá regenerativní schopnosti jaterní tkáně. V prvním kroku se odstraňují z méně postiženého laloku jater metastatická ložiska, provádí se splitting jater a liguje se portální větev do více postiženého jaterního laloku. Tento krok iniciuje hypertrofii kontralaterálního laloku. Po hypertrofii méně postiženého laloku v okamžiku, kdy organismus získá…

EUROCARE-5

Obrázek
EUROCARE-5 - studie zabývající se přežitím pacientů ve  29 zemích EU. Analyzovala data ze  107 registrů, hodnotí více jak 10 miliónů pacientů  v letech  1999- 2007. 

Analyzovala 5-ti leté přežití u 46 druhů nádorů. 

Největší  změny v 5-ti letém přežití byly nádory 
prostaty 73,4% vs. 81,7%NHL 53,8% vs 60,4%rekta  52,1%vs 57,6%
Přežití ve východní Evropě ( s vyjímkou ČR) je obecně nízké. 

Česká republika dosáhla až o 15% lepších výsledků než země východní Evropy. 
Horší přežití v ČR studie zaznamenala pouze u ca recta.

V Česku dosáhlo pětileté přežití rakoviny

prsu 78 procent-  průměr Evropy je 81,8 procenta-průměr východní Evropy 73,7 procenta. prostaty  78,2 procenta- průměr Evropy je 83,4 procenta- průměr východní Evropy 72 procent.
Země s nejnižším přežití u většiny typů rakoviny

 (Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva,Polsko a  Slovensko) 
Odkazy
Přežití onkologických pacientů v České republice se výrazně prodloužilo
Prezentace


Related articlesSurvival time for common cancers shorter in Ireland…