Prohledat tento blog

16.03.14

Onkozpravodaj - Pět nejdůležitějších „událostí“ roku 2013 v onkologii, které přináší pacientům minimální benefit, podle ASCO

American Society of Clinical Oncology
Onkozpravodaj - Pět nejdůležitějších „událostí“ roku 2013 v onkologii, které přináší pacientům minimální benefit, podle ASCO

poznámky

1. NEPODÁVAT PACIENTŮM LÉČENÝM NÍZCE AŽ STŘEDNĚ EMETOGENNÍ CHEMOTERAPIÍ ANTIEMETIKA, KTERÁ JSOU URČENA PRO VYSOCE EMETOGENNÍ CHT REŽIMY.

... je doporučováno použít při terapii 
  • s vysoce emetogenními CHT režimy : trojkombinaci antiemetik ve složení NK-1 antagonista (aprepitant den 1–3), antagonista a5-HT3 receptoru (palonosetron den 1) a dexametazon (den 1–3, popř. den 1–4). Při použití vícedenní chemoterapie by měla být antiemetika podávána po celou dobu probíhající chemoterapie. 
  • s kombinací středně emetogenních cytostatik je doporučována dvojkombinace antiemetik ve složení antagonista 5-HT3 (palonosetron den 1) a dexametazon den 1–3. V případě nedostupnosti palonosetronu je možno použít setron první generace (ondansetron, popř. granisetron). O
  • U skupiny nízce emetogenních CHT režimů je doporučován pouze antagonista 5-HT3 receptorů

2. NEPOUŽÍVAT KOMBINACI CYTOSTATIK MÍSTO MONOTERAPIE U PACIENTEK S METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU KROMĚ SITUACÍ, KDY JE NUTNÁ RYCHLÁ ODPOVĚĎ NA CHEMOTERAPII PŘI EXISTUJÍCÍCH KLINICKÝCH SYMPTOMECH CHOROBY.

3. NEINDIKOVAT PET, POPŘ. PET/CT, JAKO SOUČÁST SLEDOVÁNÍ KLINICKY ASYMPTOMATICKÝCH PACIENTŮ V RÁMCI MOŽNÉ RECIDIVY ONEMOCNĚNÍ, DOKUD K TOMU NEBUDE DOSTATEK DAT.

4. NEPROVÁDĚT SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ PSA U MUŽŮ, U NICHŽ JE OČEKÁVANÁ DOBA ŽIVOTA KRATŠÍ NEŽ 10 LET.

5. U RŮZNÝCH GENETICKÝCH ABERACÍ BY NEMĚLA BÝT PODÁVÁNA SPECIFICKÁ CÍLENÁ TERAPIE, DOKUD NEBUDOU ZNÁMY SPECIFICKÉ BIOMARKERY – PREDIKTORY ODPOVĚDI NA TUTO CÍLENOU TERAPII.Enhanced by Zemanta

Žádné komentáře:

Okomentovat

Peritoneal cancer index

Poznámky používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem COLOPEC klinická studie kolorektální karcino...