Přeskočit na hlavní obsah

Dává operace ALPPS novou naději pacientům s mnohočetnými metastázami jater?

Zdroj:
MEDICAL TRIBUNE CZ > Dává operace ALPPS novou naději pacientům s mnohočetnými metastázami jater?

Note:

ALPPS Associating Liver Partition with Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy.
operační technika léčby pacientů s oboustrannými mnohočetnými ložisky  jater

...
Operaci ALLPS je možné provést jak pro metastázy jater, tak pro primární nádory jater (např. hepatocelulární karcinom). Umožňuje realizovat velmi rozsáhlou operaci, která je nezbytná pro radikální odstranění všech ložisek tumoru. Dosahujeme R0 stavu a tím se perspektiva potenciálního přežití zásadně mění. ALPPS se provádí ve dvou po sobě jdoucích operacích, přičemž se využívá regenerativní schopnosti jaterní tkáně. V prvním kroku se odstraňují z méně postiženého laloku jater metastatická ložiska, provádí se splitting jater a liguje se portální větev do více postiženého jaterního laloku. Tento krok iniciuje hypertrofii kontralaterálního laloku. Po hypertrofii méně postiženého laloku v okamžiku, kdy organismus získává dostatečný objem jaterní tkáně k zachování její funkce, je možné přistoupit k druhému kroku. Druhá operace se obvykle provádí v časovém odstupu 7–21 dní po první operaci. V tomto kroku se odstraňuje více postižený jaterní lalok a tím je pacient kompletně zbaven tumoru. Po operaci je zpravidla indikována adjuvantní léčba....

Indikací k ALPPS je pacient s hraničně operabilním pokročilým mnohočetným nádorovým postižením jater libovolné etiologie, u kterého je index FLR/TLV nižší než 30 % u zdravé tkáně, resp. 40 % u postižených jater. Může se jednat o metastázy kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu, Klatskinův tumor (technika ALPPS může být vhodná např. pro Bismuth IV), karcinom žlučníku, cholangiokarcinom, hepatocelulární karcinom (HCC) nebo neuroendokrinní tumor. 
Kontraindikací operace ALPPS jsou lokálně inoperabilní metastázy v laloku, který by měl zůstat po ukončení druhé etapy, inoperabilní metastázy v extrahepatální lokalitě, závažná portální hypertenze a inoperabilní primární nádor. 

..Správnost techniky ALPPS z dlouhodobého hlediska je nyní ověřována dvěma způsoby. Prvním způsobem je centrální registr jednotlivých případů, který se průběžně vyhodnocuje. Registr je spravován prof. Clavienem a prof. Schaddem z Curyšské univerzity. Aktuálně je v celosvětovém registru asi 200 pacientů. Dalším způsobem je vedení prospektivní randomizované multicentrické studie. Chirurgická klinika FN Ostrava participuje na této studii a úzce spolupracuje s curyšským pracovištěm...


Odkazy

ALPPS

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

English: Intermed. mag. Image:Monophasic synovial sarcoma - high mag.jpg (Photo credit: Wikipedia)poznámky:

jde o karcinosarkom měkkých tkání. 
Tento typ sarkomů je mimořádně agresivní typ sarkomů

Výskyt

více muži 1,2:1věk  max.15-40 letLokalizace DK (stehna , kolena) 60%HK  23%ostatní  15-20%Varianty monofázický ( vřetenobuněčná komponenta) - obtížné odlišení od fibrosarkomu nebo hemangiopericytomu - možné cytogenetické odlišení viz níže)bifázický ( vřetenobuněčná i epitelová komponenta)Cytogeneticky je charakterizován reciptokou translokací   t(X;18)(p11.2;q11.2)
Výsledkem translokace jsou fúzní transkripty SYT/SSX1(horší prognoźa), SYT/SSX2 (lepší prognóza), které je možné detekovat  na molekulární úrovni
Možnosti šíření  lymfatické uzlinyplícePrognostické faktory
Lepší prognóza mladší pacientinádory do  5cmabsence nekrózmitotická aktivita pod 15 mitóz na  10 polí velkého zvětšenílokalizace na  DK Odkazy Prognostická imunohistochemie sarkomů měkkých tkání  Role radioterapie v léčbě sarkomů m. tká…

Implatabilní port

This is a chemo port (not mine) (Photo credit: Drew Olanoff)
Dlouhodobý katetr tvořený  komůrkou se speciální silikonovou membránou a katétrem,
Katétr vede podkožím do velké cévy. 


Membránu   komůrky lze propichovat pouze speciální jehlou - tzv. Huberovou jehlou.
Membrána vydrží dle  výrobce 1600 - 3000 vpichů


Zavedení portu 


Implantace venozního portu - VIDEO
Portál LF MU Brno -MUDr. Martin Ondrák


Huberova jehla
- jehla se speciálně tvarovaným hrotem
- rovné , zahnuté, délka  15-25mm , průměr G19-22
- použití

proplach G22transfúze G20Max. rychlost infuze 600-1320ml/ hodinu G19 22 ml/minG22 10 ml/min Proplach chemoportu 
pomůcky:  desinfekční prostředek na kůžiHuberova jehla sterilní tampóny/ 4-5 ks./sterilní rukaviceemitní miska 2 ks10ml - 20ml - F1/110ml stříkačka - prázdnána aspiraci krve10 ml stříkačka s heparinovou zátkou sterilní jednorázové krytíHeparinová zátka 500j Heparinu v 5 ml Fysiolog. roztoku -vše v 10 ml stříkačce
Postup proplach zkontrolujte okolí portu, vyhmatejte  port v podkoží    …

Paraneoplázie

Paraneoplastické syndromy

definice:příznaky, které nepravidelně doprovázejí některé nádory a u nichž není vždy jasná patofyziologická souvislost mezi nádorem a paraneoplastickým projevem.
Nejsou vyvolány mechanicky, ale nepřímo signálními látkami, které nádor uvolňuje , autoimunitními mechanismy a nepřesně popsanými pochody

Dělení

OBECNÉ PARANEOPLASTICKÉ PŘÍZNAKY

Subferilie , febrilie ( horečka nejasného původu)Anorexie a kachexieOrtostatická hypotenzeProjevy snížené imunitní obranyHEMATOLOGICKÉ erytropoézaanémie chronických chorobpolyglobulie ( nádory ledvin , plic)autoimunitní hemolytická anémiemikroangiopatická hemolytická anémieaplastická anémie (pure red cell aplasia)leukocytopoézaleukocytosaleukocytopeniemegakaryocytopoézatrombocytozatrombocytopeniekoagulacehyperkoagulacežilní tromboembolismusDICantifosfolipidový syndromimunitní inhibitory koagulace

ENDOKRINNÍ
SIADHParaneoplastický Cushingův syndromParaneoplastický hyperkalcemický syndromParaneoplastická hypoglykemieEktopocká produkce c…