Přeskočit na hlavní obsah

PragueONCO: Válka karcinomu pankreatu vyhlášena

http://training.seer.cancer.gov/module_anatomy...
zdroj:

MEDICAL TRIBUNE CZ > PragueONCO: Válka karcinomu pankreatu vyhlášena

poznámky:


 • V roce 2010 (SVOD) byl karcinom pankreatu diagnostikován u 2 034 pacientů a 1 724 nemocných na toto onemocnění zemřelo • Pětileté přežití vykazují celkem pouze 4 % nemocných • prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. „V roce 1995 byla publikována metaanalýza sledování asi 80 000 pacientů po operaci pro duktální karcinom pankreatu, kde vyšla doba přežití kolem jednoho roku. Pokud nemocný přežije dva roky, měla by se přehodnotit histologická diagnóza. Snaha o radikální chirurgické řešení karcinomu pankreatu prostě nemá smysl. Od té doby sice došlo k pokrokům, ale výsledky optimismus nepodporují. Index mortality k incidenci v roce 1989 byl 0,91, v roce 2010 činil 0,85. I po radikální operaci se objevují lokální recidivy.“
 • Co lze v praxi považovat za relevantní vyšetření s vysokou specificitou pro karcinom pankreatu? CT? Magnetickou rezonanci? Pozitronovou emisní tomografii? Skeptický konsensus nepřijal žádnou ze jmenovaných jako prioritní diagnostickou metodu. Ovšemže záleží na zkušenosti radiodiagnostika.
 • profesor Petruželka: 
  •  zavedení gemcitabinu (1996) a erlotinibu (2005) do léčby karcinomu pankreatu.
  •  Kombinace obou léků přinesla prodloužení doby přežití o dva týdny. Tato kombinace se v současnosti nepoužívá. 
  • režim FOLFIRINOX (leukovorin, 5‑fluorouracil, irionotekan a oxaliplatina), který prodloužil medián přežití na 11,1 měsíce. 
  • V roce 2012 byl uveden paklitaxel vázaný na albumin (Abraxane) v první linii léčby u metastatického karcinomu pankreatu, který se užívá v kombinaci s gemcitabinem. Kombinace nab‑paklitaxelu a gemcitabinu prokazuje signifikantní zlepšení mediánu přežití proti samotnému gemcitabinu (8,5 vs. 6,7 měsíce) a 28% snížení rizika úmrtí.
  • U režimu FOLFIRINOX uvedl profesor Petruželka vyšší výskyt neutropenie oproti kombinaci nab‑paklitaxelu s gemcitabinem.
 • FOLFIRINOX: mladší pacienti s PS 0–1, bez komorbidit, s resekčním nálezem mikroskopických reziduí (R1). V tom případě musí být léčba agresivní (radioterapie a chemoterapie).
 • Podle profesora Fínka je režim FOLFORINOX pro pacienty s karcinomem pankreatu toxický a v plzeňském Komplexním onkologickém centru s ním nemají optimální zkušenosti. Proto dávají v Plzni přednost režimu FOLFOXEnhanced by Zemanta

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

English: Intermed. mag. Image:Monophasic synovial sarcoma - high mag.jpg (Photo credit: Wikipedia)poznámky:

jde o karcinosarkom měkkých tkání. 
Tento typ sarkomů je mimořádně agresivní typ sarkomů

Výskyt

více muži 1,2:1věk  max.15-40 letLokalizace DK (stehna , kolena) 60%HK  23%ostatní  15-20%Varianty monofázický ( vřetenobuněčná komponenta) - obtížné odlišení od fibrosarkomu nebo hemangiopericytomu - možné cytogenetické odlišení viz níže)bifázický ( vřetenobuněčná i epitelová komponenta)Cytogeneticky je charakterizován reciptokou translokací   t(X;18)(p11.2;q11.2)
Výsledkem translokace jsou fúzní transkripty SYT/SSX1(horší prognoźa), SYT/SSX2 (lepší prognóza), které je možné detekovat  na molekulární úrovni
Možnosti šíření  lymfatické uzlinyplícePrognostické faktory
Lepší prognóza mladší pacientinádory do  5cmabsence nekrózmitotická aktivita pod 15 mitóz na  10 polí velkého zvětšenílokalizace na  DK Odkazy Prognostická imunohistochemie sarkomů měkkých tkání  Role radioterapie v léčbě sarkomů m. tká…

Implatabilní port

This is a chemo port (not mine) (Photo credit: Drew Olanoff)
Dlouhodobý katetr tvořený  komůrkou se speciální silikonovou membránou a katétrem,
Katétr vede podkožím do velké cévy. 


Membránu   komůrky lze propichovat pouze speciální jehlou - tzv. Huberovou jehlou.
Membrána vydrží dle  výrobce 1600 - 3000 vpichů


Zavedení portu 


Implantace venozního portu - VIDEO
Portál LF MU Brno -MUDr. Martin Ondrák


Huberova jehla
- jehla se speciálně tvarovaným hrotem
- rovné , zahnuté, délka  15-25mm , průměr G19-22
- použití

proplach G22transfúze G20Max. rychlost infuze 600-1320ml/ hodinu G19 22 ml/minG22 10 ml/min Proplach chemoportu 
pomůcky:  desinfekční prostředek na kůžiHuberova jehla sterilní tampóny/ 4-5 ks./sterilní rukaviceemitní miska 2 ks10ml - 20ml - F1/110ml stříkačka - prázdnána aspiraci krve10 ml stříkačka s heparinovou zátkou sterilní jednorázové krytíHeparinová zátka 500j Heparinu v 5 ml Fysiolog. roztoku -vše v 10 ml stříkačce
Postup proplach zkontrolujte okolí portu, vyhmatejte  port v podkoží    …

Paraneoplázie

Paraneoplastické syndromy

definice:příznaky, které nepravidelně doprovázejí některé nádory a u nichž není vždy jasná patofyziologická souvislost mezi nádorem a paraneoplastickým projevem.
Nejsou vyvolány mechanicky, ale nepřímo signálními látkami, které nádor uvolňuje , autoimunitními mechanismy a nepřesně popsanými pochody

Dělení

OBECNÉ PARANEOPLASTICKÉ PŘÍZNAKY

Subferilie , febrilie ( horečka nejasného původu)Anorexie a kachexieOrtostatická hypotenzeProjevy snížené imunitní obranyHEMATOLOGICKÉ erytropoézaanémie chronických chorobpolyglobulie ( nádory ledvin , plic)autoimunitní hemolytická anémiemikroangiopatická hemolytická anémieaplastická anémie (pure red cell aplasia)leukocytopoézaleukocytosaleukocytopeniemegakaryocytopoézatrombocytozatrombocytopeniekoagulacehyperkoagulacežilní tromboembolismusDICantifosfolipidový syndromimunitní inhibitory koagulace

ENDOKRINNÍ
SIADHParaneoplastický Cushingův syndromParaneoplastický hyperkalcemický syndromParaneoplastická hypoglykemieEktopocká produkce c…