Carboplatin
Mechanismus účinku
 • podobný alkylačním cytostatikům - tzn. že vede k poškozování DNA a vzniku interkalačních vazeb mezi řetězci a tím  zamezuje replikaci nukleových kyselin.
 • inhibuje syntézu DNA - interferuje s nitro i meziřetězcovými vazbami DNA (S DNA se nejčastěji váže v místě N7 guaninu za vzniku různých typů aduktů, intramolekulárních i intermolekulárních. Tyto vazby mají významný vliv na strukturní i fyzikální vlastnosti DNA, které naruší párování bází, což vede k chybě v replikaci DNA, která brání množení nádorových buněk )
 • fázově nespecifické cytostatikum


Rezistence
  snížený vtok anebo naopak zvýšený reflux z buňky (ztráta transportních přenašečů CTR1)
  detoxikace pomocí sirných sloučenin - thioly
Farmakokinetika


 • cca 70% se vyloučí močí do  24 hod, závislost na Ckr
 • distribuce je rovnoměrná - max játra ,ledviny , kůže
 • prostup hematoencefal. bariérou  - ano 


Pro praxi
 • výpočet karboplatiny dle AUC  zde
 • Total Dose (mg) = (target AUC) x (GFR + 25) -CALVERT FORMULA 
 • AUC 4-6 s předchozí chemoterapií , 6-8 bez předchozí terapie
 • KI: CLcr pod 15 ml/min

 • najdi interakci  zde  

 • Interakce: snižuje plazmatické hladiny a účinek phenytoinu; jeho ototoxicitu zvyšují ostatní ototoxická léčiva (aminoglykosidová a glykopeptidová antibiotika, capreomycin, vysoké dávky makrolidových antibiotik, diuretika Henleho kličky)

Vedlejší účinky

 • nadir hematotoxicity ( trombocytopenie 14-21 den,neutropenie 14-28 den, častá anémie)
 • riziko vzniku AA reakce (IgE zprostředkovaná) CAVE - u pacientů po podaní více jak  5000mg, větší počet cyklů více než 9 cyklů, u pacientů s PFI nad  12 měsíců -max 24 měsíců)
 • hypokalémie, hypomagnesémie, hyponatremie, hypofosfatemie, hypokalcémie - se vyskytují v asi 30% pacientů během léčby
 • paravazace - není doporučen specifický postup

Preparáty 

 • ŘEDĚNÍ
  • stabilita v roztocích s  NaCl je nižší, proto doporučeno k ředění 5%G 
  • roztok chránit před světlem 
  • injekční roztoky jsou stabilní po dobu 8 hodin při pokojové teplotě (25 ° C). 
  • doba i.v.infuze 15-60min
Novinky
Odkazy
Enhanced by Zemanta

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

Implatabilní port

Paraneoplázie