Prohledat tento blog

02.06.19

Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi

MUDr. Jiří Tomášek
Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi
Klin Onkol 2012; 25(6): 427–433

Poznámky


Poškození hepatocytů

  • ALT, AST - elevace AST je prognosticky závažnější , ukazuje na nekrózu hepatocytu. Pokles hodnot může znamenat zlepšení hepatopatie, ale také masivní nekrózu 
Cholestáza
  • GGT je citlivější
  • Zvýšení GGT lze zaznamenat u kuřáků, při revmatoidní artritidě, diabetu mellitu, chronické nemoci bronchopulmonální nebo hyperyreóze.
Syntetická kapacita jater
  • albumin- poločas 19-21 dnů
  • prealbumin vhodný k hodnocení proteosyntézy- poločas 1,9 dne

Child-Pugh skore

Žádné komentáře:

Okomentovat

PD-1 Blockade in Advanced Adrenocortical Carcinoma

The authors of this phase II study evaluated the activity of pembrolizumab in 39 patients with advanced adrenocortical carcinoma. The objec...