Paraneoplastický hyperkalcemický syndrom


 • Hladina nad vápníku nad 2,7 mmol/l
 • 10-20% onkologických pacientů
Nádory
 • Ca prsu
 • Ca plic - NSCLC
 • ca hlava krk
 • Ca ledvin
 • Myelom
Vznik
 1. Přímá destrukce kosti
 2. Působením mediátorů
CAVE
Korekce  hladiny u pacientů s hypalbuminémií

Na každých 10g albuminu, které chybí do 40g/l zvyšujeme kalcemii o 0,2 mmol/l

Klinika u nádorové hyperkalcémie
2,8-3,5 mmol/l 
 • nechuť k jidlu,zácpa,zvracení (vzácně akutni pankreatitida)
 • Výrazná polyurie -dehydratace,polydipsie
Nad 3,5 mmol/l
 • Neuropsychické příznaky- celkové zpomalení nervových dějů -únava, hyporeflexie,somnolence. Deprese a  zmatenost při pomalém vzestupu hladiny kalcia
Nad 4,0mmol/l
 • Akutni selháni ledvin
 • Srdeční arytmie - více tachykardie ( NEPODAVAT DIGOXIN)
 • Vzestup TK d, zvyýšení kontraktility myokardu a zkrácení diastoly
Léčba u nemocných se symptomy a hladinou nad 2,8 mmol/l

 1. I.v. F1/1 200-300 ml/hod (5-7l/den) +přidávat kalium a hořčík
 2. Po hydrataci  furosemid 40-80mg i.v po 4-8 hod +mg+K
 3. Kalcitonin s.c po 4-6 hod,max. Efekt prvních 24 hod
 4. Bifosfonáty efekt nastoupí za 2-3 dny npř.klodronat inf 1500 mg 4-24 hod i.v
 5. U lymfomů možno použit kortikosteroidy
 6. Hemodialýza

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

Implatabilní port

Paraneoplázie