Prohledat tento blog

28.10.11

Rostlinné mikroRNA regulují expresi lidských genů

Description: The interaction of mRNA in a cell...Image via WikipediaMedical Tribune 23/2011
17.10.2011 12:47
Zdroj: Medical Tribune
Autor: Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.


mikroRNA

jsou krátké molekuly RNA tvořené 22 nukleotidy a nejsou přepisovány do proteinů.
Mají významnou regulační funkci.
Vážou se na specifické úseky messenger RNA, a potlačují tak jejich přepis do struktury proteinů.
MikroRNA se vyskytují i v extracelulárním prostředí. V tělních tekutinách jsou obsaženy v nitru exosomů.....
Enhanced by Zemanta

Peritoneal cancer index

Poznámky používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem COLOPEC klinická studie kolorektální karcino...