Karcinom anu prognostické faktory

Prognoźa

5-ti leté přežití u nemetastázujících onemocnění je 58-84,2% pacientů
  • T1,2 80%
  • T3,4 , N+ 50%


Prognostické faktory

Horší prognóza

- velikost primárního nádoru nad  5 cm 
- postižení lymfatik
- metastázy pelvické nebo extrapelvické
- mužské pohlaví
- nedosažení kompletní remise 26 týdnů po zahájení chemoradioterapie

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

Implatabilní port

Paraneoplázie