Karcinom anu léčba

Léčba


Tis, T1 v oblasti anokutánního přechodu
- lokální chirurgická excize

Klinické stádium I,II, IIIA, IIIB
- konkomitatní chemoRT Mitomycin C/5-Fluorouraci ( při KI MTM-C  DDP/5-FU)
- touto terapií bylo v rámci studií dosaženo kompletní regrese  do  90%
- selhání léčby je nutné hodnotit až po 26.týdnech

Klinické stadium IV
- DDP/5-FU paliativně 
Standardní postupy


Modrá kniha
MOU Brno


Články


"VÝSLEDKY KURATIVNÍ CHEMORADIOTERAPIE U PACIENTŮ S KARCINOMY ANU." Klinická Onkologie 2013: 201-07. Web.

Bakalářská práce Zevní radioterapie karcinomu anu - úloha radiologického asistenta

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

Implatabilní port

Paraneoplázie