Prohledat tento blog

21.08.11

Paraneoplázie


Paraneoplastické syndromy 

definice: příznaky, které nepravidelně doprovázejí některé nádory a u nichž není vždy jasná patofyziologická souvislost mezi nádorem a paraneoplastickým projevem.
Nejsou vyvolány mechanicky, ale nepřímo signálními látkami, které nádor uvolňuje , autoimunitními mechanismy a nepřesně popsanými pochody

Dělení

OBECNÉ PARANEOPLASTICKÉ PŘÍZNAKY

 • Subferilie , febrilie ( horečka nejasného původu)
 • Anorexie a kachexie
 • Ortostatická hypotenze
 • Projevy snížené imunitní obrany
HEMATOLOGICKÉ
 • erytropoéza
  • anémie chronických chorob
  • polyglobulie ( nádory ledvin , plic)
  • autoimunitní hemolytická anémie
  • mikroangiopatická hemolytická anémie
  • aplastická anémie (pure red cell aplasia)
 • leukocytopoéza
  • leukocytosa
  • leukocytopenie
 • megakaryocytopoéza
  • trombocytoza
  • trombocytopenie
 • koagulace
  • hyperkoagulace
  • žilní tromboembolismus
  • DIC
  • antifosfolipidový syndrom
  • imunitní inhibitory koagulace


ENDOKRINNÍ
NEUROLOGICKÉ

  1. Cerebrální syndromy:
2.  Spinální syndrom
 • subakutní nekrotizující myelopatie
 • subakutní degenerace předních rohů
 • amyotrofická laterální skleróza
3.  Syndromy postihující periferní nervy
 • senzomotorické neuropatie
 • vzestupná akutní polyneuropatie
 • neuropatie autonomního systému
4.  Neuromuskulární paraneoplastické příznaky
 • dermatomyozitida a polymyozitida
 • myastenia gravis
 • Eatonův- Lambertův syndrom
OČNÍ PARANEOPLAZIE
 • paraneoplastická retinopatie
 • syndrom bilaterlání difusní uveální proliferace (BDUMPS)
 • optická neuritis

REVMATOLOGICKÉ 
 • paraneoplastická polyarthritis
 • hyperplastická arthropatie a Jaccoudova arthropatie
 • lupus-like syndrom
 • revmatická polymyalgie
 • nekrotizující vaskulitis
 • relabující polychondritis
 • panikulitis
 • sklerodermie
 • digitální nekrozy

KOŽNÍ 
 • acantosis nigricans maligna
 • ichthyosis acquisita
 • hyperkeratosis palmaris
 • acroceratosis palmaric
 • acrokeratosis Bazex
 • erythrodermia
 • hypertrichosis lanuginosa et terminalis aquisita
 • erythema gyratum repens
 • nekrolytický migrující erytém
 • kožní a podkožní depozita
 • bulózní paraneoplazie
 • pruritus
 • urtikaria  a panikulitida 

RENÁLNÍ 
 • renální insuficience vlivem monoklonálního  imunoglobulinu

KARDIOLOGICKÉ A OBĚHOVÉ
 • arytmie a změny krevního tlaku 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Slavíme pokrok v prevenci rakoviny děložního čípku

Zdroj:  Jana Brožková ( Bydlet.cz ), 8.07.2020 Akce GO Day upozorňující na prevenci onkogynekolgických onemocnění, se uskuteční opět ve 22 z...