Hodnocení onkologických léků v EMA a FDA: kdy mají rozdíly vliv na klinickou praxi


MEDICAL TRIBUNE CZ > Hodnocení onkologických léků v EMA a FDA: kdy mají rozdíly vliv na klinickou praxi


Závěr
Ve studii bylo zjištěno, že rozdíly ve výsledcích schvalovacích procesů onkologických léků v EMA a v FDA jsou klinicky relevantní. Zdá se, že ani jedna z agentur nemá restriktivnější politiku než druhá. Je potřeba další snahy o sblížení rozhodovacích procesů v obou regulační systémech.

Enhanced by Zemanta

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

Implatabilní port

Paraneoplázie