Prohledat tento blog

19.07.14

Informace pro nemocné trpící dlouhodobou bolestí » Linkos.cz

Pain of Stillness | درد سکون
Informace pro nemocné trpící dlouhodobou bolestí » Linkos.cz

Rozsáhlé informace o bolesti a její léčbě byly aktualizovány MUDr. Slámou především v kapitolách Léčba chronické (dlouhodobé) bolesti, léky proti bolesti, obavy a mýty týkající se léčby opioidy, průlomová bolest, další léky používané při léčbě bolesti, nemedikamentózní způsoby léčby bolesti a organizace léčby bolesti.

Peritoneal cancer index

Poznámky používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem COLOPEC klinická studie kolorektální karcino...