Prohledat tento blog

16.03.19

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE

Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce. 

Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo a hem, včetně mitochondriálních enzymů, které se účastní respiračních komplexů, enzymů zapojených do syntézy DNA a buněčného cyklu, detoxikačních enzymů, jako je peroxidáza a kataláza, a mnoho dalších. 
Proto je železo nezbytné pro buněčnou replikaci, metabolismus a růst. 

Schopnost získat a ztratit elektrony, což je vlastnost, která činí železo užitečným enzymaticky, také umožňuje železu účastnit se potenciálně škodlivých reakcí generujících volné radikály. 
Mezi nimi je Fentonova reakce, ve které Fe2 daruje elektron v reakci s peroxidem vodíku za vzniku hydroxylového radikálu, reaktivního druhu kyslíku (ROS). 
Tato reakce nejenže poškozuje lipidy a proteiny, ale také způsobuje oxidační poškození DNA, včetně modifikací bází DNA a zlomů řetězců DNA, které mohou být mutagenní. Proto je železo jak esenciální, tak potenciálně toxické....více v článku

Žádné komentáře:

Okomentovat

Stručná historie chemoterapie

Zdroj:  Chem. Listy  107 , 151159 (2013) Zbyněk Oktábec, Josef Jampílek ZDE