Prohledat tento blog

17.01.14

Dává operace ALPPS novou naději pacientům s mnohočetnými metastázami jater?

Zdroj:
MEDICAL TRIBUNE CZ > Dává operace ALPPS novou naději pacientům s mnohočetnými metastázami jater?

Note:

ALPPS Associating Liver Partition with Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy.
operační technika léčby pacientů s oboustrannými mnohočetnými ložisky  jater

...
Operaci ALLPS je možné provést jak pro metastázy jater, tak pro primární nádory jater (např. hepatocelulární karcinom). Umožňuje realizovat velmi rozsáhlou operaci, která je nezbytná pro radikální odstranění všech ložisek tumoru. Dosahujeme R0 stavu a tím se perspektiva potenciálního přežití zásadně mění. ALPPS se provádí ve dvou po sobě jdoucích operacích, přičemž se využívá regenerativní schopnosti jaterní tkáně. V prvním kroku se odstraňují z méně postiženého laloku jater metastatická ložiska, provádí se splitting jater a liguje se portální větev do více postiženého jaterního laloku. Tento krok iniciuje hypertrofii kontralaterálního laloku. Po hypertrofii méně postiženého laloku v okamžiku, kdy organismus získává dostatečný objem jaterní tkáně k zachování její funkce, je možné přistoupit k druhému kroku. Druhá operace se obvykle provádí v časovém odstupu 7–21 dní po první operaci. V tomto kroku se odstraňuje více postižený jaterní lalok a tím je pacient kompletně zbaven tumoru. Po operaci je zpravidla indikována adjuvantní léčba....

Indikací k ALPPS je pacient s hraničně operabilním pokročilým mnohočetným nádorovým postižením jater libovolné etiologie, u kterého je index FLR/TLV nižší než 30 % u zdravé tkáně, resp. 40 % u postižených jater. Může se jednat o metastázy kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu, Klatskinův tumor (technika ALPPS může být vhodná např. pro Bismuth IV), karcinom žlučníku, cholangiokarcinom, hepatocelulární karcinom (HCC) nebo neuroendokrinní tumor. 
Kontraindikací operace ALPPS jsou lokálně inoperabilní metastázy v laloku, který by měl zůstat po ukončení druhé etapy, inoperabilní metastázy v extrahepatální lokalitě, závažná portální hypertenze a inoperabilní primární nádor. 

..Správnost techniky ALPPS z dlouhodobého hlediska je nyní ověřována dvěma způsoby. Prvním způsobem je centrální registr jednotlivých případů, který se průběžně vyhodnocuje. Registr je spravován prof. Clavienem a prof. Schaddem z Curyšské univerzity. Aktuálně je v celosvětovém registru asi 200 pacientů. Dalším způsobem je vedení prospektivní randomizované multicentrické studie. Chirurgická klinika FN Ostrava participuje na této studii a úzce spolupracuje s curyšským pracovištěm...


Odkazy

ALPPS

Žádné komentáře:

Okomentovat

Peritoneal cancer index

Poznámky používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem COLOPEC klinická studie kolorektální karcino...